Method: alerts.delete

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Oznacza określony alert do usunięcia. Alert oznaczony do usunięcia jest usuwany z Centrum alertów po 30 dniach. Oznaczenie alertu jako przeznaczonego do usunięcia nie ma wpływu na alert, który został już oznaczony do usunięcia. Próba oznaczenia nieistniejącego alertu do usunięcia powoduje błąd NOT_FOUND.

Żądanie HTTP

DELETE https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/alerts/{alertId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
alertId

string

Wymagany. Identyfikator alertu do usunięcia.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym jest powiązany alert. Wartość w polu customerId musi być poprzedzona znakiem „C” (np. 046psxkn). Jeśli nie zostanie podany, określa się to na podstawie tożsamości rozmówcy. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts