Method: getSettings

Zwraca ustawienia na poziomie klienta.

Żądanie HTTP

GET https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/settings

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym są powiązane ustawienia alertów. customerId musi mieć początkowe znaki „C” (np. 046psxkn). Wartość jest określana na podstawie tożsamości rozmówcy, jeśli nie zostanie podana. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Settings.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.