Method: getSettings

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zwraca ustawienia na poziomie klienta.

Żądanie HTTP

GET https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/settings

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym są powiązane ustawienia alertów. Wartość w polu customerId musi być usunięta z początku „C” (np. 046psxkn). Jeśli nie zostanie podana, określa się to na podstawie tożsamości rozmówcy. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Settings.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts