Odkrywanie galerii wyszukiwarki

Do rozpoznawania treści na stronie Google wykorzystuje uporządkowane dane. Możesz nam pomóc, podając określone informacje o swojej witrynie, dzięki czemu będzie się ona wyświetlać w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Funkcje

Article

Wiadomości, informacje sportowe lub blogi wyświetlane w karuzeli „Najważniejsze artykuły” i z funkcjami wyników z elementami rozszerzonymi takimi jak tekst nagłówka i obrazy większe od miniatur.

Wypróbuj
przykład artykułu w wynikach wyszukiwania

Book

Działania związane z książkami umożliwiają użytkownikom szybkie kupowanie znajdowanych pozycji bezpośrednio z poziomu wyników wyszukiwania.

Wypróbuj
przykład książki w wynikach wyszukiwania

Menu nawigacyjne

Ścieżka, która wskazuje pozycję strony w hierarchii witryny.

Wypróbuj
przykład menu nawigacyjnego w wynikach wyszukiwania

Karuzela

Wyniki z elementami rozszerzonymi, które wyświetlają się w postaci listy lub galerii z jednej witryny. Ta funkcja musi być połączona z jedną z tych funkcji: Przepis, Kurs, Restauracja, Film.

Wypróbuj
przykład karuzeli artykułów w wynikach wyszukiwania

Course

Kursy edukacyjne wyświetlane na liście zależnej od organizatora. Mogą obejmować nazwę kursu, organizatora i krótki opis.

Wypróbuj
przykład kursu w wynikach wyszukiwania

Recenzja

Fragment dłuższego artykułu zawierającego recenzję napisaną, opracowaną lub skompilowaną dla wydawcy przez pojedynczego redaktora. Recenzje krytyków mogą dotyczyć książek, filmówlokalnych firm.

Wypróbuj
przykład recenzji krytyka w wynikach wyszukiwania

Dataset

Obszerne zbiory danych, które pojawiają się w Wyszukiwaniu zbiorów danych Google.

Wypróbuj
przykład wyszukiwania zbiorów danych w wynikach wyszukiwania

EmployerAggregateRating

Ocena organizacji oferującej zatrudnienie, na którą składają się opinie wielu użytkowników, wyświetlana w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy.

Wypróbuj
przykład oceny zbiorczej pracodawcy w wynikach wyszukiwania

Event

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi przedstawiający listę zorganizowanych wydarzeń takich jak koncerty czy festiwale sztuki z podaną lokalizacją oraz datą i godziną.

Wypróbuj
przykład wydarzenia w wynikach wyszukiwania

Informacje zweryfikowane

Podsumowanie wyrażonej w wiarygodnej witrynie oceny twierdzenia sformułowanego przez innych.

Wypróbuj
przykład informacji zweryfikowanych w wynikach wyszukiwania

Najczęstsze pytania

Strona z najczęstszymi pytaniami (FAQ) zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczących wybranego tematu.

Wypróbuj
przykład najczęstszych pytań w wynikach wyszukiwania

Instrukcje

Instrukcje przedstawiają listę czynności, które należy wykonać, by zrealizować określone zadanie. Mogą zawierać wideo, obrazy i tekst.

Wypróbuj
przykład instrukcji w wynikach wyszukiwania

Licencja obrazu (beta)

W Grafice Google plakietka „Na licencji” informuje użytkowników, że do tego obrazu są dostępne informacje o licencji. Zawiera ona również link do licencji w przeglądarce obrazów, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat dozwolonego korzystania z obrazu.

Wypróbuj
Przykład metadanych licencji obrazu w Grafice Google

JobPosting

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi, który umożliwia osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniej oferty. Interfejs Google do znajdowania ofert pracy może uwzględniać logo, opinie, oceny i szczegóły dotyczące oferty.

Wypróbuj
przykład oferty pracy w wynikach wyszukiwania

Szkolenie zawodowe (beta)

Interaktywny wynik z elementami rozszerzonymi, który pomaga osobom szukającym pracy i przyszłym studentom znaleźć program szkolenia zawodowego.

Wypróbuj
przykład szkolenia zawodowego w wynikach wyszukiwania

Firma lokalna

Szczegółowe informacje o firmie na Grafie wiedzy Google, m.in. godziny otwarcia, oceny, wskazówki dojazdu i działania umożliwiające umawianie spotkań lub zamawianie produktów.

Wypróbuj
przykład firmy działającej lokalnie w wynikach wyszukiwania

Logo

Logo organizacji w wynikach wyszukiwania i na Grafie wiedzy Google.

Wypróbuj
przykład logo w wynikach wyszukiwania

Movie

Karuzela z filmami pomaga użytkownikom przeglądać listy filmów w wyszukiwarce Google (np. „najlepsze filmy 2019 roku”). Możesz w ten sposób podać informacje o filmach takie jak tytuł, imię i nazwisko reżysera oraz plakaty.

Wypróbuj
przykład karuzeli z filmami w wynikach wyszukiwania

Szacowane zarobki

Informacje o szacunkowych zarobkach, np. przedziały i średnie wartości wynagrodzenia na określonych stanowiskach w zależności od regionu, wyświetlane w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy.

Wypróbuj
przykład szacunkowych zarobków w wynikach wyszukiwania

Podcast

Włącz pojawianie się podcastu w wyszukiwarce Google za pomocą odtwarzalnego linku lub na innych platformach Podcastów Google, np. w aplikacji Podcasty Google, w Asystencie Google itp.

Wypróbuj
Wynik wyszukiwania podcastu

Product

Informacje o produkcie obejmujące cenę, dostępność i opinie.

Wypróbuj
przykład produktu w wynikach wyszukiwania

Pytania i odpowiedzi

Strony z pytaniami i odpowiedziami to strony internetowe, które zawierają dane w formie pytań i odpowiedzi ułożonych tak, że po każdym pytaniu następują udzielone na nie odpowiedzi.

Wypróbuj
przykład strony z pytaniami i odpowiedziami w wynikach wyszukiwania

Recipe

Przepisy, które wyświetlają się w postaci pojedynczych wyników z elementami rozszerzonymi lub jako część karuzeli hosta.

Wypróbuj
przykład przepisu w wynikach wyszukiwania

Fragment opinii

Krótki cytat z opinii lub oceny pochodzącej z witryny z opiniami, będący zwykle średnią ocen przyznanych przez kilku recenzentów. Fragment opinii może dotyczyć książki, przepisu, filmu, produktu, aplikacjilokalnej firmy.

Wypróbuj
przykład fragmentu opinii w wynikach wyszukiwania

Pole wyszukiwania z linkami do podstron

Jeśli Twoja witryna pojawi się wśród wyników wyszukiwania, może wyświetlić się pole wyszukiwania ograniczone do jej zawartości.

Wypróbuj
przykład pola wyszukiwania z linkami do podstron w wynikach wyszukiwania

Aplikacja (beta)

Informacje o aplikacji, m.in. jej ocena i opis oraz prowadzący do niej link.

Wypróbuj
przykład aplikacji w wynikach wyszukiwania

Speakable

Wyszukiwarki i inne aplikacje mogą identyfikować treści wiadomości do odczytania na urządzeniach z Asystentem Google przy użyciu funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS).

Wypróbuj
Przykład informacji dostępnych głosowo, który przedstawia rozmowę z Google Home. Użytkownik pyta Google Home o najnowsze wiadomości z NASA. W odpowiedzi Google Home przedstawia listę trzech artykułów z wiadomościami.

Subskrypcja i treści płatne

Wskaż w swojej witrynie treści płatne, by ułatwić Google odróżnienie ich od maskowania, które narusza nasze wytyczne.

Wypróbuj
przykład treści płatnych New York Timesa, który pokazuje, że czytelnik wyczerpał limit bezpłatnych artykułów

Video

Informacje wideo w wynikach wyszukiwania z opcją odtworzenia filmu, oznaczenia jego wybranych segmentów i transmitowania treści na żywo.

Wypróbuj
przykład wideo w wynikach wyszukiwania