Uporządkowane dane informacji zweryfikowanych (ClaimReview)

Jeśli masz stronę internetową, na której jest ocena twierdzenia innych osób, możesz umieścić na niej element uporządkowanych danych ClaimReview. Dzięki użyciu elementu ClaimReview Google może wyświetlać w wynikach wyszukiwania tego twierdzenia streszczenie Twoich informacji zweryfikowanych.

Ten poradnik zawiera informacje o sposobie implementacji uporządkowanych danych ClaimReview. Jeśli nie chcesz dodawać uporządkowanych danych ręcznie, możesz użyć narzędzia do oznaczania informacji zweryfikowanych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł o narzędziu do oznaczania informacji zweryfikowanych.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykład

Wyobraź sobie stronę z oceną twierdzenia, że Ziemia jest płaska. Oto jak mogą wyglądać wyniki wyszukiwania w Google wyrażenia „the world is flat” („świat jest płaski”), jeśli strona zawiera element ClaimReview (pamiętaj, że w rzeczywistości może to wyglądać inaczej):

Opinia na temat pojedynczego twierdzenia powiązana ze stroną

Oto przykład uporządkowanych danych na stronie, z której pochodzą te informacje zweryfikowane:


<html>
 <head>
  <title>The world is flat</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ClaimReview",
   "url": "https://example.com/news/science/worldisflat.html",
   "claimReviewed": "The world is flat",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Claim",
    "author": {
     "@type": "Organization",
     "name": "Square World Society",
     "sameAs": "https://example.flatworlders.com/we-know-that-the-world-is-flat"
    },
    "datePublished": "2024-06-20",
    "appearance": {
     "@type": "OpinionNewsArticle",
     "url": "https://example.com/news/a122121",
     "headline": "Square Earth - Flat earthers for the Internet age",
     "datePublished": "2024-06-22",
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "T. Tellar"
     },
     "image": "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "publisher": {
      "@type": "Organization",
      "name": "Skeptical News",
      "logo": {
       "@type": "ImageObject",
       "url": "https://example.com/logo.jpg"
      }
     }
    }
   },
   "author": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Example.com science watch"
   },
   "reviewRating": {
    "@type": "Rating",
    "ratingValue": "1",
    "bestRating": "5",
    "worstRating": "1",
    "alternateName": "False"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Kryteria uczestnictwa

Google nie gwarantuje, że Twoje informacje zweryfikowane wyświetlą się w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli test wyników z elementami rozszerzonymi potwierdzi, że strona jest oznaczona prawidłowo. Korzystanie z uporządkowanych danych zapewnia dostępność określonej funkcji, ale nie gwarantuje jej użycia. Algorytm Google automatycznie określa, czy wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące zweryfikowanych informacji są odpowiednie, uwzględniając wiele zmiennych, w tym poniższe wytyczne.

Aby Twoje informacje zweryfikowane mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google, musisz spełniać te wytyczne:

 • Twoja witryna musi mieć kilka stron z uporządkowanymi danymi ClaimReview.
 • Musisz przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących uporządkowanych danych i Podstawowych zasad wyszukiwania.
 • Nie może występować żadna niezgodność między uporządkowanymi danymi a treścią strony (na przykład gdy uporządkowane dane wskazują, że twierdzenie jest prawdziwe, ale treść strony zawiera nieprawdziwe informacje). Upewnij się, że treści i uporządkowane dane są zgodne (na przykład i jedne, i drugie wskazują, że twierdzenie jest prawdziwe).
 • Musisz przestrzegać standardów odpowiedzialności, przejrzystości, czytelności i nieprzedstawiania w witrynie nieprawdziwych informacji, zgodnie z naszymi ogólnymi wytycznymi Wiadomości Google.
 • Musisz mieć wdrożone zasady dotyczące poprawek lub system zgłaszania błędów przez użytkowników.
 • Witryny podmiotów politycznych (np. kampanii, partii lub urzędników administracji publicznej) nie mogą korzystać z tej funkcji.
 • Czytelnicy muszą być w stanie łatwo zidentyfikować twierdzenia i fakty w treści artykułu. Czytelnicy muszą być w stanie ustalić, co zostało zweryfikowane i jakie są wnioski.
 • Musisz podać wyraźną informację o pochodzeniu konkretnego twierdzenia, które oceniasz, wskazując oddzielne źródło (inne niż Twoja witryna) – na przykład witrynę, publiczne oświadczenie, media społecznościowe lub inne możliwe do ustalenia źródło.
 • Analiza zweryfikowanych informacji musi zawierać możliwe do ustalenia źródła i jasne informacje o stosowanych metodach, a także cytaty i odniesienia do głównych źródeł.

Wskazówki techniczne

 • Aby strona mogła pojawiać się w wyniku z elementami rozszerzonymi dotyczącym pojedynczej informacji zweryfikowanej, musi zawierać tylko 1 element ClaimReview. Jeśli dodasz wiele elementów ClaimReview do każdej strony, nie będzie ona mogła wyświetlać się w takim typie wyniku.
 • Strona z elementem ClaimReview musi zawierać przynajmniej krótkie streszczenie informacji zweryfikowanych i oceny, a najlepiej pełną ich treść.
 • Określony element ClaimReview może znajdować się tylko na jednej stronie w Twojej witrynie. Nie powtarzaj tych samych informacji zweryfikowanych na wielu stronach, chyba że są one odmianami tej samej strony (np. możesz opublikować ten sam element ClaimReview w wersjach strony przeznaczonych na urządzenia mobilne i komputery).
 • Jeśli Twoja witryna gromadzi artykuły z informacjami zweryfikowanymi, dopilnuj, żeby wszystkie artykuły spełniały kryteria, i udostępnij otwartą, publicznie dostępną listę witryn publikujących informacje zweryfikowane, które gromadzisz.

Definicje typów uporządkowanych danych

Do wdrożenia informacji zweryfikowanych niezbędne są te typy uporządkowanych danych:

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

ClaimReview

Pełną definicję znaczników ClaimReview znajdziesz na schema.org/ClaimReview. Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
claimReviewed

Text

Krótkie podsumowanie ocenianego twierdzenia. Staraj się nie przekraczać w nim 75 znaków, by zminimalizować zawijanie tekstu przy wyświetlaniu na urządzeniach mobilnych.

reviewRating

Rating

Ocena twierdzenia. Ten obiekt obsługuje ocenę zarówno numeryczną, jak i tekstową. W wynikach wyszukiwania widoczna jest obecnie tylko wartość tekstowa.

Różne projekty zajmujące się weryfikowaniem informacji stosują schematy ocen, które mogą się od siebie różnić w niewielkim stopniu – dotyczy to zwłaszcza wartości pośrednich. Ważne jest utworzenie dokumentacji takich schematów, która będzie wyjaśniać znaczenie ocen numerycznych. Należy stosować co najmniej system pozwalający na wskazanie korelacji między oceną numeryczną a tekstową dla wszystkich informacji zweryfikowanych, które mają przypisaną ocenę numeryczną.

 • 1 = „Fałszywe”
 • 2 = „W większości fałszywe”
 • 3 = „W połowie prawdziwe”
 • 4 = „W większości prawdziwe”
 • 5 = „Prawdziwe”

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ocena.

url

URL

Link do strony z artykułem zawierającym pełną treść informacji zweryfikowanych.

Domena tego adresu URL musi być identyczna z domeną strony zawierającej element ClaimReview lub być jej subdomeną. Przekierowania ani skrócone adresy URL (np. g.co/searchconsole) nie będą rozpoznawane i nie będą tu działać.

author

Organization lub Person

Wydawca artykułu z informacjami zweryfikowanymi, a nie wydawca twierdzenia. Element author musi odnosić się do organizacji lub osoby. Element author musi zawierać co najmniej jedną z tych właściwości:

name Text

Nazwa organizacji publikującej informacje zweryfikowane.

url

URL

Adres URL wydawcy informacji zweryfikowanych. Może to być strona główna, strona z danymi kontaktowymi lub inna odpowiednia strona.

Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu autorów w różnych funkcjach, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dodawania znaczników autora.

itemReviewed

Claim

Obiekt opisujący wygłoszone twierdzenie. Więcej informacji: Claim.

Claim

Pełną definicję znaczników Claim znajdziesz na schema.org/Claim.

appearance

URL lub CreativeWork

Link (lub wbudowany opis) elementu CreativeWork, w którym pojawia się twierdzenie.

Zalecamy dodanie elementu appearance lub firstAppearance. Nie musisz dodawać obu.

author

Organization lub Person

Autor twierdzenia, a nie autor informacji zweryfikowanych. Nie używaj właściwości author, jeśli twierdzenie nie ma autora. Jeśli dodasz element author, określ te właściwości:

nameText (wymagane)

Wydawca twierdzenia. Może to być osoba lub organizacja.

sameAs URL (zalecane)

Wskazuje podmiot głoszący twierdzenie, niezależnie do tego, czy jest to Person czy Organization. Jeśli wielu wydawców przekazuje to samo twierdzenie, można powtarzać właściwość appearance. Jeśli wiele podmiotów głosi to samo twierdzenie, można powtarzać właściwość author.

Adres URL to:

 • Adres URL głównej strony organizacji, która głosi twierdzenie.
 • Inny adres URL, który zapewnia dostęp do wyczerpujących informacji o podmiocie głoszącym twierdzenie, np. do strony w Wikipedii.
datePublished

DateTime lub Date

Data wygłoszenia twierdzenia lub pojawienia się go w dyskursie publicznym (np. dzień, w którym stało się popularne w mediach społecznościowych).

firstAppearance

URL lub CreativeWork

Link (lub wbudowany opis) elementu CreativeWork, w którym po raz pierwszy pojawia się to konkretne twierdzenie.

Zalecamy dodanie elementu appearance lub firstAppearance. Nie musisz dodawać obu.

Rating

Pełną definicję znaczników Rating znajdziesz na schema.org/Rating.

Właściwości wymagane
alternateName

Text

Przypisana elementowi ClaimReview.reviewRating ocena prawdziwości w formie krótkiego, czytelnego dla użytkownika słowa lub wyrażenia. Ta wartość jest widoczna w informacjach zweryfikowanych w wynikach wyszukiwania. Przykłady: „Prawdziwe” lub „W większości prawdziwe”.

Jeśli chcesz używać dłuższego wyrażenia, pamiętaj, by ocena znajdowała się na jego początku na wypadek, gdyby zostało przycięte z powodu zbyt małej ilości miejsca na ekranie. Na przykład: „W większości prawdziwe w szczegółach, chociaż ogólne twierdzenie jest trochę mylące”.

bestRating

Number

W przypadku ocen numerycznych jest to najwyższa możliwa wartość, gdy skala ocen ma charakter rosnący, czyli od najgorszej (najniższej) do najlepszej (najwyższej). Wymagana jest wartość większa od worstRating. Musi mieć postać liczbową. Na przykład: 4

name

Text

Element analogiczny jak alternateName i używany, gdy brak właściwości alternateName. Zamiast elementu name zalecamy jednak określanie właściwości alternateName.

ratingValue

Number

Ocena numeryczna twierdzenia w skali od worstRating do bestRating włącznie. Zalecane, ale niewymagane, są liczby całkowite. Im ta liczba jest bliższa wartości bestRating, tym większa prawdziwość twierdzenia. I odwrotnie, im bliższa ta liczba jest wartości worstRating, tym większa fałszywość twierdzenia. Ocena numeryczna musi mieć postać liczbową. Na przykład: 4

worstRating

Number

W przypadku ocen numerycznych jest to najniższa możliwa wartość, gdy skala ocen ma charakter rosnący, czyli od najgorszej (najniższej) do najlepszej (najwyższej). Wymagana jest wartość mniejsza od bestRating. Musi mieć postać liczbową. Wartość minimalna wynosi 1. Na przykład: 1

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: