Oznaczanie elementów treści

Stosowanie uporządkowanych danych do oznaczania treści ułatwia Google ich wyświetlanie w wyszukiwarce w odpowiednim kontekście – dzięki temu użytkownicy mają do nich łatwiejszy dostęp. W tym celu musisz oznaczyć właściwości treści i włączyć odpowiednie działania. Umożliwi to ich wyświetlanie w wynikach z elementami rozszerzonymi. Więcej informacji o wynikach z elementami rozszerzonymi znajdziesz w artykule Informacje o funkcjach wyszukiwania. Takie wyniki umożliwiają użytkownikom interakcję z niektórymi typami treści bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki.

Znaczniki stanowią też pierwszy etap udostępniania niektórych treści na potrzeby list i podglądów list zależnych od hosta. Więcej informacji znajdziesz w artykule Oznaczanie list.

Kwalifikacja typów treści

W wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi mogą pojawiać się różne typy treści. CreativeWork to definicja grupy typów schema.org dotycząca kwalifikowania treści tworzonych do czytania, oglądania, słuchania lub innych form odbioru – np. artykułów, przepisów i filmów. Inne typy treści, takie jak listy produktów i lokalnych firm, należą do niestandardowej kategorii związanej z handlem, której używamy do opisywania typów schema.org odnoszących się ogólnie do sprzedaży.

W tabeli poniżej znajdziesz listę funkcji obsługiwanych w przypadku poszczególnych typów treści.

Typ treści Dostępne funkcje Uwagi
Artykuł

Karuzela z najważniejszymi artykułami

Wyniki z elementami rozszerzonymi

W przypadku karuzeli z najważniejszymi artykułami musisz opublikować treści na stronach AMP. Więcej informacji znajdziesz w artykule Strony AMP z uporządkowanymi danymi.
Lokalne firmy Lista lokalnych firm
Lokalne firmy Miejsce – działania Wymaga włączenia. Wyraź zainteresowanie
Przepis

Wyniki z elementami rozszerzonymi

Listy zależne od hosta

Recenzja Karty recenzji
Film Wyniki z elementami rozszerzonymi

W pozostałej części tego dokumentu opisujemy, jak zaimplementować znaczniki, by włączyć określone funkcje na potrzeby tych typów treści. Pełną specyfikację znaczników znajdziesz w sekcji dotyczącej pracy twórczej (od pozycji Artykuł) i handlu (od pozycji Lokalne firmy) w opisach poszczególnych typów.

Oznaczanie właściwości treści

 1. Na podstawie informacji z tabeli powyżej określ typ danych, który najbardziej pasuje do Twoich treści, i w odpowiednim opisie znaczników znajdź wymagane i zalecane właściwości.

  Na jednej stronie HTML lub AMP HTML możesz umieścić znaczniki dotyczące wielu typów treści. Na przykład artykuł może też zawierać film, więc warto dodać znaczniki obu typów treści, by strona mogła wyświetlać się zarówno w karuzeli z najważniejszymi artykułami, jak i w wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczących filmu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o stronach AMP w wyszukiwarce Google.

 2. Utwórz blok znaczników zawierający co najmniej wymagane właściwości uporządkowanych danych na potrzeby prezentacji wizualnej, którą chcesz udostępnić w wyszukiwarce.

  Zalecamy też oznaczenie wszystkich dostępnych właściwości, by zapewnić skuteczne prezentowanie treści. W sekcji poświęconej typom danych znajdziesz wiele przykładów znaczników, które możesz dostosować.

  Przykładowe znaczniki przepisu

 3. Wstaw te znaczniki na każdej stronie z treścią, dla której chcesz włączyć określoną funkcję.

  Jeśli funkcja wymaga technologii AMP HTML, musisz umieścić znaczniki na stronie z treścią.

 4. Przetestuj znaczniki za pomocą narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

  W ten sposób sprawdzisz, czy znaczniki są prawidłowo dobrane do funkcji, które chcesz włączyć dla treści.

Podanie działań

Podczas wyszukiwania w Google filmu lub programu telewizyjnego użytkownicy mogą być zainteresowani możliwością wykonania pewnych działań związanych z tymi treściami – np. będą chcieli obejrzeć klip wideo na urządzeniu mobilnym lub zarezerwować stolik w restauracji. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja obsługuje takie działania, za pomocą znaczników uporządkowanych danych możesz poinformować Google, jakie są to działania i których elementów dotyczą. Google może wtedy odesłać użytkowników do Twojej witryny lub aplikacji.

Jak to działa?

Znaczniki uporządkowanych danych dotyczące treści, które udostępniają działania, należą do dwóch głównych kategorii:

 • Znaczniki treści – opisują samą treść w porządku hierarchicznym – od właściwości wyższego poziomu po właściwości podtypu. Na przykład treści z kategorii „Telewizja i filmy” wykorzystują popularne właściwości, takie jak name, URLstartDate. Inne właściwości pozwalają na bardziej precyzyjne oznaczenie treści, np. fragmentu odcinka, serialu lub sezonu w przypadku programów telewizyjnych.
 • Znaczniki działań – definiują właściwości działań, począwszy od tych, które są wymagane w przypadku większości treści, takich jak typ działania obsługiwanego w określonych treściach (np. WatchAction lub OrderAction). Pozostałe wymagane właściwości działań obejmują elementy z kontenera target, takie jak platforma, na której będzie działał link do treści, np. aplikacja na Androida czy iOS. Następnie możesz określić bardziej precyzyjne ustawienia, takie jak warunki udostępnienia konkretnego działania.

Listę właściwości dostępnych dla określonych kategorii treści oraz możliwych działań znajdziesz w informacjach o typach danych.

Google nie gwarantuje, że Twoje uporządkowane dane wyświetlą się w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli z testu przeprowadzonego za pomocą narzędzia do testowania wynika, że są oznaczone i można je wyodrębnić. Oto kilka przyczyn:

 • Uporządkowane dane nie są reprezentatywną częścią głównej treści strony lub mogą wprowadzać w błąd.
 • Uporządkowane dane zawierają nieprawidłowości, których nie wykryło narzędzie do testowania.
 • Oznaczona treść jest niewidoczna dla użytkownika.

Tworzenie znaczników działań

Aby utworzyć znaczniki działań, najlepiej opracować specyfikację dotyczącą treści i na tej podstawie zaprojektować odpowiedni szablon znaczników. Następnie na potrzeby każdego wystąpienia określonych treści podaj w szablonie konkretne wartości i umieść powstały w ten sposób znacznik na stronie HTML. Załóżmy, że na stronie docelowej chcesz oznaczyć udostępniony film, np. http://www.example.com/movies/forrest_gump. Poniżej przedstawiamy czynności, które możesz wykonać, by utworzyć i wdrożyć znaczniki działań.

 1. Określ odpowiednie właściwości treści.

  Najpierw wybierz podstawowy typ danych, np. Program telewizyjny i film lub Lokalne firmy. Następnie podaj szczegóły oferty – np. czy udostępniasz treści telewizyjne po jednym odcinku, czy proponujesz subskrypcję na cały sezon. Przygotuj odpowiednie usługi zgodnie ze specyfikacją.

 2. Określ znacznik samego działania.

  W przypadku wszystkich typów działań musisz określić wymagane właściwości. Ich listy znajdziesz w tabelach dotyczących poszczególnych działań (np. WatchActions). Oprócz wymaganych właściwości możesz też podać właściwości podkategorii, takie jak ReserveAction lub OrderAction w przypadku firm.

 3. Określ prawidłowo element docelowy.

  Element docelowy to obiekt podrzędny elementu potentialAction, który określa wszystkie elementy i wartości wymagane do obsługi relacji między intencją użytkownika i odpowiedzią w ramach Twoich treści. Udostępniając link do treści za pomocą znacznika urlTemplate, podaj pełny URL do konkretnego fragmentu treści na stronie internetowej albo w aplikacji natywnej na Androida lub iOS. Użyj też właściwości potentialAction.target.actionPlatform, by wyraźnie wskazać platformy, które obsługują poszczególne adresy URL. Szczegółowe informacje o podawaniu linków do treści aplikacji i określaniu powiązań między aplikacją i witryną znajdziesz w dokumentacji Firebase w artykule Indeksowanie aplikacji.

 4. Zaprojektuj szablon.

  Skorzystaj z przykładów dostępnych w dokumentacji dotyczącej używanego typu treści. Te przykłady wczytują się bezpośrednio w narzędziu do testowania uporządkowanych danych, co ułatwia weryfikację i wprowadzanie zmian.

 5. Umieść znaczniki na stronie.

  Gdy dodasz uporządkowane dane do treści w swojej witrynie, Google odczyta je podczas następnego przetwarzania witryny. Pamiętaj, że jeśli w przypadku Twojej witryny zdecydujemy się wyświetlić wyniki z elementami rozszerzonymi (nazywane wcześniej opisami rozszerzonymi) w wynikach wyszukiwania, może to trochę potrwać.

 6. Przetestuj znaczniki za pomocą narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

  Zrób to na etapie tworzenia znaczników, wklejając je do narzędzia. Po opublikowaniu strony możesz podać jej adres URL, by jeszcze raz sprawdzić działanie znaczników.