Ogólne wytyczne dotyczące uporządkowanych danych

To są ogólne wskazówki dotyczące wszystkich uporządkowanych danych. Należy ich przestrzegać, by umożliwić wyświetlanie uporządkowanych danych w wynikach wyszukiwania Google. Strony lub witryny, które naruszają te wytyczne, mogą być umieszczone na niższych pozycjach w rankingu albo wykluczone z wyników z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google w celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości wyszukiwania. Jeśli na Twojej stronie znajdziemy treści lub uporządkowane dane o charakterze spamerskim, podejmiemy wobec niej ręczne działania. Informację o tym, czy taka sytuacja ma miejsce, znajdziesz w raporcie Ręczne działania w Search Console.

Wskazówki techniczne

Zgodność ze wskazówkami technicznymi możesz sprawdzić za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danychnarzędzia do sprawdzania adresów URL. Narzędzia te wykrywają większość błędów technicznych.

Formatowanie

Aby strony witryny mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz do nich dodać znaczniki w jednym z trzech obsługiwanych formatów:

 • JSON-LD (zalecane)
 • Mikrodane
 • RDFa

Dostęp

Nie blokuj Googlebotowi dostępu do stron z uporządkowanymi danymi za pomocą pliku robots.txt, tagu noindex ani żadnych innych metod kontroli dostępu.

Wskazówki dotyczące jakości

Sprawdzenie zgodności z tymi wskazówkami za pomocą zautomatyzowanych narzędzi nie jest łatwe. Naruszenie jakiejkolwiek wskazówki dotyczącej jakości może uniemożliwić wyświetlenie uporządkowanych danych o poprawnej składni w postaci wyniku z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google lub spowodować, że zostaną one oznaczone jako spam.

Treść

 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami jakościowymi Google dla webmasterów.
 • Zadbaj o to, by informacje były aktualne. Nie pokazujemy wyniku z elementami rozszerzonymi dotyczącego treści, jeśli z podanej w niej daty lub godziny wynika, że jest ona już nieaktualna.
 • Udostępniaj oryginalne treści wygenerowane przez Ciebie lub użytkowników Twojej witryny.
 • Nie dodawaj znaczników do treści niewidocznych dla użytkowników strony. Jeśli na przykład znacznik JSON-LD opisuje wykonawcę, treść HTML powinna zawierać opis tego samego wykonawcy.
 • Nie dodawaj znaczników do treści nietrafnych lub mylących, np. fałszywych opinii czy materiałów niezwiązanych z tematyką strony.
 • Nie używaj uporządkowanych danych po to, by oszukiwać lub wprowadzać w błąd użytkowników. Nie podszywaj się pod żadną osobę czy organizację ani nie podawaj fałszywych informacji na temat własności swojej witryny, jej przynależności lub podstawowego celu.
 • Treści nie mogą zachęcać do pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej, aktów przemocy lub okrucieństwa czy niebezpiecznych działań ani szerzyć nienawiści.
 • Nie dodawaj znaczników do treści, które mają znamiona działań nielegalnych lub promują towary, usługi bądź informacje mogące posłużyć do spowodowania poważnej i bezpośredniej szkody innym osobom. Oznaczanie treści prezentujących tego rodzaju informacje w celach edukacyjnych jest dozwolone.
 • Treści w uporządkowanych danych ofert pracy muszą być także zgodne z dodatkową polityką treści dotyczącą ofert pracy.

Trafność

Twoje uporządkowane dane powinny przedstawiać rzeczywistą zawartość strony. Oto kilka przykładów niepowiązanych danych:

 • Witryna oferująca transmisje wydarzeń sportowych na żywo oznacza je jako wydarzenia lokalne.
 • Witryna na temat stolarstwa oznacza instrukcje jako przepisy.

Kompletność

 • Określ wszystkie wymagane właściwości typu wyniku z elementami rozszerzonymi. Elementy, którym brakuje wymaganych właściwości, nie mogą się wyświetlać jako wyniki z elementami rozszerzonymi.
 • Im więcej zalecanych właściwości określisz, tym wyższa będzie jakość tego wyniku dla użytkowników. Na przykład: użytkownicy w pierwszej kolejności zwrócą uwagę na oferty pracy, w których podane jest wynagrodzenie, albo na przepisy, którym użytkownicy wystawili opinie i przyznali gwiazdki (pamiętaj, że oceny i gwiazdki, które nie pochodzą od prawdziwych użytkowników, są uznawane za treści spamerskie). W rankingu wyników z elementami rozszerzonymi brane są pod uwagę dodatkowe informacje.

Lokalizacja

 • Umieść uporządkowane dane na stronie, którą opisują, chyba że z dokumentacji wynikają inne zalecenia.
 • Jeśli masz zduplikowane strony zawierające te same treści, zalecamy umieszczenie tych samych uporządkowanych danych na wszystkich zduplikowanych stronach, a nie tylko na stronie kanonicznej.

Zgodność ze specyfikacją

Obrazy

 • Jeśli jako właściwość uporządkowanych danych określisz obraz, upewnij się, że faktycznie należy on do wystąpienia tego typu. Jeśli np. określisz właściwość image znacznika schema.org/NewsArticle.image, oznaczony obraz musi należeć bezpośrednio do tego artykułu wiadomości.
 • Wszystkie adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. W przeciwnym razie wyszukiwarka Google nie może ich znaleźć ani wyświetlić na stronie wyników wyszukiwania.

Wiele elementów na stronie

Na stronie możesz umieścić wiele obiektów z uporządkowanymi danymi, o ile opisują one zawartość strony widoczną dla użytkownika. Jeśli jednak dodasz znaczniki do jednego elementu na liście, musisz też oznaczyć wszystkie pozostałe elementy. Oznaczenie tylko jednego elementu kategorii spośród wszystkich wymienionych na stronie jest sprzeczne z naszymi wytycznymi. Przykłady:

Strona z przepisem kulinarnym zawierająca zarówno tekst przepisu, jak i film. Dodaj do tekstu i filmu osobne znaczniki – odpowiednio schema.org/Recipeschema.org/VideoObject.

Strona kategorii z listą różnych produktów (lub przepisów, filmów czy innych typów elementów). Każdy element powinien być oznaczony za pomocą odpowiedniego typu znacznika schema.org, np. schema.org/Product na potrzeby stron kategorii produktów. Jeśli jeden element jest oznaczony, wszystkie pozostałe też muszą być oznaczone. Poza tym, o ile nie jest to strona karuzeli, oznaczone elementy nie powinny zawierać linków do osobnych stron z informacjami.

Strona odtwarzania filmu z powiązanymi filmami osadzonymi w osobnej sekcji na stronie. W tym przypadku dodaj znaczniki osobno do głównego filmu i powiązanych filmów.