Pole wyszukiwania z linkami do podstron

Jeśli Twoja witryna pojawi się wśród wyników wyszukiwania, Google może wyświetlić pole wyszukiwania ograniczone do jej zawartości. Będzie ono obsługiwane przez wyszukiwarkę Google. Jeśli jednak chcesz zastosować w tym polu własną wyszukiwarkę lub chcesz, by wyniki wyszukiwania obejmowały też powiązaną aplikację mobilną, możesz to zrobić, umieszczając w swojej witrynie uporządkowane dane.

Użytkownicy wyszukiwarki czasami wpisują w niej nazwę marki albo adres URL znanej witryny lub aplikacji tylko po to, by po wyświetleniu poszukiwanego miejsca docelowego przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie. Powiedzmy, że ktoś szuka w serwisie Pinterest pinezek dotyczących pizzy. Najpierw otwiera wyszukiwarkę Google w aplikacji Google lub w przeglądarce internetowej i wpisuje „Pinterest” lub „pinterest.com”. Następnie wczytuje witrynę tego serwisu lub otwiera jego aplikację na Androida i tam szuka słowa „pizza”. Pole wyszukiwania umożliwia użytkownikom szybkie wyszukiwanie w Twojej witrynie lub aplikacji bezpośrednio na stronie wyników wyszukiwania. Pole to obsługuje wyświetlanie podpowiedzi w czasie rzeczywistym i inne funkcje.

Przykład

Oto przykładowy wynik wyszukiwania słowa „Pinterest” w Google, który zawiera pole wyszukiwania z linkami do podstron witryny Pinterest:

Pole wyszukiwania z linkami do podstron w trakcie użycia

Oto przykładowe znaczniki umożliwiające implementację pola wyszukiwania z linkami do podstron. Pole to korzysta z niestandardowej wyszukiwarki dostępnej w witrynie:

JSON-LD

Oto przykład z użyciem kodu JSON-LD:

Mikrodane

Oto przykład z użyciem mikrodanych:

Oto przykład danych o witrynie i aplikacji zapisanych w postaci kodu JSON-LD:

Wytyczne

W przypadku znaczników związanych z polem wyszukiwania z linkami do podstron musisz przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących uporządkowanych danych oraz tych dodatkowych wskazówek.

Aby skonfigurować pole wyszukiwania na potrzeby witryny lub aplikacji:

 1. Zainstaluj działającą wyszukiwarkę w swojej witrynie lub aplikacji na Androida.

  Zapytania wpisywane w polu wyszukiwania z linkami do podstron mają odsyłać użytkownika do strony z wynikami wyszukiwania ograniczonymi do Twojej witryny lub aplikacji. Do obsługi tej funkcji potrzebujesz więc działającej wyszukiwarki.

  • Witryny: skonfiguruj wyszukiwarkę w swojej witrynie lub aplikacji na Androida. Ta funkcja przekierowuje zapytanie użytkownika do Twojej strony docelowej, korzystając ze składni określonej przez Ciebie w uporządkowanych danych. Twoja wyszukiwarka powinna obsługiwać zapytania zakodowane zgodnie ze standardem UTF-8.
  • Aplikacje: informacje o sposobie implementowania wyszukiwarki w aplikacji zawiera artykuł Search Overview (Omówienie wyszukiwarki) na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida. Twoja aplikacja na Androida powinna obsługiwać intencję ACTION_VIEW pochodzącą z wyników wyszukiwania razem z odpowiadającym jej identyfikatorem URI danych podanym w Twoich znacznikach we właściwości potentialAction.target.
 2. Zaimplementuj element uporządkowanych danych WebSite na stronie głównej swojej witryny. Aby ta funkcja działała w przypadku aplikacji, aplikacja musi mieć powiązaną witrynę składającą się przynajmniej z jednej strony internetowej. Kilka dodatkowych wskazówek:
  • Dodaj te znaczniki wyłącznie do strony głównej.
  • Zawsze określaj tylko jedną właściwość SearchAction dla swojej witryny i ewentualnie drugą w przypadku obsługi wyszukiwania w aplikacji. Musisz konieczne określić właściwość SearchAction dla swojej witryny nawet wtedy, gdy Twoim preferowanym celem wyszukiwania jest aplikacja. Dzięki temu, jeśli użytkownik nie wykonuje wyszukiwania na telefonie z Androidem lub nie ma na nim zainstalowanej Twojej aplikacji, wynik wyszukiwania odeśle go do Twojej witryny.
 3. Sprawdź swoje uporządkowane dane za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danych.
 4. Sprawdź swoją implementację wyszukiwarki: skopiuj URL WebSite.potentialAction.target z uporządkowanych danych, zastąp w nim wartość {search_term_string} ciągiem testowym i otwórz powstały w ten sposób URL w przeglądarce. Jeśli np. masz witrynę example.com i chcesz sprawdzić zapytanie „kittens”, otwórz adres https://www.example.com/search/?q=kittens.
 5. Określ preferowany kanoniczny URL strony głównej swojej domeny, używając elementu link rel="canonical"we wszystkich odmianach tej strony. Pomoże to wyszukiwarce Google w wyborze adresu URL pasującego do Twoich znaczników. Twój serwer musi obsługiwać kodowanie znaków zgodne ze standardem UTF-8.
 6. W przypadku aplikacji włącz odpowiednie filtry intencji, by obsługiwać adres URL określony przez Ciebie w znacznikach jako docelowa strona aplikacji. Przykład tworzenia filtrów intencji na potrzeby adresów URL występujących w wynikach wyszukiwania Google znajdziesz w artykule o indeksowaniu aplikacji Firebase na Androida.

Wyszukiwarka Google może dodać do Twojej witryny pole wyszukiwania z linkami do podstron nawet wtedy, gdy nie umieścisz w niej opisanych tu uporządkowanych danych. Możesz jednak temu zapobiec, dodając do swojej strony głównej ten metatag:

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" />

Spowoduje to wyłączenie pola wyszukiwania z linkami do podstron w ramach zwykłej procedury indeksowania i przetwarzania strony przez Googlebota. Może to więc nastąpić po kilku tygodniach od dodania metatagu zależnie od witryny i innych czynników.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Zmodyfikowany typ WebSite

Wyszukiwarka Google używa zmodyfikowanego typu uporządkowanych danych WebSite do pola wyszukiwania zarówno w przypadku witryny, jak i aplikacji. Pełna definicja znaczników WebSite znajduje się na schema.org, ale wyszukiwarka Google nieco odbiega od tego standardu. Ostateczną wykładnię podaje poniższy opis.

Właściwości wymagane
potentialAction

Tablica z jednym lub dwoma obiektami SearchAction

Ten obiekt opisuje identyfikator URI, do którego ma zostać przekierowane zapytanie, oraz składnię wysyłanego żądania. Musisz zaimplementować moduł obsługi stron internetowych lub intencji, który może odebrać żądanie i przeprowadzić odpowiednie wyszukiwanie nadesłanego ciągu. Jeśli użytkownik nie korzysta z aplikacji na Androida (lub korzysta z niej, ale nie określił celu intencji w Androidzie), pole wyszukiwania prześle do wskazanej lokalizacji zapytanie w wersji pochodzącej z witryny. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia z Androidem i określił identyfikator URI intencji w Androidzie, pole wyszukiwania prześle tę intencję.

Aby zapewnić obsługę wyszukiwania na komputerze, musisz utworzyć znaczniki SearchAction witryny. Jeśli potrzebujesz też obsługi wyszukiwania w swojej aplikacji, możesz dodatkowo określić dla niej obiekt SearchAction. Każdy obiekt SearchAction zawiera te elementy:

potentialAction.query-input

Text

Użyj ciągu literału required name = search_term_string lub dowolnego obiektu zastępczego użytego w polu target.

potentialAction.target

Text

Ciąg w takim formacie: search_handler_uri?q={search_term_string}

Przykład:

https://query.example.com/search?q={search_term_string}
search_handler_uri W przypadku witryn: adres URL modułu obsługi, który powinien odbierać i przetwarzać zapytania. W przypadku aplikacji: identyfikator URI modułu obsługi intencji przeznaczonego do Twojej wyszukiwarki, który powinien przetwarzać zapytania.
search_term_string

Ciąg zastępczy, pod który podstawiane jest zapytanie użytkownika, gdy kliknie on w polu wyszukiwania przycisk „Szukaj”.

url

URL

Określa adres URL witryny, w której nastąpi wyszukiwanie. Podaj tu kanoniczny URL strony głównej swojej witryny, np.: https://www.example.org