Podawanie nazwy witryny wyszukiwarce Google

Gdy Google uwzględnia stronę w wynikach wyszukiwania, wyświetla nazwę witryny, z której ona pochodzi. To tzw. nazwa witryny. Pamiętaj, że nazwa witryny różni się od linków z tytułami na poszczególnych stronach (te linki dotyczą danej strony internetowej, a nazwa witryny dotyczy całej witryny).

Ilustracja przedstawiająca wynik wyszukiwania w wyszukiwarce Google z wyróżnionym polem wokół nazwy witryny

Dostępność funkcji

Nazwy witryn są dostępne we wszystkich językach, w których działa wyszukiwarka Google – zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Nazwy witryn mogą wyświetlać się w witrynach na poziomie domeny lub subdomeny (więcej informacji znajdziesz we wskazówkach technicznych).

Tworzenie nazw witryn w wyszukiwarce Google

Google tworzy nazwy witryn na stronie wyników wyszukiwania Google w sposób całkowicie automatyczny, biorąc pod uwagę treść ze strony głównej witryny i odwołania do niej w innych miejscach w internecie. W wyszukiwarce Google nazwa witryny ma jak najlepiej przedstawiać i opisywać źródło każdego wyniku.

Aby określić swoje preferencje dotyczące nazwy witryny, dodaj do strony głównej uporządkowane dane WebSite. Nasz system nazw witryn uwzględnia też treści w obiektach og:site_name<title> oraz elementach nagłówka i innych tekstach na stronie głównej. Uporządkowane dane WebSite są jednak najważniejsze, jeśli chcesz określić preferencje.

Nie możemy ręcznie zmienić automatycznie wybranych nazw witryn. Możesz jednak wskazać alternatywy dla naszego automatycznego systemu, które rozważymy, gdy nie określisz swojej podstawowej preferencji.

Wybieranie nazwy witryny

 • Wybierz unikalną nazwę, która dokładnie odzwierciedla charakter Twojej witryny i nie wprowadza użytkowników w błąd. Wybrana nazwa musi być zgodna z polityką treści w wyszukiwarce.
 • Używaj zwięzłej, powszechnie znanej nazwy witryny (np. „Google”, a nie „Google, Inc”). Chociaż nazwa witryny może mieć nieograniczoną długość, na niektórych urządzeniach długie nazwy witryn mogą zostać skrócone.
 • Unikaj używania zbyt ogólnej nazwy. Nazwa ogólna, np. „Najlepsi dentyści w Iowa”, nie zostanie wybrana przez nasz system jako nazwa witryny, chyba że jest to niezwykle dobrze rozpoznawalna nazwa marki.
 • Używaj spójnej nazwy witryny na stronie głównej. Upewnij się, że nazwa witryny podana w uporządkowanych danych jest zgodna z informacjami zawartymi w innych źródłach na stronie głównej, które nasz system uwzględnia.
 • Podaj nazwę alternatywną. Nasz system nazw witryn stara się używać preferowanej nazwy, ale czasami jest ona niedostępna. Na przykład nasz system zazwyczaj nie używa takiej samej nazwy witryny w przypadku 2 różnych witryn, które mają naturę globalną. W innych przypadkach nasz system może stwierdzić, że witryna jest częściej rozpoznawana po akronimie, a nie pełnej nazwie. Jeśli podasz alternatywną nazwę za pomocą właściwości alternateName, a Twoja preferowana opcja nie zostanie wybrana, nasz system rozważy inne opcje.

Dodawanie nazwy witryny z uporządkowanymi danymi

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

W tej sekcji znajdziesz wskazówki techniczne, wymagane właściwości oraz sposoby dodawania i testowania uporządkowanych danych nazw witryn.

Przestrzeganie wskazówek

Aby pomóc Google w lepszym zrozumieniu nazwy Twojej witryny, postępuj zgodnie z podstawowymi zasadami dotyczącymi wyszukiwarki, ogólnymi wytycznymi dotyczącymi uporządkowanych danych i wskazówkami dotyczącymi wybierania nazwy witryny, a także przedstawionymi poniżej wskazówkami technicznymi.

Wskazówki techniczne

 • Tylko 1 nazwa na witrynę: obecnie wyszukiwarka Google obsługuje tylko 1 nazwę witryny na daną witrynę, gdzie witryna jest zdefiniowana przez domenę lub subdomenę. Wyszukiwarka Google nie obsługuje nazw witryn na poziomie podkatalogu. Pamiętaj, że nazwy subdomen zaczynające się od www lub m są zwykle uznawane za równoważne.
  Obsługiwane: https://example.com (strona główna na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://www.example.com (uznawane też za stronę główną na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://m.example.com (uznawane też za stronę główną na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://news.example.com (to jest strona główna na poziomie subdomeny)
  Nieobsługiwane: https://example.com/news (to jest strona główna na poziomie podkatalogu)
 • Uporządkowane dane muszą znajdować się na stronie głównej witryny: uporządkowane dane WebSite muszą znajdować się stronie głównej witryny. Strona główna oznacza główny identyfikator URI na poziomie domeny lub subdomeny. Na przykład https://example.com jest stroną główną domeny, a https://example.com/de/index.html – nie jest stroną główną.
 • Strona główna musi być możliwa do zindeksowania przez Google: jeśli nie mamy dostępu do treści na stronie głównej, ponieważ została ona zablokowana, możemy nie być w stanie wygenerować nazwy witryny.
 • W przypadku witryn ze zduplikowanymi stronami głównymi: jeśli masz zduplikowane strony główne o tej samej treści (np. wersje HTTP i HTTPS strony głównej lub stronę www i inną niż www), sprawdź, czy używasz tych samych uporządkowanych danych na wszystkich duplikatach stron, a nie tylko na stronie kanonicznej.
 • W przypadku witryn, które korzystają z uporządkowanych danych w polu wyszukiwania z linkami do podstron: jeśli wdrażasz już uporządkowane dane WebSite w przypadku funkcji pola wyszukiwania z linkami do podstron, umieść właściwości nazwy witryny w tym samym węźle. Inaczej mówiąc: jeśli nie musisz, nie twórz na stronie głównej dodatkowych bloków uporządkowanych danych WebSite. Oto przykład uporządkowanych danych WebSite w przypadku nazwy witryny i pola wyszukiwania z linkami do podstron:
  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context" : "https://schema.org",
     "@type" : "WebSite",
     "name" : "Example Company",
     "alternateName" : "EC",
     "url" : "https://example.com/",
     "potentialAction": {
      "@type": "SearchAction",
      "target": {
       "@type": "EntryPoint",
       "urlTemplate": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}"
      },
      "query-input": "required name=search_term_string"
     }
    }
   </script>
   </head>
   <body>
   </body>
  </html>

Dodawanie wymaganych właściwości nazwy witryny

Dodaj właściwości wymagane do strony głównej witryny w formacie JSON-LD, RDFa lub mikrodanych. Nie musisz umieszczać tych znaczników na każdej stronie witryny. Wystarczy, że dodasz je do strony głównej.

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa witryny. Upewnij się, że nazwa jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi wybierania nazwy witryny.

url

URL

Adres URL strony głównej witryny. Ustaw go jako kanoniczną stronę główną domeny lub subdomeny swojej witryny. Na przykład https://example.com/ lub https://news.example.com/.

Oto przykład uporządkowanych danych WebSite z polami wymaganymi:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org",
   "@type" : "WebSite",
   "name" : "Example",
   "url" : "https://example.com/"
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Mikrodane

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
 </head>
 <body>
 <div itemscope itemtype="https://schema.org/WebSite">
  <meta itemprop="url" content="https://example.com/"/>
  <meta itemprop="name" content="Example"/>
 </div>
 </body>
</html>
     

Dodawanie alternatywnej nazwy witryny

Jeśli chcesz podać alternatywną wersję nazwy witryny (np. akronim lub krótszą nazwę), dodaj właściwość alternateName. Jest to opcjonalne.

Właściwości zalecane
alternateName

Text

Alternatywna nazwa witryny (np. powszechnie znany akronim lub jej krótsza nazwa). Upewnij się, że nazwa jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi wybierania nazwy witryny.

Możesz podać więcej nazw alternatywnych. Dodaj je według swoich preferencji, od najważniejszej. Na przykład:

<script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "name": "Burnt Toast",
  "alternateName": ["BT", "B-T", "Burnt Toast Shop"],
  "url": "https://www.example.com/"
 }
</script>

Oto przykład uporządkowanych danych WebSite ze wszystkimi wymaganymi i zalecanymi polami:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org",
   "@type" : "WebSite",
   "name" : "Example Company",
   "alternateName" : "EC",
   "url" : "https://example.com/"
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Mikrodane

<html>
 <head>
  <title>Example: A Site about Examples</title>
 </head>
 <body>
 <div itemscope itemtype="https://schema.org/WebSite">
  <meta itemprop="url" content="https://example.com/"/>
  <meta itemprop="name" content="Example Company"/>
  <meta itemprop="alternateName" content="EC"/>
 </div>
 </body>
</html>

Testowanie uporządkowanych danych

 1. Sprawdź poprawność znaczników za pomocą narzędzia do testowania schema.org (takiego jak Walidator znaczników schema.org), aby upewnić się, że nie ma błędów składni. Nazwy witryn nie są obecnie obsługiwane w teście wyników z elementami rozszerzonymi.
 2. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby zobaczyć, jak Google widzi stronę. Upewnij się, że Twoja strona główna jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania.
 3. Jeśli strona działa prawidłowo, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresu URL.

Co zrobić, jeśli preferowana nazwa witryny nie jest wybrana

Nasz system zwykle próbuje użyć preferowanej nazwy witryny z uporządkowanych danych WebSite, o ile jest ona wskazana. Jeśli jednak system nie ma pewności co do podanej przez Ciebie nazwy, może czasami wygenerować nazwy witryn przy użyciu innych źródeł lub wyświetlić nazwę domeny lub subdomeny.

Jeśli preferowana przez Ciebie nazwa witryny nie zostanie wybrana przez nasz automatyczny system, wykonaj te czynności:

 1. Sprawdź, czy:
  • Nazwa witryny podana w uporządkowanych danych WebSite na stronie głównej jest preferowaną nazwą witryny.
  • Twoje uporządkowane dane WebSite nie zawierają błędów uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do testowania schema.org (np. Walidatora znaczników schema.org), aby sprawdzić, czy nie ma błędów składniowych (test wyników z elementami rozszerzonymi nie obsługuje nazw witryn).
  • Twoje uporządkowane dane są zgodne z naszymi wytycznymi.
  • Inne źródła na stronie głównej również używają preferowanej nazwy witryny.
  • Nie próbujesz skonfigurować nazwy witryny na potrzeby podkatalogu. Nazwy witryn nie są obsługiwane w przypadku podkatalogów (na przykład https://example.com/news jest stroną główną na poziomie podkatalogu i nie może mieć własnej nazwy witryny). Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach technicznych.
 2. Przekierowania działają zgodnie z oczekiwaniami, a Googlebot ma dostęp do docelowej wartości przekierowania. Następnie poproś o ponowne zindeksowanie tej strony. Jeśli strona przekierowuje na stronę widoczną dla Googlebota, nazwa witryny jest taka sama jak nazwa docelowej strony przekierowania.
 3. Jeśli masz wiele wersji witryny, np. HTTP i HTTPS, upewnij się, że używasz tej samej nazwy witryny.
 4. Jeśli zaktualizujesz uporządkowane dane dotyczące nazwy witryny, poczekaj, aż Google ponownie je zindeksuje i przetworzy nowe informacje. Pamiętaj, że indeksowanie może potrwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od tego, jak często nasze systemy oceniają, że treść wymaga odświeżenia. Możesz poprosić o ponowne zindeksowanie strony, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Jeśli po zastosowaniu się do podanych wskazówek Twoja preferowana nazwa witryny nadal nie jest wybrana, rozważ zastosowanie jednej z tych opcji:

 1. Najpierw spróbuj podać alternatywną nazwę przy użyciu właściwości alternateName. Jeśli nasz system nazw witryn nie jest wystarczająco pewny co do preferowanej nazwy, uwzględnia tę opcję.
 2. Jako opcję zapasową podaj nazwę domeny lub subdomeny. Aby ustawić domenę lub subdomenę jako opcję zapasową, dodaj nazwę domeny lub subdomeny jako nazwę alternatywną. Twoja domena lub subdomena musi być zapisana małymi literami (np. example.com, a nie Example.com), aby nasz system mógł rozpoznać tę nazwę jako preferowaną nazwę witryny. Jeśli preferowana nazwa nie zostanie wybrana, nasz system rozważy tę opcję. W tym przykładzie najlepsza opcja to Burnt Toast, po której następuje BT, a na końcu jest domena example.com jako końcowa preferencja nazwy:
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "WebSite",
    "name": "Burnt Toast",
    "alternateName": ["BT", "B-T", "Burnt Toast Shop", "example.com"],
    "url": "https://www.example.com/"
   }
  </script>
 3. Jeśli to nie pomoże, spróbuj podać nazwę domeny lub subdomeny (zapisaną małymi literami) jako preferowaną nazwę. Potraktuj to jak ostateczną opcję tymczasowego obejścia zabezpieczeń. Jeśli jako preferowaną nazwę podasz nazwę domeny lub subdomeny, nasz system zwykle ją wybierze (ale zalecamy, aby robić to w ostateczności). W tym przykładzie jedyną preferencją jest domena example.com:
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "WebSite",
    "name": "example.com",
    "url": "https://www.example.com/"
   }
  </script>
  .

Jeśli po wykonaniu czynności zmierzających do rozwiązania problemów nie nastąpiła poprawa, opublikuj posta na Forum pomocy Centrum wyszukiwarki Google. Pomoże nam to w pracy nad ulepszeniami naszych systemów.