Fragment opinii

Fragment opinii to krótki cytat z opinii lub oceny pochodzącej z witryny z opiniami, będący zwykle średnią ocen przyznanych przez wielu recenzentów. Gdy wyszukiwarka Google znajdzie prawidłowe znaczniki opinii lub ocen, może wyświetlić fragment rozszerzony, który zawiera gwiazdki i inne informacje podsumowujące wygenerowane na podstawie opinii lub ocen. Razem z treścią opinii wyświetla się też ocena numeryczna w określonej skali (np. od 1 do 5). Fragmenty opinii mogą pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi lub w Panelu wiedzy Google. Możesz zamieszczać oceny, których przedmiotem są:

Google obsługuje też opinie dotyczące tych typów schema.org:

Przykłady

Uporządkowane dane związane z opinią możesz dodać do strony na kilka sposobów:

 • Dodaj prostą opinię.
 • Umieść opinię w obrębie innego typu schema.org, zapisując ją we właściwości review.
 • Dodaj oceny do swoich opinii.
 • Dodaj oceny zbiorcze. Możesz pominąć ocenę w danej opinii, jeśli znaczniki dodane do treści zawierają informacje o autorze opinii i dacie jej publikacji. W przypadku opinii zbiorczych musisz podać średnią ocenę, która będzie wyświetlana we fragmencie rozszerzonym.

Prosta opinia

JSON-LD

Oto przykład prostej opinii zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

RDFa

Oto przykład prostej opinii zapisanej w postaci kodu RDFa:

Mikrodane

Oto przykład prostej opinii zapisanej w postaci mikrodanych:

Zagnieżdżona opinia

JSON-LD

Oto przykład zagnieżdżonej opinii zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

RDFa

Oto przykład zagnieżdżonej opinii zapisanej w postaci kodu RDFa:

Mikrodane

Oto przykład zagnieżdżonej opinii zapisanej w postaci mikrodanych:

Opinia z ocenami

JSON-LD

Oto przykład opinii z ocenami zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

RDFa

Oto przykład opinii z ocenami zapisanej w postaci kodu RDFa:

Mikrodane

Oto przykład opinii z ocenami zapisanej w postaci mikrodanych:

Ocena zbiorcza

JSON-LD

Oto przykład oceny zbiorczej zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

RDFa

Oto przykład oceny zbiorczej zapisanej w postaci kodu RDFa:

Mikrodane

Oto przykład oceny zbiorczej zapisanej w postaci mikrodanych:

Wytyczne

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Dodaj zbiorczą ocenę elementu wynikającą z opinii wielu użytkowników, stosując znaczniki schema.org/AggregateRating. Google może wyświetlać w wynikach wyszukiwania oceny zbiorcze jako fragmenty rozszerzone lub – w przypadku określonych rodzajów elementów – jako odpowiedzi.
 • Odwołuj się wyraźnie do konkretnego produktu lub konkretnej usługi, umieszczając opinię w obrębie znaczników innego typu schema.org, np. schema.org/Book lub schema.org/Recipe albo używając typu schema.org jako wartości właściwości itemReviewed.
 • Upewnij się, że opinie i oceny objęte znacznikami są dostępne dla użytkowników z poziomu strony zawierającej znaczniki. Dla użytkowników powinno być natychmiast oczywiste, że strona zawiera opinie.
 • Podawaj opinie o konkretnym elemencie, a nie o kategorii czy liście elementów. Przykłady można znaleźć w typowych błędach związanych z elementami listy.
 • Jeśli fragment opinii dotyczy firmy lokalnej lub organizacji, musisz przestrzegać tych dodatkowych wskazówek:
  • Na stronach, które korzystają z właściwości LocalBusiness lub dowolnego innego typu uporządkowanych danych Organization, nie można umieszczać opinii z gwiazdką, jeśli oceniany podmiot ma wpływ na opinie na swój temat. Przykładem jest opinia o danym podmiocie umieszczona na stronie tego podmiotu – bezpośrednio w jego uporządkowanych danych lub przez osadzony widżet innej firmy.
  • Oceny muszą pochodzić bezpośrednio od użytkowników.
  • Nie korzystaj z informacji o ocenach firm lokalnych, które zostały przygotowane, opracowane lub skompilowane przez redaktorów. Zamiast tego używaj uporządkowanych danych związanych z opiniami krytyków.
  • Witryny muszą otrzymywać oceny bezpośrednio od użytkowników, a nie od innych witryn.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby uporządkowane dane mogły się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Review

Pełną definicję znaczników Review znajdziesz na schema.org/Review.

Właściwości wymagane
author

Person lub Organization

Autor opinii. Musisz podać prawidłowe imię i nazwisko recenzenta. Na przykład: „50% zniżki do soboty” nie jest prawidłowym imieniem i nazwiskiem recenzenta.

itemReviewed

Thing

Przedmiot opinii. Jeśli jednak opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, możesz pominąć właściwość itemReviewed. Prawidłowe typy przedmiotu opinii to:

itemReviewed.name

Text

Nazwa przedmiotu, którego dotyczy opinia. Nawet jeśli opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, nadal musisz podać właściwość name przedmiotu opinii, np.:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  },
  "reviewBody": "I really enjoyed this game. You
  get to capture fireflies and put them in jars."
 }
}
reviewRating

Rating

Ocena przyznana w tej opinii. Ocenę można podać w formie umieszczonej właściwości Rating lub za pomocą jej bardziej szczegółowego podtypu. Najczęściej stosowany podtyp to AggregateRating.

reviewRating.ratingValue

Number lub Text

Numeryczna ocena jakości elementu: liczba, ułamek lub procent (np. „4”, „60%” lub „6/10”). Jeśli skala nie jest trudna do wywnioskowania (np. pojawia się liczba „4”), przyjmowana jest skala od 1 do 5. Jeśli stosowana jest inna skala, użyj elementów bestRatingworstRating.

Właściwości zalecane
datePublished

Date

Data publikacji opinii podana w formacie ISO 8601.

reviewRating.bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Właściwość bestRating jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

reviewRating.worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Właściwość worstRating jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.

AggregateRating

Pełną definicję znaczników AggregateRating znajdziesz na schema.org/AggregateRating.

Właściwości wymagane
itemReviewed

Thing

Oceniany element. Jeśli jednak ocena zbiorcza jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości aggregateRating, możesz pominąć właściwość itemReviewed. Prawidłowe typy przedmiotu opinii to:

itemReviewed.name

Text

Nazwa przedmiotu, którego dotyczy opinia. Nawet jeśli opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, nadal musisz podać właściwość name przedmiotu opinii, np.:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

Łączna liczba ocen elementu w Twojej witrynie. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

reviewCount

Number

Określa liczbę osób, które wyraziły opinię, bez względu na to, czy dodały do niej ocenę. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

ratingValue

Number lub Text

Numeryczna ocena jakości elementu: liczba, ułamek lub procent (np. „4”, „60%” lub „6/10”). Jeśli skala nie jest trudna do wywnioskowania (np. pojawia się liczba „4”), przyjmowana jest skala od 1 do 5. Jeśli stosowana jest inna skala, użyj elementów bestRatingworstRating.

Właściwości zalecane
bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Właściwość bestRating jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Właściwość worstRating jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.