Transmisja na żywo

Przykład filmu w wynikach wyszukiwania, który ma dodaną plakietkę transmisji na żywo

Ta funkcja dodaje plakietkę transmisji na żywo do miniatur filmów w wynikach wyszukiwania. Aby wyświetlić tę plakietkę, musimy wiedzieć, że materiał wideo jest przekazem na żywo i znać termin rozpoczęcia transmisji. Plakietkę transmisji na żywo możemy stosować do dowolnych dostępnych publicznie materiałów wideo, które są przekazywane strumieniowo na żywo przez dowolny czas. Oto kilka przykładów:

 • zawody sportowe,
 • ceremonie wręczania nagród,
 • filmy influencerów,
 • gry wideo prezentowane w ramach strumieniowej transmisji wideo na żywo.

Przykład

Oto przykład znaczników VideoObjectisLiveBroadcast zapisanych w postaci kodu JSON-LD.

Wytyczne

Aby Twoje treści pojawiające się w wynikach z elementami rozszerzonymi mogły mieć dodaną plakietkę transmisji na żywo, musisz uwzględnić te wytyczne:

Wskazówki dotyczące treści

 • W uporządkowanych danych nie używaj wulgaryzmów ani języka potencjalnie obraźliwego.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

VideoObject

Pełną definicję znaczników VideoObject znajdziesz na schema.org/VideoObject.

Właściwości wymagane
contentUrl

URL

Adres URL wskazujący multimedialny plik wideo.

description

Text

Opis filmu.

embedUrl

URL

Adres URL prowadzący do odtwarzacza konkretnego filmu. Ta informacja znajduje się zwykle w elemencie src tagu <embed>.

name

Text

Tytuł filmu.

thumbnailUrl

Powtórzone pole ImageObject lub URL

URL wskazujący plik miniatury filmu.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

np.:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

uploadDate

Date

Data pierwszej publikacji filmu podana w formacie ISO 8601.

publication

BroadcastEvent

Podaje, kiedy odbędzie się transmisja strumieniowa filmu na żywo. Może to być lista lub wartość pojedyncza.

Właściwości zalecane
duration

duration

Czas trwania filmu podany w formacie ISO 8601.

expires

Date

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie ISO 8601. Nie podawaj tej informacji, jeśli Twój film będzie dostępny przez cały czas.

interactionCount

Number

Liczba obejrzeń filmu.

BroadcastEvent

Pełną definicję znaczników BroadcastEvent znajdziesz na schema.org/BroadcastEvent. Właściwości BroadcastEvent należy umieścić w obrębie znaczników VideoOject.

Właściwości wymagane
endDate

Text

Data i godzina zaplanowanego lub oczekiwanego zakończenia transmisji na żywo, podane w formacie ISO 8601.

Użycie właściwości endDate jest wymagane, gdy materiał wideo już się skończył i przestał być wyświetlany na żywo. Jeśli oczekiwana wartość właściwości endDate jest nieznana przed rozpoczęciem transmisji na żywo, zalecamy podanie w polu endDate wartości szacunkowej.

Jeśli wartość podana w polu endDate należy do przeszłości lub jest zgodna z bieżącą datą i godziną, oznacza to, że transmisja strumieniowa tak naprawdę dobiegła już końca i materiał wideo nie jest dostępny na żywo. Jeśli wartość podana w polu endDate należy do przyszłości, oznacza to, że zakończenie transmisji strumieniowej jest zaplanowane na tę datę i godzinę.

isLiveBroadcast

Boolean

Jeśli materiał wideo jest, był lub będzie transmitowany strumieniowo na żywo, podaj wartość true (prawda).

startDate

Text

Data i godzina zaplanowanego lub oczekiwanego rozpoczęcia transmisji na żywo, podane w formacie ISO 8601. Jeśli wartość podana w polu startDate należy do przeszłości lub jest zgodna z bieżącą datą i godziną, oznacza to, że transmisja strumieniowa tak naprawdę już się zaczęła. Jeśli wartość podana w polu startDate należy do przyszłości, oznacza to, że rozpoczęcie transmisji strumieniowej jest zaplanowane na tę datę i godzinę.

Szybkie aktualizowanie danych przez Google dzięki interfejsowi Indexing API

Zalecamy używanie interfejsu Indexing API, by mieć pewność, że Google szybko zindeksuje Twoją transmisję na żywo. Wywołuj ten interfejs API w przypadku takich zdarzeń:

 • Rozpoczyna się transmisja na żywo materiału wideo.
 • Odtwarzanie strumieniowe materiału wideo zakończyło się, a w znacznikach endDate na stronie zaktualizowano datę i godzinę końca transmisji.
 • Za każdym razem, gdy wprowadzono zmianę w znacznikach i należy powiadomić o tym Google.