หน้าวิธีการ

ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง HowTo เพื่อบอก Google อย่างชัดแจ้งว่าเนื้อหาของคุณแสดงวิธีการทำบางสิ่ง โดยจะแนะนำขั้นตอนการทำงานแก่ผู้ใช้จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งยังแสดงวิดีโอ รูปภาพ รวมทั้งข้อความประกอบได้ เช่น “วิธีผูกเน็กไท” หรือ “วิธีต่อแผ่นสติกเกอร์ติดผนังกันน้ำมันกระเด็น” ถ้าผู้ใช้ต้องอ่านขั้นตอนต่างๆ เรียงตามลำดับ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง HowTo ประเภทนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเนื้อหาของคุณ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง HowTo เหมาะสำหรับเวลาที่วิธีการเป็นเนื้อหาสำคัญของหน้า

หน้าแสดงวิธีการที่ได้มาร์กอัปไว้อย่างถูกต้องอาจมีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search และใน How-to Action สำหรับ Google Assistant ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์เข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสมได้

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ปัจจุบันผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของวิธีการพร้อมใช้งานเป็นภาษาอังกฤษในทุกประเทศที่ใช้งาน Google Search ได้ โดยฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น และไม่พร้อมใช้งานในเดสก์ท็อป

ตัวอย่าง

เนื้อหาของคุณอาจปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" ได้ในลักษณะต่างๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง ถ้าเนื้อหา "วิธีการ" มีรูปภาพอธิบายแต่ละขั้นตอน รวมทั้งรูปภาพเมื่อทำตามขั้นตอนจนเสร็จ ระบบก็จะเลือกแสดงเนื้อหาที่มีภาพประกอบในผลการค้นหา โปรดเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นและแนะนำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ระบบนำเสนอหน้าวิธีการของคุณได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุดใน Google Search

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" แบบมาตรฐาน

รูปภาพผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" แบบมาตรฐาน
JSON-LD

นี่คือตัวอย่างข้อความตามหน้าวิธีการซึ่งใช้ JSON-LD ตัวอย่างนี้มีรูปภาพเพียง 1 ภาพที่แสดงผลลัพธ์สุดท้ายจากการทำตามวิธีการ ผู้ใช้อาจเห็นตัวอย่างเนื้อหาของบางขั้นตอนในผลลัพธ์นี้

Microdata

นี่คือตัวอย่างข้อความตามหน้าวิธีการซึ่งใช้ Microdata ตัวอย่างนี้มีรูปภาพ 1 ภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายจากการทำตามวิธีการ ผู้ใช้อาจเห็นตัวอย่างเนื้อหาของบางขั้นตอนในผลลัพธ์ที่ได้นี้

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" แบบมีภาพประกอบ

รูปภาพผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" แบบมีภาพประกอบ
JSON-LD

นี่คือตัวอย่างหน้าวิธีการที่มีภาพประกอบแต่ละขั้นตอนและใช้ JSON-LD ในการสร้าง หากแต่ละขั้นตอนมีภาพประกอบ 1 ภาพ ตัวอย่างที่แสดงในผลการค้นหาก็จะเป็นแบบภาพหมุน

Microdata

นี่คือตัวอย่างหน้าวิธีการที่มีภาพประกอบแต่ละขั้นตอนและใช้ Microdata ในการสร้าง หากแต่ละขั้นตอนมีภาพประกอบ 1 ภาพ ตัวอย่างที่แสดงในผลการค้นหาก็จะเป็นแบบภาพหมุน

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับ "วิธีการ" แบบมีวิดีโอประกอบ

JSON-LD

นี่คือตัวอย่างหน้าวิธีการที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอคลิปซึ่งใช้ JSON-LD ในการสร้าง

Microdata

นี่คือตัวอย่างหน้าวิธีการที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอคลิปซึ่งใช้ Microdata ในการสร้าง

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้หน้าเว็บมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นวิธีการ และใน How-to Action สำหรับ Google Assistant

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • การโฆษณา: อย่าใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง HowTo เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา
 • เนื้อหาที่ขาดคุณสมบัติ: ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นวิธีการอาจไม่แสดงขึ้นมาหากเนื้อหาเป็นเนื้อหาลามก หยาบคาย ไม่เหมาะสมทางเพศ หรือรุนแรงสยดสยอง หรือโปรโมตกิจกรรมอันตรายหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือใช้ภาษาที่แสดงความเกลียดชังหรือล่วงละเมิด
 • ต้นทาง: เนื้อหา HowTo ทั้งหมดต้องปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในหน้าต้นทาง วิธีการควรเป็นเนื้อหาสำคัญของหน้าต้นทาง อย่าใส่ HowTo มากกว่า 1 รายการในแต่ละหน้า
 • วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ: เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างให้แก่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ
 • ขั้นตอน: HowToStep แต่ละรายการต้องมีเนื้อหาทั้งหมดของขั้นตอนต้นทาง อย่ามาร์กอัปข้อมูลที่ไม่ใช่ขั้นตอน เช่น ส่วนสรุปหรือบทนำว่าเป็นขั้นตอน
 • รูปภาพขั้นตอน: หากขั้นตอนต่างๆ อธิบายด้วยภาพได้ดีที่สุด คุณต้องมาร์กอัปรูปภาพในขั้นตอนดังกล่าวสำหรับ HowToStep แต่ละขั้นตอน มาร์กอัปเฉพาะรูปภาพขั้นตอนวิธีการที่เจาะจงสำหรับแต่ละขั้นตอน อย่าใช้ภาพเดียวกันในหลายๆ ขั้นตอนของวิธีการเดียวกัน โปรดใช้รูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน้า อย่าใช้รูปภาพที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาแสดงวิธีการ หรือใช้รูปภาพอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 • รูปภาพสุดท้าย: หากมีรูปภาพที่อธิบายผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่ารูปภาพนี้อยู่ในหน้านั้นๆ และมาร์กอัป HowTo มีรูปภาพนี้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ image รูปภาพนี้อาจเป็นรูปเดียวกับรูปที่มาร์กอัปไว้ในขั้นตอนสุดท้าย
 • เนื้อหา: อย่าใช้มาร์กอัป HowTo สำหรับสูตรอาหาร สูตรอาหารควรใช้ Recipe structured data แทน บทความและเนื้อหาคำแนะนำทั่วไปที่ไม่ใช่ชุดวิธีการที่เจาะจงจะไม่เหมาะกับมาร์กอัป HowTo

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหามีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

ในการตรวจสอบและดูตัวอย่างข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Google

HowTo

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ HowTo ได้ที่ schema.org/HowTo

ประเภท HowTo บ่งบอกว่าหน้านั้นๆ มีเนื้อหาที่เป็นวิธีการ และจะต้องมีคำจำกัดความประเภท HowTo 1 รายการต่อหน้า

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อของวิธีการ เช่น "วิธีการผูกเน็กไท"

step HowToStep หรือ HowToSection

อาร์เรย์ขององค์ประกอบ HowToStep ที่ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของวิธีการนั้นๆ องค์ประกอบ step แต่ละรายการควรสอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนในวิธีการ อย่าใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้มาร์กอัปข้อมูลที่ไม่ใช่ขั้นตอน เช่น ส่วนสรุปหรือบทนำ เช่น

 • คุณระบุข้อความที่สมบูรณ์สำหรับแต่ละขั้นตอนได้โดยตั้งค่า text ของ HowToStep แต่ละรายการ image, ชื่อขั้นตอนที่ระบุด้วย name และ url เป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับแต่แนะนำให้ระบุ เนื่องจากพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับเหล่านี้อาจช่วยให้การแสดงผลการค้นหาสมบูรณ์ขึ้น
 • สำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน ให้ระบุ name ของขั้นตอนแล้วใช้ HowToDirection หรือ HowToTip แสดงขั้นตอนย่อย

อาร์เรย์ขององค์ประกอบ HowToSection ที่ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของ HowTo นี้ เช่น

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายวิธีการ

estimatedCost MonetaryAmount หรือ Text

ต้นทุนโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้เมื่อทำตามวิธีทำ

image ImageObject หรือ URL

รูปภาพแสดงผลจากการทำตามวิธีการจนเสร็จสมบูรณ์ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพมีดังนี้

supply HowToSupply หรือ Text

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้เมื่อทำตามวิธีทำหรือคำแนะนำ

tool HowToTool หรือ Text

สิ่งที่ใช้ (ซึ่งไม่ใช่วัสดุที่ใช้หมดไป) เมื่อทำตามวิธีทำหรือคำแนะนำ

totalTime Duration

เวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำตามวิธีทำหรือคำแนะนำทุกข้อ (รวมถึงเวลาในการเตรียมวัสดุสิ้นเปลือง) ในรูปแบบระยะเวลาของ ISO 8601

video VideoObject

วิดีโออธิบายวิธีการ โปรดทำตามรายการพร็อพเพอร์ตี้ Video ที่จำเป็นและแนะนำ ทำเครื่องหมายขั้นตอนต่างๆ ในวิดีโอด้วย hasPart

HowToSection

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ HowToSection ได้ที่ schema.org/HowToSection

HowToSection เป็นสคีมาสำหรับใช้กำหนดเนื้อหาส่วนย่อยของ "วิธีการ" เพียง 1 วิธี และมีขั้นตอนตั้งแต่ 1 ขั้นตอนขึ้นไป หากมีวิธีทำหลายวิธี อย่าใช้ HowToSection แต่ให้ใช้ HowToSection ในกรณีที่มีวิธีเดียวและต้องการระบุวิธีการย่อย หากต้องการแสดงวิธีทำหลายๆ วิธี ให้ใช้ออบเจ็กต์ HowTo หลายรายการแทน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีวิธีเปลี่ยนยางรถยนต์หลายวิธี ให้เลือกออบเจ็กต์ HowTo หลายๆ รายการ ไม่ใช่ออบเจ็กต์ HowToSection

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement HowToStep

รายละเอียดขั้นตอนของวิธีการย่อย

name Text

ชื่อของวิธีการย่อย

HowToStep

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ HowToStep ได้ที่ schema.org/HowToStep

ประเภท HowToStep กำหนดขั้นตอนแบบใช้ข้อความธรรมดาในวิธีการและอาจมีรูปภาพด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement HowToDirection หรือ HowToTip

รายละเอียดขั้นตอนย่อย รวมทั้งคำแนะนำหรือเคล็ดลับ

จะระบุหรือไม่ก็ได้หากใช้ text

text Text

ข้อความที่สมบูรณ์ของวิธีทำในขั้นตอนนี้

จะระบุหรือไม่ก็ได้หากใช้ itemListElement หลักเกณฑ์เพิ่มเติมมีดังนี้

 • ใส่เฉพาะข้อความที่เป็นวิธีทำและไม่รวมข้อความอื่นๆ เช่น "คำแนะนำ" "ดูวิดีโอ" "ขั้นตอนที่ 1" และระบุวลีดังกล่าวนอกพร็อพเพอร์ตี้ที่มาร์กอัป
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
image ImageObject หรือ URL

รูปภาพประกอบขั้นตอน หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพมีดังนี้

name Text

คำหรือวลีสั้นๆ ที่สรุปขั้นตอน (เช่น "ติดสายกับเสา" หรือ "ขุด") อย่าใช้ข้อความที่ไม่ใช่คำอธิบาย (เช่น “ขั้นตอนที่ 1: [ข้อความ]”) หรือหมายเลขขั้นตอนรูปแบบอื่นๆ (เช่น "1. [ข้อความ]")

url URL

URL ที่ลิงก์ไปยังขั้นตอนนั้นๆ โดยตรง (ถ้ามี) เช่น ส่วนหนึ่งของลิงก์ Anchor

video VideoObject หรือ Clip

วิดีโอสำหรับขั้นตอนนี้หรือคลิปหนึ่งของวิดีโอ

สำหรับ VideoObject ให้ทำตามรายการพร็อพเพอร์ตี้ Video ที่จำเป็นและแนะนำ

ทำเครื่องหมายขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการด้วย hasPart เช่น


{
 "@type": "HowToStep",
 "video": {
  "@id": "Clip1"
 }
}

HowToSupply, HowToTool

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ HowToSupply และ HowToTool ได้ที่ schema.org/HowToSupply และ schema.org/HowToTool

ใช้ HowToSupply และ HowToTool เพื่อให้ HowTo เสร็จสมบูรณ์ ทั้ง 2 รายการนี้มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นและแนะนำเหมือนกัน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name Text

ชื่อของวัสดุสิ้นเปลืองหรือเครื่องมือ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
image ImageObject หรือ URL

รูปภาพวัสดุสิ้นเปลืองหรือเครื่องมือ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพมีดังนี้

HowToDirection, HowToTip

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ HowToDirection และ HowToTip ได้ที่ schema.org/HowToDirection และ schema.org/HowToTip

ใช้ HowToDirection และ HowToTip เพื่ออธิบายขั้นตอนย่อยหรือเคล็ดลับ ทั้ง 2 รายการนี้มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นและแนะนำเหมือนกัน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
text Text

ข้อความแสดงคำแนะนำหรือเคล็ดลับ