คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ: ดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Search

หากคุณมีเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มเว็บโฮสติ้งอัตโนมัติ เช่น Blogger, Wix หรือ Squarespace หรือทำธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์มากนัก ขอแนะนำให้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการการแสดงข้อมูลในเครื่องมือค้นหา ความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ผู้คนค้นพบเว็บไซต์ของคุณ