จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์คือไฟล์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์เหล่านั้น เครื่องมือค้นหาอย่างเช่น Google จะอ่านไฟล์นี้เพื่อให้รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนผังเว็บไซต์จะบอก Google ว่าคุณคิดว่าหน้าและไฟล์ใดมีความสำคัญในเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น มีการอัปเดตหน้าเว็บครั้งล่าสุดเมื่อใดและเวอร์ชันภาษาทางเลือกของหน้าเว็บ

คุณใช้แผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่เจาะจงในหน้าเว็บได้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิดีโอ รูปภาพ และข่าว เช่น

  • รายการวิดีโอของ Sitemap จะระบุความยาว หมวดหมู่ และการจัดประเภทตามความเหมาะสมกับวัยของวิดีโอนั้นได้
  • รายการรูปภาพของ Sitemap สามารถใส่ตำแหน่งของรูปภาพที่อยู่ในหน้าเว็บ
  • รายการข่าวของ Sitemap สามารถใส่ชื่อบทความและวันที่ตีพิมพ์

ฉันจำเป็นต้องมีแผนผังเว็บไซต์ไหม

หากหน้าในเว็บไซต์มีการลิงก์อย่างถูกต้อง ปกติแล้ว Google จะค้นพบเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ การลิงก์ที่เหมาะสมหมายความว่าหน้าเว็บทั้งหมดที่คุณถือว่าสำคัญจะเข้าถึงได้ผ่านการลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเมนูของเว็บไซต์หรือลิงก์ที่คุณวางไว้ในหน้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม แผนผังเว็บไซต์จะช่วยปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงไฟล์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ

คุณอาจต้องใช้แผนผังเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาดใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google อาจพลาดที่จะรวบรวมข้อมูลหน้าใหม่หรือหน้าที่เพิ่งอัปเดตบางหน้าไปบ้าง
  • เว็บไซต์มีไฟล์ที่เก็บถาวรขนาดใหญ่ของหน้าเนื้อหาที่แยกจากกันหรือไม่ได้ลิงก์กันไว้อย่างดี หากหน้าในเว็บไซต์ไม่ได้อ้างอิงกันและกันตามปกติ คุณอาจระบุหน้าเหล่านั้นในแผนผังเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า Google จะพบหน้าเว็บทั้งหมด
  • เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ใหม่และมีลิงก์ภายนอกจำนวนไม่มากที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ Googlebot และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บอื่นจะรวบรวมข้อมูลเว็บโดยติดตามลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ Google อาจไม่พบหน้าหากไม่มีเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์ไปยังหน้าเหล่านั้น
  • เว็บไซต์มีเนื้อหาสื่อสมบูรณ์จำนวนมาก (วิดีโอ รูปภาพ) หรือแสดงอยู่ใน Google News หากมีแผนผังเว็บไซต์ Google จะพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนผังเว็บไซต์สำหรับการค้นหาได้ตามความเหมาะสม

คุณอาจไม่ต้องใช้แผนผังเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาด "เล็ก" คำว่าเล็กหมายถึงเว็บไซต์มีหน้าเว็บไม่เกิน 500 หน้า (ยอดรวมนี้จะนับแต่หน้าที่คุณต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหาเท่านั้น)
  • เว็บไซต์ลิงก์กันภายในอย่างครอบคลุม ซึ่งหมายความว่า Google จะค้นหาหน้าสำคัญๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ด้วยการไปตามลิงก์ต่างๆ โดยเริ่มต้นจากหน้าแรก
  • คุณไม่ค่อยมีไฟล์สื่อ (วิดีโอ รูปภาพ) หรือหน้าข่าวที่ต้องการให้แสดงในผลการค้นหา แผนผังเว็บไซต์จะช่วยให้ Google ค้นพบและเข้าใจไฟล์วิดีโอและรูปภาพ หรือบทความข่าวในเว็บไซต์ของคุณ หากไม่ต้องการให้ผลการค้นหาเหล่านี้ปรากฏในผลการค้นหารูปภาพ วิดีโอ หรือข่าว คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้แผนผังเว็บไซต์

สร้างแผนผังเว็บไซต์

หากต้องการใช้แผนผังเว็บไซต์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังเว็บไซต์