เริ่มต้นใช้งาน Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือจาก Google ที่ช่วยให้ทุกคนที่มีเว็บไซต์เข้าใจว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเป็นอย่างไรใน Google Search และจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาเพื่อให้มีการเข้าชมที่ผู้ใช้ตั้งใจเข้ามากขึ้นในเว็บไซต์

Search Console ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมข้อมูล จัดทำดัชนี และแสดงเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน Search ได้

คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเครื่องมือดังกล่าวทุกวัน หาก Google พบปัญหาใหม่ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Search Console อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีประมาณเดือนละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่มีปัญหาใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ด้วย Search Console

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ดูข้อมูลทั้งหมดที่ Search Console มีให้ใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์
  2. ตรวจสอบว่า Google ค้นพบและอ่านหน้าเว็บได้ รายงานการครอบคลุมของดัชนีแสดงภาพรวมของหน้าเว็บทั้งหมดที่ Google จัดทำดัชนีหรือพยายามจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ ตรวจสอบรายการที่มีให้และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าเว็บและตามที่แสดงในคําเตือน
  3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง Google พบในเว็บไซต์ รายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ขณะเรียกดูเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4. ส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Search Console Google จะค้นพบหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ แต่การส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่าน Search Console อาจช่วยให้ค้นพบเว็บไซต์เร็วขึ้นได้ หากตัดสินใจส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือดังกล่าว คุณจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแผนผังเว็บไซต์
  5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รายงานประสิทธิภาพใน Search แสดงปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับจาก Google Search ซึ่งรวมถึงการแยกรายละเอียดตามคำค้นหา หน้าเว็บ และประเทศ สําหรับรายละเอียดดังกล่าวแต่ละรายการ คุณจะเห็นแนวโน้มสําหรับการแสดงผล การคลิก และเมตริกอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่จะใช้