ส่ง URL ไปให้ Google

วิธีที่ง่ายที่สุดในการส่ง URL ใหม่และ URL ที่อัปเดตคือ ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console หลังจากที่ยืนยันแล้ว ให้ใช้รายงานแผนผังเว็บไซต์เพื่อดูแผนผังเว็บไซต์ที่ผ่านการประมวลผลสำหรับเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล หรือส่งแผนผังเว็บไซต์ใหม่สำหรับเว็บไซต์ วิดีโอด้านล่างจะอธิบายหน้าที่ของแผนผังเว็บไซต์ รวมถึงความจำเป็นและวิธีส่งแผนผังเว็บไซต์และติดตามสถานะผ่าน Search Console

แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เราทราบ

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่มีโครงสร้างและต้องการแจ้งให้ระบบทราบก่อนกำหนดการรวบรวมข้อมูลตามปกติ ให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Search Console อีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนที่คุณใช้ส่งแผนผังเว็บไซต์แรก

หากคุณใช้รูปแบบ XML ให้เปลี่ยนช่อง <lastmod> เป็นวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องนี้ในคำจำกัดความแท็กของ Sitemap.org ไฟล์ XML อื่นๆ จะมีช่องคล้ายๆ กัน เช่น <updated> สำหรับ Atom XML โปรดดูวิธีกำหนดวันที่นี้

หากคุณต้องการ เรายังรองรับเมธอดทางโปรแกรมต่อไปนี้ซึ่งคุณใช้แจ้งการอัปเดตเนื้อหาได้

  • ใช้คำสั่ง ping กับ Google โดยเฉพาะเพื่อแจ้งตำแหน่งของแผนผังเว็บไซต์
    http://www.google.com/ping?sitemap=URL/of/file
  • ใช้ Pubsubhubbub หากคุณใช้ Atom/RSS สำหรับแผนผังเว็บไซต์และต้องการประกาศการเปลี่ยนแปลงไปยังเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังเว็บไซต์และทำให้ใช้งานกับ Google ไดั