ระบบรีวิวของ Google Search และเว็บไซต์ของคุณ

ระบบรีวิวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้รางวัลได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรีวิวที่มีคุณภาพสูง เนื้อหาซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและงานวิจัยต้นฉบับ และเนื้อหาดังกล่าวเขียนขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สนใจที่มีความรู้ในหัวข้อนั้นๆ เป็นอย่างดี หน้านี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของระบบรีวิว รวมถึงวิธีประเมินและปรับปรุงเนื้อหาของคุณ

วิธีการทํางานของระบบรีวิว

ระบบรีวิวทํางานเพื่อให้ผู้ใช้เห็นรีวิวที่มีการวิจัยแบบเจาะลึก แทนที่จะเป็นเนื้อหาที่มีรายละเอียดน้อยซึ่งเป็นแค่สรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งอื่นๆ ระบบรีวิวได้รับการปรับปรุงในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ระบบรีวิวออกแบบมาเพื่อประเมินบทความ บล็อกโพสต์ หน้าเว็บ หรือเนื้อหาแบบสแตนด์อโลนของบุคคลที่หนึ่งอื่นๆ ที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์ แต่จะไม่ประเมินรีวิวของบุคคลที่สาม เช่น รีวิวที่ผู้ใช้โพสต์ในส่วนรีวิวของหน้าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รีวิวอาจเป็นได้ทั้งรีวิวสิ่งๆ เดียวหรือการเปรียบเทียบของ 2 อย่าง หรือเป็นรายการแนะนําที่มีการจัดอันดับ รีวิวอาจเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งๆ ก็ได้ โดยอาจเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์ เช่น แล็ปท็อปหรือแจ็คเก็ตฤดูหนาว สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์หรือวิดีโอเกม หรือบริการและธุรกิจอย่างเช่นร้านอาหารหรือแบรนด์แฟชั่น

ระบบรีวิวจะประเมินเนื้อหารีวิวในระดับหน้าเว็บเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารีวิวปริมาณมาก เนื้อหาในเว็บไซต์อาจได้รับการประเมินโดยการระบบนี้ หากคุณมีรีวิวไม่มาก ก็ไม่น่าจะมีการประเมินทั้งเว็บไซต์

ปัจจุบัน ระบบนี้มีผลกับภาษาต่อไปนี้ทั่วโลก อังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี เวียดนาม อินโดนีเซีย รัสเซีย ดัตช์ โปรตุเกส โปแลนด์

ในกรณีของผลิตภัณฑ์ Structured Data ผลิตภัณฑ์อาจช่วยให้เราระบุได้ดีขึ้นว่าสิ่งใดเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เราไม่ได้พึ่งแค่ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว

ระบบนี้มีผลอย่างไรกับเว็บไซต์ของฉัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาที่ประสบความสําเร็จในระบบรีวิวได้ที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีเขียนรีวิวคุณภาพสูง

หากคุณได้ทำการปรับปรุงเนื้อหา เนื้อหาที่ได้รับผลกระทบจากระบบรีวิวอาจกลับคืนมาเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการประเมินเนื้อหารีวิวโดยอัตโนมัติเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลต่างๆ