นํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหา

หากต้องการนำออกอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เครื่องมือนำออกเพื่อนำรูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google ภายในไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อต้องการนำรูปภาพออกโดยไม่เร่งด่วน

วิธีนํารูปภาพออกจากเว็บไซต์ของ Google มี 2 วิธี ดังนี้

ทั้ง 2 วิธีจะให้ผลเหมือนกัน โปรดเลือกวิธีการที่สะดวกกว่าสําหรับเว็บไซต์ โปรดทราบว่า Googlebot ต้องทำการ Crawl URL เพื่อดึงข้อมูลส่วนหัว HTTP ดังนั้นการใช้ทั้ง 2 วิธีพร้อมกันจึงไม่สมเหตุสมผล

นํารูปภาพออกโดยใช้กฎของ robots.txt

หากต้องการป้องกันไม่ให้รูปภาพจากเว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ให้เพิ่มไฟล์ robots.txt ไปยังรูทของเซิร์ฟเวอร์เพื่อบล็อกรูปภาพดังกล่าว แม้ว่าวิธีนี้จะใช้เวลาในการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหานานกว่าการใช้เครื่องมือนำออก แต่ก็ให้คุณควบคุมได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการใช้ไวลด์การ์ดหรือการบล็อกเส้นทางย่อย นอกจากนี้ยังมีผลกับเครื่องมือค้นหาทั้งหมด ในขณะที่เครื่องมือนํา URL ออกใช้ได้กับ Google เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ Google ยกเว้นรูปภาพ dogs.jpg ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ yoursite.example.com/images/dogs.jpg ให้เพิ่มค่าต่อไปนี้ในไฟล์ robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

เมื่อ Google ทำการ Crawl เว็บไซต์ครั้งต่อไป เราจะเห็นกฎนี้และไม่นำรูปภาพดังกล่าวมารวมในผลการค้นหา

กฎอาจมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและการควบคุมมากขึ้น อักขระ * จะจับคู่กับลําดับอักขระใดก็ได้ และรูปแบบอาจลงท้ายด้วย $ เพื่อระบุจุดสิ้นสุดของเส้นทาง

หากต้องการนํารูปภาพหลายรายการในเว็บไซต์ออกจากดัชนี ให้เพิ่มกฎ disallow สําหรับแต่ละรูปภาพ หรือหากรูปภาพที่จะนำออกเหล่านั้นมีรูปแบบที่เหมือนกัน เช่น คําต่อท้ายในชื่อไฟล์ ให้ใช้อักขระ * ในชื่อไฟล์ เช่น

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix:
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

หากต้องการนำรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์ออกจากดัชนี ให้วางไฟล์ robots.txt ต่อไปนี้ที่รูทของเซิร์ฟเวอร์

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

หากต้องการนำไฟล์บางประเภทออกทั้งหมด (เช่น ต้องการรวมรูปภาพ .jpg แต่ไม่รวม .gif) ให้ใช้รายการใน robots.txt ต่อไปนี้

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

เมื่อระบุ Googlebot-Image เป็น User-agent แล้ว Google รูปภาพจะข้ามรูปภาพดังกล่าวไป หากไม่ต้องการรวมรูปภาพไว้ในการค้นหาโดย Google ทั้งหมด (รวมทั้ง Google Search และ Google รูปภาพ) ให้ระบุ User Agent ของ Googlebot

นํารูปภาพที่มีส่วนหัว HTTP noindex X-Robots-Tag ออก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถนํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google ได้โดยใส่ noindex X-Robots-Tag ในส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ของทรัพยากรรูปภาพที่ต้องการนําออก ในกรณีนี้ คุณต้องอนุญาตให้ทำการ Crawl URL รูปภาพเพื่อให้ Googlebot ดึงกฎ noindex ได้ หากต้องการใช้ส่วนหัวการตอบกลับ HTTP noindex X-Robots-Tag ให้ทําตามเอกสารประกอบเกี่ยวกับ noindex

ฉันจะนำรูปภาพออกจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างไร

โปรดดูเอกสารความช่วยเหลือของ Google Search เกี่ยวกับวิธีการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหา