Zbiorcza ocena pracodawcy

Jeśli Twoja witryna publikuje zamieszczane przez użytkowników oceny organizacji oferujących zatrudnienie, dodaj do niej uporządkowane dane EmployerAggregateRating. Mikrodane EmployerAggregateRating podają ocenę pracodawcy powstałą na podstawie opinii wielu użytkowników. Dodanie znaczników EmployerAggregateRating umożliwia osobom poszukującym pracy poznanie ocen organizacji proponującej zatrudnienie, zanim zdecydują się na wybór posady. Użycie tych uporządkowanych danych stwarza też okazję dla pracodawców do promowania marki w ramach rozszerzonej funkcji wyszukiwania ofert pracy w Google.

Przykład

Oto przykład znaczników EmployerAggregateRating zapisanych za pomocą kodu JSON-LD w narzędziu do testowania uporządkowanych danych:

Oto jak oceny organizacji oferujących zatrudnienie mogą wyglądać w Google we wzbogaconych wynikach wyszukiwania ofert pracy:

Przykład oceny pracodawcy w wynikach wyszukiwania

Dodawanie ocen zbiorczych

 1. Upewnij się, że Googlebot może zindeksować Twoje strony internetowe ze zbiorczymi ocenami pracodawców (czyli że nie są one chronione przez plik robots.txt ani przez metatag robots).
 2. Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami.
 3. Dodaj do swojej strony internetowej uporządkowane dane EmployerAggregateRating.
 4. Zweryfikuj kod strony za pomocą narzędzia do testowania uporządkowanych danych. Wklej kod do narzędzia i kliknij przycisk weryfikacji.
 5. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wydaje się prawidłowa, wyślij za pomocą narzędzia prośbę o jej zindeksowanie. Tutaj dowiesz się, jak przetestować stronę hostowaną na serwerze lokalnym lub chronioną przez zaporę sieciową.
 6. Aby móc monitorować błędy, zweryfikuj w Search Console swoje prawo własności do witryny. Jeśli Search Console odnotuje znaczne zmiany w liczbie błędów, możesz otrzymać e-maila z odpowiednią informacją.
 7. Gdy Google zindeksuje stronę, skorzystaj w Search Console z odpowiednich raportów o wynikach z elementami rozszerzonymi, by sprawdzić błędy i prawidłowo przetworzone dane. W idealnej sytuacji liczba wyników z elementami rozszerzonymi lub typów uporządkowanych danych powinna wzrosnąć, a liczba błędów nie powinna się zwiększyć.
  • Jeśli przekonasz się, że uporządkowane dane zostały zindeksowane bez błędów, zaktualizuj mapę witryny, by umożliwić Google regularne indeksowanie tych stron.
  • Jeśli znajdziesz problemy związane z uporządkowanymi danymi, rozwiąż je, ponownie przetestuj strony za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL i wyślij kolejną prośbę o zindeksowanie. Postępuj tak, dopóki raporty nie wykażą, że wszystko jest w porządku. Potem zaimplementuj pozostałe strony.
 8. Sprawdzaj okresowo liczbę błędów za pomocą raportu o wynikach z elementami rozszerzonymi, szczególnie po udostępnieniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu.

Wytyczne

Aby Twoje propozycje zatrudnienia mogły się pojawiać w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy, musisz stosować się do tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Upewnij się, że oceny są dostępne dla użytkowników z poziomu strony, do której zostały dodane przez Ciebie uporządkowane dane EmployerAggregateRating. Dla użytkowników powinno być natychmiast oczywiste, że strona zawiera oceny.
 • Podawaj oceny konkretnych organizacji oferujących zatrudnienie, a nie kategorii czy list elementów. Na przykład „Dziesięć najlepszych miejsc pracy” i „Firmy techniczne” nie są konkretnymi organizacjami proponującymi posady.
 • Domyślnie Google zakłada, że Twoja witryna używa pięciopunktowej skali ocen, w której 5 to ocena najlepsza, a 1 – najgorsza. Możesz jednak używać dowolnej innej skali. Jeśli stosujesz inną skalę, możesz podać najlepszą i najgorszą ocenę, a Google przeliczy je na system pięciostopniowy.

Wskazówki dotyczące treści

 • Użytkownicy muszą mieć możliwość publikowania w Twojej witrynie własnych ocen, które muszą być w niej później przechowywane.
 • Liczba ocen powinna odpowiadać faktycznym ocenom przyznanym przez użytkowników.
 • Wynik zbiorczy powinien dokładnie odzwierciedlać wystawione oceny.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane ze zbiorczymi ocenami pracodawców. Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości.

EmployerAggregateRating

Pełną definicję znaczników EmployerAggregateRating znajdziesz na schema.org/EmployerAggregateRating.

Właściwości wymagane
bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

itemReviewed

Thing

Oceniana organizacja. Właściwość itemReviewed musi wskazywać mikrodane schema.org/Organizaton, które reprezentują ocenianą firmę, np.:

{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Łączna liczba ocen danej organizacji zamieszczonych w Twojej witrynie.

ratingValue

Number

Numeryczna ocena jakości organizacji. Musi być wynikiem zbiorczym, który dokładnie odzwierciedla wystawione oceny.

worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Ta właściwość jest wymagana tylko wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.