รีวิววิจารณ์

รีวิววิจารณ์คือตัวอย่างข้อมูลจากบทความรีวิวแบบยาวที่บรรณาธิการคนหนึ่งสร้างขึ้น ดูแลจัดการ หรือรวบรวมสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา รีวิววิจารณ์จะปรากฏในผลการค้นหาของ Search โดยมีตัวอย่างข้อมูลจากนักวิจารณ์ ชื่อนักวิจารณ์ และไอคอนผู้เผยแพร่เนื้อหา ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านค้นหารีวิวและไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่ออ่านรีวิวฉบับเต็มได้ง่ายๆ คุณให้ข้อมูลรีวิววิจารณ์ได้สำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณฝังรีวิววิจารณ์ไว้ภายใน LocalBusiness ได้ วิธีนี้เป็นประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการจองสำหรับหลายๆ ธุรกิจหรือผู้รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวธุรกิจที่ฝังไว้ใน JSON-LD

คุณอาจจัดทำออบเจ็กต์รีวิววิจารณ์แบบสแตนด์อโลนซึ่งเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ โดยตรงให้แก่ธุรกิจที่ได้รับการรีวิว เช่น เว็บไซต์ข่าวสาร ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวธุรกิจแบบสแตนด์อโลนใน JSON-LD

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัปประเภทอื่นของ schema.org เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/LocalBusiness หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ

  แนะนำ: โรงแรมเอสเปเรีย มาดริด

  ไม่แนะนำ: โรงแรม 10 อันดับสูงสุดในมาดริด

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • บรรณาธิการที่ได้รับอนุญาตต้องสร้างสรรค์ ดูแลจัดการ หรือรวบรวมเนื้อหาสำหรับรีวิววิจารณ์
 • ตัวอย่างข้อมูลต้องมีความยาวไม่เกิน 200 อักขระ
 • ตัวอย่างข้อมูลต้องบ่งชี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รีวิวอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่อธิบายสิ่งที่รีวิว (เช่น ""กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง" เป็นผลงานภาพยนตร์ของอัลฟอนโซ กัวรอน") หรือเนื้อเรื่องย่อ (เช่น "ดร. ไรอัน สโตน เป็นวิศวกรที่เข้าร่วมภารกิจบนยานอวกาศเป็นครั้งแรก")
 • รีวิววิจารณ์ต้องไม่ใช่ประโยคสำเร็จรูปที่สร้างจากข้อมูลหรือเมตริกอัตโนมัติ
 • อย่าใส่รีวิววิจารณ์ที่ซ้ำกันหรือคล้ายกันกับธุรกิจหลายๆ แห่ง
 • ใส่เฉพาะรีวิววิจารณ์ที่มาจากเว็บไซต์ของคุณโดยตรง ไม่ใช่รีวิวจากเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือรีวิวที่คัดลอกมา
 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศแบบขีดตรง (") เพื่อแสดงถึงชื่อ (เช่น ""กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง" เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุด")
 • ตัวอย่างข้อมูลต้องเข้าใจได้ด้วยตัวเองและต้องไม่ทำให้คนที่ไม่ได้อ่านบทความฉบับเต็มสับสน
 • ตัวอย่างข้อมูลต้องเป็นข้อความที่เหมือนกันทุกประการซึ่งตัดตอนมาจากส่วนเนื้อหาแบบยาวของรีวิว และต้องไม่ใช่บรรทัดแรกของรีวิว คำถาม หรือตัวอย่าง
 • ตัวอย่างข้อมูลต้องเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์ (ไม่ขาดตอน ถูกตัด หรือจบด้วยสัญลักษณ์ไข่ปลา) และมีรูปแบบที่ถูกต้อง (มีเครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ที่ถูกต้อง)
 • หลีกเลี่ยงการใช้คำและภาษาหยาบคาย รีวิวต้องเหมาะสำหรับผู้ชมที่กว้างและหลากหลาย หากรีวิวมีคำและภาษาที่หยาบคาย ผลที่ตามมาคือรีวิวดังกล่าวอาจนำมาใช้ไม่ได้
 • อย่าใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิววิจารณ์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่
 • หากรีวิววิจารณ์เป็นรีวิวของธุรกิจในพื้นที่ คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้
  • ตัวอย่างข้อมูลต้องไม่เขียนขึ้นโดยธุรกิจหรือผู้ให้บริการเนื้อหา และต้องไม่ใช่รีวิวที่ได้รับจากธุรกิจหรือผู้ให้บริการเนื้อหา เว้นแต่เป็นรีวิวจากบทบรรณาธิการอิสระที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างแท้จริง
  • รีวิววิจารณ์ต้องช่วยให้ลูกค้าแสดงความเห็นได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ รีวิวเหล่านี้ต้องไม่ผ่านการคัดเลือกโดยธุรกิจหรือการจำกัดโดยผู้ให้บริการเนื้อหาซึ่งอิงตามความเห็นในแง่บวกหรือแง่ลบของรีวิวก่อนส่งให้ Google
  • หากเป็นรีวิววิจารณ์ของธุรกิจที่มีหลายสาขา เช่น เชนร้านค้าปลีกหรือแฟรนไชส์ คุณจะต้องส่งเป็นรีวิวที่เขียนขึ้นสำหรับสาขาที่เจาะจงเท่านั้น กล่าวอีกอย่างคือ รีวิววิจารณ์ของธุรกิจที่มีหลายสาขาจะต้องไม่ใช่รีวิวที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้กับธุรกิจทุกสาขาของบริษัทเดียวกัน
  • การเขียนรีวิววิจารณ์จะต้องไม่มีข้อตกลงเชิงพาณิชย์ (มีค่าจ้างหรือกรณีอื่นๆ) ระหว่างผู้ให้บริการเนื้อหาและธุรกิจที่ได้รับการรีวิว

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นต่อไปนี้ลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำต่อไปนี้ด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

รีวิว

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
datePublished

Date

วันที่เผยแพร่รีวิวเป็นครั้งแรกในรูปแบบวันที่ ISO 8601

description

Text

ตัวอย่างข้อมูลจากส่วนเนื้อหาของรีวิวจริงที่แสดงถึงความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่รีวิว ตัวอย่างข้อมูลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื้อหาของเรา

itemReviewed

Book, Movie หรือ LocalBusiness

สิ่งที่รีวิว

itemReviewed.address

PostalAddress

ที่อยู่ของที่ตั้งธุรกิจที่เจาะจง จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.address.addressCountry

Text

รหัสประเทศที่เป็นอักษร 2 ตัวแบบ ISO 3166-1 Alpha-2 จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address.addressCountry สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.address.addressLocality

Text

เมืองของธุรกิจในพื้นที่ (หากมี) จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address.addressLocality สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.address.addressRegion

Text

รัฐหรือจังหวัดของธุรกิจในพื้นที่ (หากมี) จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address.addressRegion สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.address.postalCode

Text

รหัสไปรษณีย์ของธุรกิจในพื้นที่ (หากมี) จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address.postalCode สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.address.streetAddress

Text

เลขถนน ชื่อถนน และเลขที่ของธุรกิจในพื้นที่ (หากมี) จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.address.streetAddress สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.author

Person

ข้อมูลเสริมสำหรับผู้แต่งหนังสือ จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.author สำหรับรีวิวหนังสือเท่านั้น

itemReviewed.author.name

Text

ชื่อผู้แต่งหนังสือ จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.author.name สำหรับรีวิวหนังสือเท่านั้น

itemReviewed.isbn

Text

ISBN ของหนังสือ ในกรณีที่ไม่มี ISBN ให้ใช้ itemReviewed.sameAs จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.isbn สำหรับรีวิวหนังสือเท่านั้น

itemReviewed.name

Text

ชื่อของสิ่งที่รีวิว อาจเป็นชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ หรือธุรกิจในพื้นที่

itemReviewed.sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บที่ระบุสิ่งที่รีวิวอย่างชัดเจน Google ขอแนะนำให้ใช้ URL ต่อไปนี้โดยอิงตามสิ่งที่รีวิว

 • หนังสือ: หน้า Google Play Books, หน้า Wikipedia หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหนังสือ
 • ภาพยนตร์: หน้า IMDB, หน้า Wikipedia หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์
 • ธุรกิจในพื้นที่: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธุรกิจ

สำหรับหนังสือเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.sameAs หากกำหนด itemReviewed.isbn

publisher

Organization

ข้อมูลเสริมสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาของรีวิว

publisher.name

Text

ชื่อผู้เผยแพร่เนื้อหาของรีวิว เช่น "The New York Times"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

คะแนนเฉลี่ยที่กำหนดให้กับสิ่งที่รีวิว โดยทั่วไปจะใช้กับการให้คะแนนของผู้ใช้มากกว่าการให้คะแนนของนักวิจารณ์มืออาชีพ

aggregateRating.bestRating

Text

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนของผู้รีวิว หากละเว้นพร็อพเพอร์ตี้นี้ ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5 อนุญาตให้ใช้คะแนนตัวอักษรได้ (เช่น "A")

aggregateRating.ratingCount

Number

ตัวเลขคะแนนที่รีวิว

aggregateRating.ratingValue

Text

คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ย อนุญาตให้ใช้คะแนนตัวอักษรได้ (เช่น "B+")

aggregateRating.worstRating

Text

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนของผู้รีวิว หากละเว้นพร็อพเพอร์ตี้นี้ ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1 อนุญาตให้ใช้คะแนนตัวอักษรได้ (เช่น "C-")

author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

author.name

Text

ชื่อผู้เขียนรีวิว ระบุชื่อนามสกุลเต็มของผู้เขียน ค่าที่ระบุต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง ระบบจะแก้ไขชื่อที่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กทั้งหมดให้เป็นแบบใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของแต่ละคำ

author.sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บที่ระบุผู้เขียนอย่างชัดเจน (เช่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หน้าโปรไฟล์ บทความ Wikipedia ของผู้เขียน)

inLanguage

Text

รหัสภาษา BCP-47 ของคำอธิบายรีวิว (เช่น "ja" คือภาษาญี่ปุ่น) เราขอแนะนำให้ใช้ inLanguage สำหรับรีวิวที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

itemReviewed.actor

Person

ข้อมูลเสริมสำหรับทีมนักแสดงหลักของภาพยนตร์ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.actor สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.actor.name

Text

ชื่อนักแสดง ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.actor.name สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.actor.sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บที่ระบุนักแสดงอย่างชัดเจน Google ขอแนะนำให้ใช้หน้า IMDB หรือหน้า Wikipedia ของนักแสดง ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.actor.sameAs สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.datePublished

Date

วันที่ตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือ หรือวันที่ฉายในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกของภาพยนตร์ ตลอดจนวันที่วางจำหน่ายครั้งแรกของภาพยนตร์วิดีโอที่ไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ โดยจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601 ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.datePublished สำหรับรีวิวหนังสือหรือภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.director

Person

ข้อมูลเสริมสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.director สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.director.name

Text

ชื่อผู้กำกับ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.director.name สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.director.sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บที่ระบุผู้กำกับอย่างชัดเจน Google ขอแนะนำให้ใช้หน้า IMDB หรือหน้า Wikipedia ของผู้กำกับ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.director.sameAs สำหรับรีวิวภาพยนตร์เท่านั้น

itemReviewed.geo

GeoCoordinates

พิกัดทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.geo สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.geo.latitude

Number หรือ Text

ละติจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.geo.latitude สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.geo.longitude

Number หรือ Text

ลองจิจูดของที่ตั้งธุรกิจ ควรใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.geo.longitude สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

itemReviewed.telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์สาธารณะของธุรกิจที่ลูกค้ามักใช้ในการติดต่อ รวมถึงรหัสประเทศ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed.telephone สำหรับรีวิวธุรกิจในพื้นที่เท่านั้น

publisher.sameAs

URL

URL ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้เผยแพร่เนื้อหาหรือหน้า Wikipedia

reviewRating

ต้องเป็นข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

Rating

คะแนนที่ให้ไว้ในรีวิวนี้ตามระดับคะแนน (เช่น 3 จาก 5 ดาว) การให้คะแนนอาจเป็นตัวเลข (เช่น 1-5) หรือตัวอักษร (เช่น A-F) โดยที่คุณกำหนดคะแนนที่ดีที่สุดและคะแนนที่แย่ที่สุดในพร็อพเพอร์ตี้ bestRating และ worstRating คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบบ่อยที่สุดคือ AggregateRating ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ reviewRating.Rating


"reviewRating": [{
 "@type": "Rating",
 "ratingValue": "3.0",
 "bestRating": "5",
 "worstRating": "0"
}]
EndorsementRating

คะแนนที่แสดงถึงการสนับสนุนสิ่งที่รีวิวในแง่บวกระดับหนึ่ง เช่น การรวมอยู่ในบล็อก "โดนใจนักวิจารณ์" "ชอบ" หรือ "+1" ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก EndorsementRating คือการให้คะแนนตามความเห็น (เช่น “ยกนิ้วให้ 2 นิ้วเลย”) ไม่ใช่คะแนนตามระดับค่าที่กำหนด ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ reviewRating.EndorsementRating


"reviewRating": [{
 "@type": "EndorsementRating",
 "name": "2 thumbs up",
 "ratingValue": "2"
}]

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • Google ขอแนะนำให้ใช้สตริงข้อความที่มีความยาว 2-3 คำ (ประมาณ 10-15 อักขระ)
 • EndorsementRating อาจเป็นส่วนหนึ่งของระดับตัวเลขหรือระบบที่มีการจัดระเบียบ
 • หากระดับไม่ใช่ตัวเลข ให้บ่งชี้ว่าการสนับสนุนเป็นไปในแง่บวกเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการให้คะแนนโดยรวมเป็นไปในแง่บวก
reviewRating.bestRating

Text

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้หากระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.ratingValue

Text

คะแนนที่ให้กับสิ่งที่รีวิว อนุญาตให้ใช้คะแนนตัวอักษรได้ เช่น "B+"

reviewRating.worstRating

Text

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating หากระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

URL

URL

URL ของหน้าเว็บที่มีข้อความทั้งหมดของรีวิว

หน้าเว็บที่ระบุในพร็อพเพอร์ตี้นี้ต้องมีรีวิวฉบับเต็มที่ยาวกว่า 300 คำ

Use Case อื่นๆ

 • หากไม่ได้ระบุค่าใดๆ Google จะถือว่าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเป็นตำแหน่งของรีวิวฉบับเต็ม
 • หากข้อมูลที่มีโครงสร้างอยู่ในหน้าอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่มีข้อความทั้งหมดของรีวิว หรือหากคุณมี URL หลายรายการสำหรับรีวิวฉบับเต็ม คุณต้องสร้างพร็อพเพอร์ตี้นี้
 • หากคุณมีหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเหมือนกันซ้ำกันหลายหน้า โปรดใช้ Canonical URL