Ogólne wytyczne dotyczące uporządkowanych danych

To są ogólne wskazówki dotyczące wszystkich uporządkowanych danych. Należy ich przestrzegać, by umożliwić wyświetlanie uporządkowanych danych w wynikach wyszukiwania Google. Strony lub witryny, które naruszają te wytyczne, mogą być umieszczone na niższych pozycjach w rankingu albo wykluczone z wyników z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google w celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości wyszukiwania. Jeśli na Twojej stronie znajdziemy treści lub uporządkowane dane o charakterze spamerskim, podejmiemy wobec niej ręczne działania. Informację o tym, czy taka sytuacja ma miejsce, znajdziesz w raporcie Ręczne działania w Search Console.

Wskazówki techniczne

Zgodność ze wskazówkami technicznymi możesz sprawdzić za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonyminarzędzia do sprawdzania adresów URL. Narzędzia te wykrywają większość błędów technicznych.

Format

Aby strony witryny mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, dodaj do nich znaczniki w jednym z trzech obsługiwanych formatów:

 • JSON-LD (zalecane)
 • Mikrodane
 • RDFa

Dostęp

Nie blokuj Googlebotowi dostępu do stron z uporządkowanymi danymi za pomocą pliku robots.txt, tagu noindex ani żadnych innych metod kontroli dostępu.

Wskazówki dotyczące jakości

Sprawdzenie zgodności z tymi wskazówkami za pomocą zautomatyzowanych narzędzi nie jest łatwe. Naruszenie jakiejkolwiek wskazówki dotyczącej jakości może uniemożliwić wyświetlenie uporządkowanych danych o poprawnej składni w postaci wyniku z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google lub spowodować, że zostaną one oznaczone jako spam.

Treść

 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami jakościowymi Google dla webmasterów.
 • Zadbaj o to, by informacje były aktualne. Nie pokazujemy wyniku z elementami rozszerzonymi dotyczącego treści, jeśli z podanej w niej daty lub godziny wynika, że jest ona już nieaktualna.
 • Udostępniaj oryginalne treści wygenerowane przez Ciebie lub użytkowników Twojej witryny.
 • Nie dodawaj znaczników do treści niewidocznych dla użytkowników strony. Jeśli na przykład znacznik JSON-LD opisuje wykonawcę, treść HTML musi zawierać opis tego samego wykonawcy.
 • Nie dodawaj znaczników do treści nietrafnych lub mylących, np. fałszywych opinii czy materiałów niezwiązanych z tematyką strony.
 • Nie używaj uporządkowanych danych po to, by oszukiwać lub wprowadzać w błąd użytkowników. Nie podszywaj się pod żadną osobę czy organizację ani nie podawaj fałszywych informacji na temat własności swojej witryny, jej przynależności lub podstawowego celu.
 • Treści nie mogą zachęcać do pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej, aktów przemocy lub okrucieństwa czy niebezpiecznych działań ani szerzyć nienawiści.
 • Nie dodawaj znaczników do treści, które mają znamiona działań nielegalnych lub promują towary, usługi bądź informacje mogące posłużyć do spowodowania poważnej i bezpośredniej szkody innym osobom. Oznaczanie treści prezentujących tego rodzaju informacje w celach edukacyjnych jest dozwolone.
 • Treści w uporządkowanych danych muszą być też zgodne z dodatkowymi wytycznymi i zasadami dotyczącymi treści opisanymi w przewodniku do konkretnej funkcji. Na przykład treści w uporządkowanych danych typu JobPosting muszą być zgodne z polityką treści dotyczącą ofert pracy. Treści w uporządkowanych danych typu Problemy praktyczne muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi treści w Problemach praktycznych.

Trafność

Twoje uporządkowane dane muszą przedstawiać rzeczywistą zawartość strony. Oto kilka przykładów niepowiązanych danych:

 • Witryna oferująca transmisje wydarzeń sportowych na żywo oznacza je jako wydarzenia lokalne.
 • Witryna na temat stolarstwa oznacza instrukcje jako przepisy.

Kompletność

 • Określ wszystkie wymagane właściwości typu wyniku z elementami rozszerzonymi. Elementy, którym brakuje wymaganych właściwości, nie mogą wyświetlać się jako wyniki z elementami rozszerzonymi.
 • Im więcej zalecanych właściwości określisz, tym wyższa będzie jakość tego wyniku dla użytkowników. Na przykład: użytkownicy w pierwszej kolejności zwrócą uwagę na oferty pracy, w których podane jest wynagrodzenie, albo na przepisy, którym użytkownicy wystawili opinie i przyznali gwiazdki (pamiętaj, że oceny i gwiazdki, które nie pochodzą od prawdziwych użytkowników, są uznawane za treści spamerskie). W rankingu wyników z elementami rozszerzonymi brane są pod uwagę dodatkowe informacje.

Lokalizacja

 • Umieść uporządkowane dane na stronie, którą opisują, chyba że z dokumentacji wynikają inne zalecenia.
 • Jeśli masz zduplikowane strony zawierające te same treści, zalecamy umieszczenie tych samych uporządkowanych danych na wszystkich zduplikowanych stronach, a nie tylko na stronie kanonicznej.

Zgodność ze specyfikacją

Obrazy

 • Jeśli jako właściwość uporządkowanych danych określisz obraz, upewnij się, że pasuje on do strony, na której się znajduje. Jeśli na przykład określisz właściwość image elementu NewsArticle, obraz musi być związany z tym artykułem.
 • Wszystkie adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. W przeciwnym razie wyszukiwarka Google nie może ich znaleźć ani wyświetlić na stronie wyników wyszukiwania. Aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do Twoich adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Wiele elementów na tej samej stronie

Oznacza to, że na stronie znajduje się więcej niż jeden rodzaj danego typu elementu. Na przykład strona zawiera przepis, film pokazujący, jak z niego skorzystać, i informacje o menu nawigacyjnym, które wskazują, gdzie znajduje się przepis. Wszystkie te informacje widoczne dla użytkownika można oznaczyć przy użyciu uporządkowanych danych, co ułatwia wyszukiwarkom (np. Google) wykrycie informacji na stronie. Jeśli dodasz wiele elementów odnoszących się do strony, wyszukiwarka Google lepiej „rozumie”, o czym jest określona strona, i może wyświetlać ją w różnych funkcjach wyszukiwarki.

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczącymi przepisu, który pokazuje film i opinie

Wyszukiwarka Google wykrywa wiele elementów na stronie, niezależnie od tego, czy są one umieszczone, czy też każdy z elementów jest określony oddzielnie:

 • Umieszczanie: dodatkowe elementy znajdują się w obrębie jednego elementu głównego. Jest to szczególnie przydatne, gdy łączysz w grupę powiązane elementy (np. przepis z filmem i opiniami).
 • Poszczególne elementy: każdy taki element jest odrębnym blokiem danych na tej samej stronie.

Umieszczanie

Oto przykład umieszczonych danych strukturalnych, gdzie Recipe jest głównym elementem, a aggregateRatingvideo są umieszczone w elemencie Recipe.

<html>
 <head>
  <title>How To Make Banana Bread</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Banana Bread Recipe",
   "description": "The best banana bread recipe you'll ever find! Learn how to use up all those extra bananas.",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.7",
    "ratingCount": "123"
   },
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "How To Make Banana Bread",
    "description": "This is how you make banana bread, in 5 easy steps.",
    "contentUrl": "http://www.example.com/video123.mp4"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Poszczególne elementy

Oto przykład pojedynczych elementów uporządkowanych danych. Występują dwa odrębne elementy: RecipeBreadcrumbList.

<html>
 <head>
  <title>How To Make Banana Bread</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Banana Bread Recipe",
   "description": "The best banana bread recipe you'll ever find! Learn how to use up all those extra bananas."
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Recipes",
    "item": "https://example.com/recipes"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Bread recipes",
    "item": "https://example.com/recipes/bread-recipes"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "How To Make Banana Bread"
   }]
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Dodatkowe wskazówki

 • Aby umożliwić wyszukiwarce Google rozpoznanie głównego celu strony, uwzględnij główny typ uporządkowanych danych, który odzwierciedla główną tematykę strony. Jeśli na przykład strona zawiera głównie przepis, oprócz uporządkowanych danych dotyczących filmówopinii dodaj też uporządkowane dane dotyczące przepisu. Dzięki temu strona będzie mogła pojawiać się częściej w wyszukiwarce (np. w wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczącymi przepisów oraz w wynikach wyszukiwania filmów i opinii). Jeśli strona zawiera tylko uporządkowane dane wideo, wyszukiwarka Google nie ma dostatecznej ilości informacji o stronie, aby wyświetlać ją jako wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący przepisu.
 • Aby mieć pewność, że strona w pełni odpowiada treściom widocznym dla użytkowników, uwzględnij wszystkie potrzebne uporządkowane dane. Jeśli na przykład dodasz wiele opinii, uwzględnij wszystkie opinie widoczne dla użytkowników na danej stronie. Jeśli nie wszystkie opinie na stronie są oznaczone, wprowadzi to w błąd użytkowników, którzy chcą znaleźć wszystkie opinie, ponieważ to właśnie sugerują informacje zawarte w wynikach wyszukiwania.