Phương pháp hay nhất về video

Trong số hàng tỷ lượt tìm kiếm trên Google mỗi ngày, nhiều lượt tìm kiếm là về nội dung video. Việc thực hiện theo các phương pháp hay nhất được liệt kê dưới đây (cũng như Nguyên tắc quản trị trang web thông thường của chúng tôi) sẽ làm tăng khả năng video của bạn được trả về trong kết quả tìm kiếm.

Kết quả video trên Google Tìm kiếm xuất hiện cả trong kết quả Tìm kiếm tổng hợp và Tìm kiếm video. Khi người dùng nhấp vào kết quả video, họ sẽ được đưa đến trang của bạn để xem video.

Cách Google thu thập dữ liệu một video

Để hiển thị một video trong kết quả tìm kiếm, Google phải biết một số thông tin về video đó. Google có thể tìm hiểu thông tin về một video theo các cách sau:

 • Google có thể thu thập dữ liệu video (nếu video ở một định dạng mã hóa được hỗ trợ) và trích xuất hình thu nhỏ cũng như đoạn xem trước. Google cũng có thể trích xuất một phần nhỏ nội dung từ âm thanh và video của tệp.
 • Google có thể trích xuất thông tin từ trang lưu trữ video, bao gồm cả văn bản trang và thẻ meta.
 • Google có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc (VideoObject) hoặc sơ đồ trang web dành cho video liên kết với video đó.
Nội dung trên YouTube: Google luôn có thể thu thập dữ liệu các video trên YouTube. Tuy nhiên, sẽ vẫn hữu ích nếu bạn cung cấp sơ đồ trang web dành cho video hoặc dữ liệu có cấu trúc để giúp Google tìm video YouTube được nhúng trên trang của bạn. Sơ đồ trang web và dữ liệu có cấu trúc cũng giúp bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về video.

Giới thiệu về kết quả Tìm kiếm video

Cách video của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hoặc việc video có xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hay không, tùy thuộc vào lượng thông tin bạn cung cấp cho Google. Google yêu cầu hai loại thông tin để hiển thị video của bạn trong kết quả tìm kiếm: hình thu nhỏ và đường liên kết đến tệp video thực. Tuy nhiên, bạn cung cấp càng nhiều thông tin thì video của bạn hiển thị càng nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Dưới đây là hai mức hình thức xuất hiện chính của video trong kết quả tìm kiếm:

 • Hình thức xuất hiện cơ bản: Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin tối thiểu cho Google, video của bạn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm tổng hợp và kết quả tìm kiếm video kèm theo hình thu nhỏ và một đường liên kết. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ tính năng nâng cao nào như đoạn xem trước video hoặc phân tích nội dung. Thông tin tối thiểu là hình thu nhỏ và đường liên kết đến tệp video.


  Ví dụ về kết quả video cơ bản

 • Hình thức xuất hiện nâng cao: Nếu bạn cung cấp thêm thông tin, Google có thể cung cấp nhiều tính năng hơn cho video của bạn, chẳng hạn như đoạn xem trước video, thời lượng video, ngày tạo video và thông tin về nhà cung cấp, khả năng giới hạn kết quả tìm kiếm dựa trên quốc gia hoặc thiết bị của người dùng, v.v.

  Ví dụ về kết quả tìm kiếm video trên máy tính
  Ví dụ về kết quả video nâng cao trên máy tính

  Ví dụ về kết quả tìm kiếm video trên thiết bị di động
  Ví dụ về kết quả video nâng cao trên thiết bị di động

Các phương pháp hay nhất

Yêu cầu tối thiểu đối với kết quả tìm kiếm video:

Nếu bạn muốn video của mình đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm:

 • Google phải có thể tìm thấy video đó. Hệ thống xác định các video trong trang theo thẻ HTML, ví dụ như <video>, <embed> hoặc <object>. Hãy đảm bảo rằng trang vẫn tải mà không cần đến các hành động phức tạp của người dùng hoặc các đoạn URL cụ thể. Nếu không, Google có thể không tìm thấy video đó. Mẹo: Mặc dù chúng tôi có thể tìm thấy các video được nhúng trong một trang thông qua quá trình thu thập dữ liệu tự nhiên, nhưng bạn có thể giúp chúng tôi tìm thấy video của bạn bằng cách đăng sơ đồ trang web dành cho video.
 • Bạn phải cung cấp hình thu nhỏ chất lượng cao cho video.
 • Đảm bảo rằng mỗi video đều nằm trên một trang công khai mà tại đó người dùng có thể xem video. Trang không được yêu cầu người dùng đăng nhập. Ngoài ra, bạn không được chặn trang bằng robots.txt hoặc noindex (Google phải có thể truy cập trang này).
 • Nội dung video phải phù hợp với nội dung trên trang lưu trữ. Ví dụ: nếu bạn có một trang về công thức làm bánh đào, đừng nhúng video về bánh ngọt nói chung.
 • Đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp trong sơ đồ trang web dành cho video hoặc mã đánh dấu video đều phù hợp với nội dung video thực tế.


Để có kết quả tốt nhất:

Nếu bạn thực hiện các bước bổ sung này, Google có thể cung cấp kết quả tìm kiếm tốt hơn cho video của bạn:

Cung cấp hình thu nhỏ chất lượng cao cho video

Để đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm video của Google, video phải có hình thu nhỏ có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể cung cấp (hoặc bật) hình thu nhỏ theo một số cách:

 • Nếu bạn sử dụng thẻ HTML <video>, hãy chỉ định thuộc tính poster.
 • Trong sơ đồ trang web dành cho video, hãy chỉ định <video:thumbnail_loc>
 • Trong dữ liệu có cấu trúc, hãy chỉ định VideoObject.thumbnailUrl
 • Cung cấp một video ở định dạng có thể thu thập dữ liệu và chúng tôi sẽ có thể tạo hình thu nhỏ cho bạn.

Định dạng nên dùng: JPG, PNG

Kích thước: Từ 160x90 đến 1920x1080 pixel

Vị trí: Googlebot phải có thể truy cập hình thu nhỏ xem trước (tức là bạn không chặn hình này bằng robots.txt hoặc yêu cầu đăng nhập).

Cho phép thu thập dữ liệu video

Nếu Google có thể thu thập dữ liệu video, chúng tôi có thể tạo hình thu nhỏ cho bạn, bật đoạn xem trước video và cung cấp các tính năng khác.

Để cho phép thu thập dữ liệu video của bạn:

 • Video phải ở một định dạng được hỗ trợ.
 • Bạn không được chặn Google truy cập trang lưu trữ video và dữ liệu tệp phát trực tuyến. (Chặn có nghĩa là bảo vệ trang hoặc tệp bằng tường lửa, yêu cầu đăng nhập hoặc chặn bằng noindex hay robots.txt.)
 • Trang lưu trữ video và máy chủ truyền trực tuyến video phải có băng thông để thu thập dữ liệu. Vì vậy, nếu trang đích của bạn tại example.com/puppies.html có nhúng video về chó con do somestreamingservice.com phân phát, thì cả example.comsomestreamingservice.com đều không được phép bị chặn và phải có sẵn tải máy chủ.

Các kiểu mã hóa video được hỗ trợ

Google có thể thu thập dữ liệu các loại tệp video sau: .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp, .asf, .avi, .divx, .f4v, .flv, .m2v, .m3u8, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .ogv, .qvt, .ram, .rm, .vob, .webm, .wmv, .xap

Flash không còn được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt web trên thiết bị di động và dự kiến sẽ bị Adobe ngừng sử dụng vào năm 2020. Nếu video của bạn ở định dạng Flash, hãy xem xét việc chuyển mã video sang một định dạng khác được hỗ trợ bởi các trình duyệt trên thiết bị di động.

Mô tả video của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc hoặc sơ đồ trang web dành cho video

Bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung về video của mình cho Google bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc, sơ đồ trang web dành cho video hoặc cả hai. Việc cung cấp thông tin bổ sung này có thể kích hoạt nhiều tính năng hơn trong kết quả tìm kiếm và giúp chúng tôi hiểu và xếp hạng video của bạn tốt hơn.

Cả hai kỹ thuật đều có thể cung cấp cùng thông tin cho Google, nhưng sơ đồ trang web dành cho video có thể hữu ích để giúp Google tìm nội dung mới tạo hoặc nội dung mới cập nhật nhanh hơn, trong khi dữ liệu có cấu trúc có thể quen thuộc với một số người hơn so với sơ đồ trang web. Dữ liệu có cấu trúc cũng phù hợp hơn với việc trang web của họ sử dụng dữ liệu có cấu trúc để kích hoạt kết quả nhiều định dạng. Bạn có thể sử dụng cả hai kỹ thuật cho trang web của mình, nhưng nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn giống nhau ở cả hai nơi.

Dữ liệu có cấu trúc

Thêm dữ liệu có cấu trúc mô tả video của bạn trên trang lưu trữ. Dữ liệu có cấu trúc là thông tin mà bạn cung cấp ở một định dạng được xác định rõ bằng cách sử dụng thẻ hoặc định dạng JSON. Khi thu thập dữ liệu trang, Google có thể đọc và hiểu định dạng đó để trích xuất thông tin về video của bạn.

Có một số định dạng mà bạn có thể dùng, nhưng bạn nên sử dụng cú pháp VideoObject của schema.org ở định dạng JSON-LD.

Nhúng mã cho VideoObject trên trang. VideoObject được liên kết với video dạng nhúng có URL nguồn phù hợp.

Tìm hiểu cách nhúng phần mô tả VideoObject vào trang của bạn cho từng video.

Ví dụ về JSON-LD của VideoObject

<html>
<head>
 <title>Schnitzel in an hour</title>
</head>
<body>
 <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "VideoObject",
  "name": "Schnitzel Stories",
  "description": "How to make fantastic schnitzel in just one hour",
  "thumbnailUrl": "https://example.com/imgs/schnitzel-small.jpg",
  "uploadDate": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
  "duration": "PT1M33S",
  "contentUrl": "https://streamserver.example.com/schnitzel.mp4"
 }
 </script>
 <h1>Everybody loves schnitzel</h1>

 ... omitted schnitzel-related page content...

 <video width="420"
   src="https://streamserver.example.com/schnitzel.mp4"
   poster="https://example.com/imgs/schnitzel-small.jpg"/>
</body>
</html>

VideoObject đơn giản hay kết quả nhiều định dạng về Chương trình truyền hình/Phim?

Nếu bạn chỉ mô tả một chương trình truyền hình hoặc phim bằng thông tin như các bài đánh giá hoặc dàn diễn viên, hoặc nếu video của bạn yêu cầu các hành động phức tạp như mua hoặc thuê, thì bạn nên triển khai loại dữ liệu có cấu trúc Chương trình truyền hình hoặc Phim trên trang web của mình. Việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc Chương trình truyền hình hoặc Phim sẽ cho phép video của bạn xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, trong đó có thể bao gồm điểm xếp hạng, bài đánh giá và dàn diễn viên cũng như đường liên kết đến các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí hoặc trả phí. Kết quả nhiều định dạng chỉ hiển thị trong ngăn kết quả tìm kiếm tổng hợp.

Open Graph Protocol

Bên cạnh cú pháp VideoObject của schema.org, Google cũng có thể xử lý một số siêu dữ liệu Open Graph Protocol. Các thẻ này phải mô tả video chính và nổi bật nhất trên trang.

Sơ đồ trang web dành cho video

Sơ đồ trang web dành cho video là một sơ đồ trang web XML mà Google sử dụng để tìm các video trên trang web của bạn và cũng có thể cung cấp thông tin về một video cho Google. Một mục trong sơ đồ trang web dành cho video có thể mô tả một video theo cách giống như phần tử dữ liệu có cấu trúc VideoObject. Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ trang web dành cho video là sơ đồ này cũng giúp Google tìm video mới tạo hoặc video mới cập nhật, đồng thời có thể mô tả nhiều video trong một tệp thay vì yêu cầu Google thu thập dữ liệu từng trang và phát hiện các thay đổi riêng lẻ.

Tìm hiểu cách tạo sơ đồ trang web dành cho video.

Cập nhật nội dung

Bạn có thể cho Google biết khi một video đã thay đổi, tùy thuộc vào cách bạn giúp chúng tôi tìm hoặc đọc nội dung của bạn. Nếu bạn chỉ hoán đổi URL video hoặc tệp nguồn và không thực hiện thay đổi nào khác, Google có thể không nhận thấy thay đổi.

 • Dữ liệu có cấu trúc: Khi dữ liệu có cấu trúc video trên trang của bạn thay đổi, Google sẽ thấy thay đổi vào lần thu thập dữ liệu trang tiếp theo. Bạn có thể báo cho Google biết về trang đã thay đổi bằng cách sử dụng sơ đồ trang web thông thường hoặc sơ đồ trang web dành cho video.
 • Sơ đồ trang web dành cho video và mRSS: Khi bạn đăng sơ đồ trang web dành cho video, Google sẽ định kỳ thu thập lại dữ liệu và cập nhật kết quả tìm kiếm với bất kỳ dữ liệu video nào đã thay đổi. Bạn cũng có thể gửi lại một sơ đồ trang web hoặc thông báo cho Google về một sơ đồ trang web đã thay đổi để yêu cầu thu thập lại dữ liệu ngay lập tức. Hãy tìm hiểu thêm về cách gửi sơ đồ trang web và sử dụng yêu cầu HTTP để cập nhật sơ đồ trang web.

Xóa video

Bạn nên sử dụng các tùy chọn sau để xóa video khỏi trang web của mình:

 • Trả về mã trạng thái HTTP 404 (Không tìm thấy) cho bất kỳ trang đích nào chứa một video đã hết hạn hoặc bị xóa. Bên cạnh mã phản hồi 404, bạn vẫn có thể trả về HTML của trang để làm rõ thay đổi cho phần lớn người dùng.
 • Nêu rõ ngày hết hạn trong dữ liệu có cấu trúc schema.org, sơ đồ trang web dành cho video (bằng phần tử <video:expiration_date>) hoặc nguồn cấp dữ liệu mRSS (thẻ <dcterms:valid>). Dưới đây là ví dụ về sơ đồ trang web dành cho video có một video hết hạn vào tháng 11 năm 2009:
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
   <url>
    <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
    <video:video>
     <video:thumbnail_loc>
       http://www.example.com/thumbs/123.jpg
     </video:thumbnail_loc>
     <video:title>
       Grilling steaks for summer
     </video:title>
     <video:description>
       Bob shows you how to grill steaks perfectly every time
     </video:description>
     <video:player_loc>
       http://www.example.com/videoplayer?video=123
     </video:player_loc>
     <video:expiration_date>2009-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    </video:video>
   </url>
  </urlset>
  
Nếu cần xóa video khỏi kết quả tìm kiếm ngay lập tức, bạn cũng nên gửi yêu cầu xóa. Xin lưu ý rằng yêu cầu này chỉ thành công khi Google không thể truy cập video (tức là video trả về mã 404 hoặc yêu cầu đăng nhập).

Tránh sử dụng các điều kiện tải video phức tạp

Khi thiết kế trang web của bạn, hãy định cấu hình các trang video mà không yêu cầu bất kỳ hành động tương tác phức tạp nào của người dùng hay điều kiện bắt buộc để tải video. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng JavaScript phức tạp để nhúng các đối tượng video từ bên trong JavaScript chỉ trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: sử dụng thẻ băm trong URL) thì có thể chúng tôi sẽ không tìm thấy tất cả video của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn không sử dụng sơ đồ trang web để liệt kê video.

Tạo trải nghiệm người dùng tuyệt vời trên trang video

Ngoài việc có video hay, bạn cũng nên nghĩ về thiết kế của trang HTML xung quanh nội dung của bạn. Ví dụ: hãy cân nhắc những điều sau đây:

 • Tạo một trang đích riêng cho mỗi video, tại đó bạn có thể thu thập tất cả các thông tin liên quan đến video. Trong trường hợp này, hãy nhớ cung cấp các thông tin khác biệt nhau trên mỗi trang, ví dụ như tiêu đề và chú thích có tính mô tả.
 • Giúp người dùng tìm và phát video trên mỗi trang đích dễ dàng hết mức có thể. Việc có một trình phát video được nhúng, nổi bật và sử dụng các định dạng video được hỗ trợ rộng rãi có thể khiến video của bạn hấp dẫn hơn với người dùng và giúp Google lập chỉ mục dễ dàng hơn.

Giới hạn người dùng theo nền tảng

Bạn có thể giới hạn kết quả tìm kiếm cho video của mình dựa trên nền tảng mà người tìm kiếm sử dụng. Nền tảng bao gồm trình duyệt máy tính, trình duyệt thiết bị di động và trình duyệt tivi.

Giới hạn theo nền tảng bằng cách sử dụng sơ đồ trang web dành cho video

Nếu video của bạn không có giới hạn về nền tảng, bạn nên bỏ qua thẻ giới hạn theo nền tảng.

Trong sơ đồ trang web dành cho video, bạn có thể sử dụng thẻ <video:platform> để cho phép hoặc ngăn video xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên các thiết bị cụ thể. Hệ thống chỉ cho phép một thẻ <video:platform> cho mỗi mục video. Thẻ có thuộc tính relationship bắt buộc để xác định liệu các nền tảng liệt kê là bị loại trừ hay cần sử dụng.

Ví dụ

Trong ví dụ này về sơ đồ trang web dành cho video, video này sẽ chỉ xuất hiện trên các trình duyệt máy tính và thiết bị di động.

<url>
 <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
 <video:video>
  <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
  </video:thumbnail_loc>
  <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
  <video:description>
    Bob shows you how to get perfectly done steaks every time
  </video:description>
  <video:player_loc>
    http://www.example.com/videoplayer?video=123
  </video:player_loc>
  <video:platform relationship="allow">web mobile</video:platform>
 </video:video>
</url>

Giới hạn theo nền tảng bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc hoặc mRSS

Không có thẻ giới hạn theo nền tảng cho nguồn cấp dữ liệu VideoObject hoặc mRSS.

Giới hạn người dùng theo quốc gia

Bạn có thể giới hạn kết quả tìm kiếm cho video của mình dựa trên vị trí của người tìm kiếm. Nếu video của bạn không có giới hạn về quốc gia, bạn nên bỏ qua thẻ giới hạn theo quốc gia.

Giới hạn theo quốc gia bằng cách sử dụng sơ đồ trang web dành cho video

Trong một sơ đồ trang web dành cho video, bạn có thể sử dụng thẻ <video:restriction> để cho phép hoặc ngăn video xuất hiện ở các quốc gia cụ thể. Hệ thống chỉ cho phép một thẻ <video:restriction> cho mỗi mục video.

Thẻ <video:restriction> phải chứa một hoặc nhiều mã quốc gia theo định dạng ISO 3166 và được phân tách bằng dấu cách. Thuộc tính relationship bắt buộc có chức năng xác định loại hạn chế.

 • relationship="allow" – Video sẽ chỉ xuất hiện ở các quốc gia được xác định. Nếu không có quốc gia nào được xác định, video sẽ không xuất hiện ở bất kỳ đâu.
 • relationship="deny" – Video sẽ xuất hiện ở mọi nơi ngoại trừ các quốc gia được xác định. Nếu không có quốc gia nào được xác định, video sẽ xuất hiện ở mọi nơi.

Trong ví dụ này về sơ đồ trang web dành cho video, video sẽ chỉ xuất hiện ở Canada và Mexico.

  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>
      http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>
     Bob shows you how to get perfectly done steaks every time
   </video:description>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/player?video=123
   </video:player_loc>
    <video:restriction relationship="allow">ca mx</video:restriction>
   </video:video>
  </url>

Giới hạn theo quốc gia bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Nếu bạn sử dụng dữ liệu có cấu trúc VideoObject để mô tả một video, hãy đặt thuộc tính VideoObject.regionsAllowed để xác định kết quả tìm kiếm video có thể xuất hiện ở khu vực nào. Nếu bạn bỏ qua thuộc tính này, tất cả các khu vực đều có thể thấy video này trong kết quả tìm kiếm.

Giới hạn theo quốc gia bằng cách sử dụng mRSS

Video trong nguồn cấp dữ liệu mRSS có thể xác định các giới hạn theo quốc gia bằng cách sử dụng thẻ media:restriction, trong đó thuộc tính type bắt buộc được đặt thành country. media:restriction cũng yêu cầu thuộc tính relationship phải được đặt thành allow hoặc deny và chấp nhận danh sách mã quốc gia ISO 3166 được phân tách bằng dấu cách.

Trong ví dụ này về mRSS, video này sẽ xuất hiện ở mọi nơi ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada.

 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.mp4"
         fileSize="405321" type="video/x-flv" height="240"
         width="320" duration="120" medium="video"
         isDefault="true">
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>
     Get perfectly done steaks every time
   </media:description>
   <media:thumbnail
     url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png"
     height="120" width="160"/>
  </media:content>
  <media:restriction relationship="deny" type="country">us ca</media:restriction>
 </item>

Hãy đọc thêm về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu mRSS cho chức năng Tìm kiếm video trên Google hoặc về thẻ media:restriction trong thông số mRSS.

URL nào?

Có một số URL có thể được liên kết với tệp video trên trang. Dưới đây là phần tóm tắt về phần lớn URL đó:

Sơ đồ của các URL trong một trang

Thẻ Mô tả
1
 • <loc>
  (Thẻ sơ đồ trang web dành cho video)

URL của trang lưu trữ video. Ví dụ:

<loc>https://example.com/news/worlds-biggest-cat.html</loc>

2
 • VideoObject.embedUrl
  (Dữ liệu có cấu trúc)
 • <video:player_loc>
  (Thẻ sơ đồ trang web dành cho video)
 • <iframe src="...">

URL của trình phát tùy chỉnh. Đây thường là giá trị src cho thẻ <iframe> hoặc <embed> trên trang. Ví dụ:

<video:player_loc>
https://archive.example.org/cats/1234</video:player_loc>

3
 • <video src="...">
  (Thẻ HTML)
 • <embed src="...">
  (Thẻ HTML)
 • <video:content_loc>
  (Thẻ sơ đồ trang web dành cho video)
 • VideoObject.contentUrl
  (Dữ liệu có cấu trúc)

URL của byte nội dung thực tế, trên một trang web cục bộ hoặc dịch vụ phát trực tuyến. Ví dụ:

<video src="videos.example.com/cats/1234.mp4">

Khi cung cấp dữ liệu có cấu trúc, sơ đồ trang web dành cho video hoặc sơ đồ trang web thay thế, bạn nên trỏ đến trình phát nhúng hoặc byte tệp thích hợp cho trường.

Chặn video khỏi kết quả Google Tìm kiếm

Nếu muốn ẩn video khỏi kết quả Google Tìm kiếm, bạn có thể làm theo một vài phương pháp:

 • Yêu cầu đăng nhập đối với trang lưu trữ và tệp video.
 • Thêm hạn chế theo quốc gia trong sơ đồ trang web dành cho video và chỉ định danh sách cho phép trống:
  <video:restriction relationship="allow"></video:restriction>
 • Sử dụng robots.txt để chặn video nguồn và/hoặc trang lưu trữ. Nếu video và trang lưu trữ nằm trên cùng một trang web, hãy chặn URL của tệp nguồn (địa chỉ contentUrl) và URL trang lưu trữ. Nếu video được lưu trữ trên một CDN (Mạng phân phối nội dung) khác, bạn chỉ cần chặn trang lưu trữ/trình phát.
 • Trả về phản hồi HTTP noindex cho trang lưu trữ và tệp (nếu tệp nằm trên trang của bạn).

Xin lưu ý rằng không có phương pháp nào trong số này ngăn một trang khác liên kết đến video hoặc trang của bạn.

Lỗi lập chỉ mục video phổ biến

Sau đây là một số lỗi lập chỉ mục video phổ biến nhất mà chúng tôi đã thấy và phương án giải quyết mà chúng tôi đề xuất để tăng khả năng video của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng nên xem Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Chặn tài nguyên bằng robots.txt

Phương pháp phổ biến là sử dụng robots.txt để ngăn công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu tệp JavaScript, video và hình ảnh. Để Google lập chỉ mục một video, chúng tôi phải có thể xem hình thu nhỏ xác định trong dữ liệu có cấu trúc hoặc sơ đồ trang web của bạn, trang lưu trữ video, bản thân video đó và bất kỳ JavaScript hoặc tài nguyên nào cần để tải video. Hãy đảm bảo rằng các quy tắc trong tệp robots.txt của bạn không chặn bất kỳ tài nguyên liên quan đến video nào trong số này.

Nếu bạn đang sử dụng sơ đồ trang web dành cho video hoặc mRSS, hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập bất kỳ sơ đồ trang web hoặc nguồn cấp dữ liệu mRSS nào mà bạn gửi. Nếu chúng bị chặn bởi robots.txt, chúng tôi sẽ không thể đọc chúng.

Tìm hiểu thêm về robots.txt.

Hình thu nhỏ chất lượng thấp

Chúng tôi chấp nhận hình thu nhỏ ở bất kỳ định dạng hình ảnh nào, nhưng nhận thấy rằng hình ảnh .png và .jpg là phù hợp nhất. Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 160x90 pixel và không lớn hơn 1920x1080 pixel.

Hình thu nhỏ, tiêu đề hoặc nội dung mô tả trùng lặp

Việc sử dụng cùng một hình thu nhỏ, tiêu đề hoặc nội dung mô tả cho các video khác nhau có thể ảnh hưởng đến quá trình lập chỉ mục video và có thể gây nhầm lẫn cho người dùng. Đảm bảo rằng dữ liệu cho mỗi video là khác nhau. Đối với nội dung theo tập, một vấn đề phổ biến là nhiều video có cùng hình thu nhỏ của màn hình tiêu đề.

Đặt ngày hết hạn trong quá khứ

Khi Google thấy một video có ngày hết hạn trong quá khứ, chúng tôi sẽ không đưa video vào bất kỳ kết quả tìm kiếm nào. Điều này bao gồm ngày hết hạn từ sơ đồ trang web, dữ liệu có cấu trúc trên trang và thẻ hết hạn meta trong tiêu đề trang web. Đảm bảo rằng ngày hết hạn của bạn là chính xác cho mỗi video. Mặc dù điều này hữu ích nếu video của bạn không còn có thể xem sau ngày hết hạn, nhưng rất dễ để vô tình đặt ngày hết hạn trong quá khứ cho một video có sẵn. Nếu video không bao giờ hết hạn thì đừng bao gồm bất kỳ thông tin hết hạn nào.

Liệt kê các video đã xóa

Khi một video được nhúng đã bị xóa khỏi một trang, một số trang web sử dụng trình phát Flash để cho người dùng biết rằng video không còn xem được nữa. Điều này có thể gây vấn đề cho các công cụ tìm kiếm và vì thế chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tùy chọn sau:

 • Trả về mã trạng thái HTTP 404 (Không tìm thấy) cho bất kỳ trang đích nào chứa một video đã hết hạn hoặc bị xóa. Bên cạnh mã phản hồi 404, bạn vẫn có thể trả về HTML của trang để làm rõ điều này cho phần lớn người dùng.
 • Nêu rõ ngày hết hạn trong dữ liệu có cấu trúc trên trang, sơ đồ trang web dành cho video (bằng phần tử <video:expiration_date>) hoặc nguồn cấp dữ liệu mRSS (thẻ <dcterms:valid>) đã gửi đến Google.

Các đoạn mã JavaScript và URL phức tạp

Khi thiết kế trang web của bạn, điều quan trọng là định cấu hình trang video mà không thiết lập bất kỳ JavaScript nào quá phức tạp. Nếu bạn đang sử dụng JavaScript quá phức tạp để nhúng các đối tượng video từ bên trong JavaScript chỉ trong một số trường hợp nhất định, thì cũng có thể chúng tôi sẽ không lập chỉ mục chính xác video của bạn. URL cho nội dung hoặc trang đích yêu cầu mã nhận dạng phân đoạn hoặc 'dấu thăng' không được hỗ trợ. Ngoài ra, việc sử dụng Flash trên trang có thể ngăn lập chỉ mục hiệu quả. Để có kết quả tốt nhất, hãy hiển thị tiêu đề và phần mô tả video của bạn trong mã đánh dấu HTML thuần túy thay vì sử dụng Flash.

Nếu bạn đang sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang, dữ liệu có cấu trúc phải hiện diện mà không cần chạy Flash hoặc các trình phát dạng nhúng khác.

Video nhỏ, ẩn hoặc khó tìm

Đảm bảo rằng video của bạn hiển thị và dễ tìm trên các trang video. Bạn nên sử dụng một trang riêng cho từng video, với tiêu đề mô tả hoặc phần mô tả riêng cho mỗi video. Video phải nổi bật trên trang và không được ở trạng thái ẩn hoặc khó tìm.