Xoá một trang lưu trữ trên trang web của bạn khỏi Google

Để xoá nhanh, hãy dùng Công cụ xoá để xoá một trang lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm của Google trong vòng một ngày.

Hãy bảo vệ hoặc xoá mọi biến thể của URL dẫn đến nội dung mà bạn muốn xoá. Trong nhiều trường hợp, nhiều URL có thể dẫn đến cùng một trang. Ví dụ: example.com/puppies, example.com/PUPPIESexample.com/petchooser?pet=puppies. Tìm hiểu cách tìm đúng URL để chặn.

Yêu cầu xoá vĩnh viễn

Các yêu cầu được đưa ra trong Công cụ xoá sẽ có hiệu lực trong khoảng 6 tháng. Để chặn vĩnh viễn một trang khỏi kết quả trên Google Tìm kiếm, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xoá hoặc cập nhật nội dung trên trang của bạn. Đây là cách an toàn nhất để ngăn thông tin của bạn xuất hiện trong những công cụ tìm kiếm khác có thể không tuân theo thẻ noindex. Việc này cũng giúp đảm bảo rằng người khác không truy cập được trang của bạn.
  • Bảo vệ trang của bạn bằng mật khẩu. Bằng việc hạn chế quyền truy cập vào trang, bạn có thể cho phép đúng người dùng xem trang của mình trong khi ngăn chặn được Googlebot và các trình thu thập dữ liệu web khác truy cập trang đó.
  • Thêm thẻ noindex vào trang. Thẻ noindex chỉ chặn trang của bạn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của Google. Những người dùng và công cụ tìm kiếm khác không tuân theo quy tắc noindex vẫn có thể truy cập trang đó.

Xoá hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm

Tìm hiểu cách xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi các kết quả tìm kiếm.

Xoá thông tin khỏi các sản phẩm khác của Google

Để xoá nội dung khỏi các sản phẩm khác của Google, hãy tìm tài liệu trợ giúp của sản phẩm tương ứng để nắm được cách xoá nội dung. Ví dụ:

Làm cách nào để xoá nội dung khỏi một trang web mà tôi không sở hữu?

Hãy xem bài viết trợ giúp về cách Xoá thông tin cá nhân của bạn khỏi Google.