คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Maps Platform

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

การทําความเข้าใจข้อกําหนดในการให้บริการ

ขีดจํากัดการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

การใช้ Google Maps Platform

ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา

บริการ Google Maps Platform

Maps JavaScript API

Google Maps SDK สําหรับ iOS

Google Maps SDK สําหรับ Android

URL Signing

เริ่มต้นใช้งาน

Google Maps Platform คืออะไร

Google Maps Platform คือชุด API และ SDK ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝัง Google Maps ลงในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และหน้าเว็บ หรือจะเรียกข้อมูลจาก Google Maps ก็ได้ ข้อเสนอหลายรายการ คุณอาจต้องใช้ API หรือ SDK ชุดเดียวหรือหลายๆ แบบร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

แผนที่:

เส้นทาง:

สถานที่

ฉันจะเริ่มใช้งาน Google Maps Platform ได้อย่างไร

ดูเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

ฉันต้องใช้ API ไหน

หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา API ที่เหมาะสมตามข้อกําหนดด้านฟังก์ชัน โปรดดูเครื่องมือเลือก API

ฉันจะเริ่มใช้ API ในเว็บไซต์ได้อย่างไร

ดูคู่มือภาพรวม นักพัฒนา และเริ่มต้นใช้งานสําหรับ API หรือ SDK ที่เจาะจงที่คุณสนใจ เช่น ดูคําแนะนําสําหรับ Maps SDK สําหรับ Android หรือ Maps JavaScript API

Google Maps Platform ครอบคลุมประเทศใดบ้าง

ทีม Google Maps ได้พุชข้อมูลแผนที่ใหม่อย่างสม่ําเสมอและเพิ่มความครอบคลุมระหว่างประเทศ ดูข้อมูลการครอบคลุมของ Google Maps เพื่อดูข้อมูลความครอบคลุมล่าสุด คุณกรองข้อมูลด้วยช่องตัวกรองที่ด้านบนของหน้าได้ โปรดทราบว่าข้อมูลการครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงได้หากข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับผู้ให้บริการข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

ฉันจะวาง Google Maps ลงในเว็บไซต์โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ได้ไหม

ได้ ตอนนี้ Google Maps มีความสามารถในการฝังแผนที่ที่คุณกําลังดูในเว็บไซต์หรือบล็อกได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือใช้ Google Maps Platform ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ฉันจะส่งแอปพลิเคชัน Maps บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างไร

หากต้องการรวมแผนที่ในแอปพลิเคชัน Android ให้ใช้ Maps SDK สําหรับ Android

หากต้องการรวมแผนที่ในแอปพลิเคชัน iOS ที่มาพร้อมเครื่อง ให้ใช้ Maps SDK สําหรับ iOS

Maps JavaScript API ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ที่กําหนดเป้าหมายทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ที่มีการติดตั้งใช้งาน JavaScript โดยสมบูรณ์ เช่น Apple iPhone

สําหรับแอปพลิเคชันที่กําหนดเป้าหมายไปยังอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับการใช้ Maps JavaScript API Maps API แบบคงที่จะแสดงรูปภาพแผนที่ในรูปแบบ GIF, JPG และ PNG รวมถึงเครื่องหมายและเส้นประกอบ โปรดทราบว่าการใช้ Maps Static API นอกแอปพลิเคชันของเบราว์เซอร์กําหนดให้คุณต้องรูปภาพแผนที่ลิงก์กับ Google Maps

เว็บเบราว์เซอร์ใดที่ Maps JavaScript API และ Maps Embedded API รองรับ

Maps JavaScript API และ Maps Embedded API รองรับเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

เดสก์ท็อป
 • เวอร์ชันปัจจุบันของ Microsoft Edge (Windows) ยกเว้นโหมด IE
 • Firefox เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชัน (Windows, macOS, Linux)
 • เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชันของ Chrome (Windows, macOS, Linux)
 • Safari (macOS) เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชัน
Android
 • Chrome เวอร์ชันปัจจุบันใน Android 4.1 ขึ้นไป
 • Chrome WebView ใน Android 4.4 ขึ้นไป
iOS
 • Mobile Safari บน iOS เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันก่อนหน้า
 • UIWebView และ WKWebView ใน iOS เวอร์ชันปัจจุบันและก่อนหน้าที่สําคัญ
 • Chrome เวอร์ชันปัจจุบันสําหรับ iOS
ฉันจะพิมพ์แผนที่จาก Maps JavaScript API ได้ไหม

ไม่รองรับการพิมพ์จาก Maps JavaScript API เนื่องจากการรองรับการพิมพ์ไม่สอดคล้องกันในเบราว์เซอร์ที่ใช้กันทั่วไป

ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform อย่างไร

คุณควรติดตามบล็อก Google Maps Platform เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google Geo

ฉันจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคได้อย่างไร

ดูการสนับสนุนและแหล่งข้อมูล Google Maps Platform เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มี

การสนับสนุนด้านเทคนิคพร้อมให้บริการเมื่อใด
ทีมสนับสนุนพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09:00 น. - วันศุกร์ เวลา 17:00 น. ตามเขตเวลาแปซิฟิก) ยกเว้นวันหยุดในภูมิภาคสําหรับปัญหาด้าน "ใช้บริการไม่ได้"
ฉันจะกู้คืนบัญชี Google ของฉันได้อย่างไร

หากเข้าถึงบัญชี Google ไม่ได้ (เช่น joe@mycompany.com หรือ joe@gmail.com) คุณสามารถกู้คืนสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้โดยการเรียกข้อมูลหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีกู้คืนบัญชี Google หรือ Gmail ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google

ฉันจะกู้คืนสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ที่ต้องการได้อย่างไร

หากสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ที่คุณจัดการการใช้งาน Google Maps Platform ให้ลองกู้คืนโปรเจ็กต์

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ ให้ทําดังนี้

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ ให้ทําดังนี้

ฉันจะใช้ Maps และ SDK ของ iOS สําหรับ Mac ที่ใช้ระบบแขนเทียมได้หรือไม่

การพัฒนาใน Mac รุ่นใหม่ที่รองรับระบบเป็นไปได้ แต่ต้องมีการสร้างและทํางานในอุปกรณ์ iOS จริง นี่เป็นข้อจํากัดชั่วคราวในขณะที่เราพยายามเพิ่มการสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องจําลองเครื่องจําลอง

การทําความเข้าใจข้อกําหนดในการให้บริการ

ข้อกําหนดในการให้บริการสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform มีอะไรบ้าง

ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform มีให้ใช้งานที่

https://cloud.google.com/maps-platform/terms

เว็บไซต์ของฉันเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform ไหม

คุณใช้ Google Maps Platform ภายในแอปพลิเคชันได้ ตราบใดที่เว็บไซต์เป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Google Maps Platform บางอย่างที่เราไม่ต้องการเห็นโดยเฉพาะ ได้แก่ แผนที่ที่ระบุสถานที่ซื้อยาผิดกฎหมายในเมือง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้คน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ Google Maps Platform เพื่อระบุข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคล

คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาของคุณเองเพื่อพิจารณาว่าแอปพลิเคชันของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform หรือไม่ ก่อนที่จะพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชัน วิศวกรของ Google สามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคได้เท่านั้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับการให้คําแนะนําทางกฎหมาย Google ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือสิ้นสุดการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โปรดอ่านข้อกําหนดของ Maps API อย่างละเอียด

ฉันจะเข้าถึงชิ้นส่วนแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยตรงได้ไหม

คุณไม่สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนแผนที่หรือภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่านกลไกใดๆ ที่นอกเหนือจาก Google Maps Platform (เช่น การสร้าง API การจับคู่ของคุณเองหรือการใช้สคริปต์ดาวน์โหลดชิ้นส่วนจํานวนมาก) ระบบจะบล็อกสิทธิ์เข้าถึงของแอปพลิเคชันของคุณใน หากการเข้าถึงรายการดังกล่าวอยู่นอก Google Maps Platform ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform เพื่อติดตามแอปพลิเคชันได้ไหม

ไม่มีข้อจํากัดในการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (การติดตาม) กับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform หากแอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ฉันจะใช้ Google Maps ในแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่เว็บได้ไหม

ได้ ในตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform สามารถใช้ในแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่เว็บได้ หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อจํากัดอื่นๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ระบบจะรองรับ Maps JavaScript API เฉพาะเมื่อเรียกใช้ใน เบราว์เซอร์ที่รองรับ

ฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ในเว็บไซต์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ไหม

ได้ คุณใช้บริการ Google Maps, Routes และ Places กับแอปพลิเคชันส่วนตัวได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ฉันจะสร้างแอปพลิเคชันที่มีข้อมูล Google Maps Platform ในเอกสารได้ไหม

หากแอปพลิเคชันของคุณสร้างเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ ระบบจะไม่รวมข้อมูลจาก Google Maps Platform รวมถึงรูปภาพ ไว้ในเอกสารด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform "ไม่มีการคัดลอก"

ฉันจะเลือกไม่ใส่เนื้อหาของฉันในผลการค้นหาของ Google ได้อย่างไร

เราจะไม่รวบรวมข้อมูลนี้อีกต่อไป เราเลิกใช้พารามิเตอร์ indexing แล้ว และไม่ส่งผลใดๆ คุณไม่จําเป็นต้องเลือกไม่ใช้อย่างชัดแจ้งอีกต่อไป แต่เราขอแนะนําให้นําพารามิเตอร์นี้ออกตั้งแต่เนิ่นๆ

หากต้องการนําหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหา ให้ทําตาม วิธีการที่ระบุไว้ในศูนย์ช่วยเหลือสําหรับผู้ดูแลเว็บ

ฉันจะสร้างรูปภาพแผนที่โดยใช้ Maps Static API ที่ฉันจัดเก็บและแสดงจากเว็บไซต์ได้ไหม

คุณต้องไม่จัดเก็บและแสดงสําเนารูปภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ Maps Static API จากเว็บไซต์ หน้าเว็บทั้งหมดที่ต้องใช้ภาพนิ่งต้องลิงก์แอตทริบิวต์ src ของแท็ก HTML img หรือแอตทริบิวต์ CSS background-image ของแท็ก HTML div กับ Maps Static API โดยตรง เพื่อให้รูปภาพแผนที่ทั้งหมดปรากฏในเนื้อหา HTML ของหน้าเว็บ และแสดงต่อผู้ใช้ปลายทางโดยตรงของ Google

ขีดจํากัดการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ฉันจะตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์ได้อย่างไร
ดูเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform
ลูกค้า Google Cloud Platform รุ่นฟรีจะอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงินได้อย่างไร
โปรแกรม Google Cloud Platform Free Tier มอบช่วงทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเครดิต $300 เพื่อใช้กับบริการ Google Cloud Platform (GCP) รวมถึง Google Maps Platform (GMP) API เมื่อช่วงทดลองใช้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงินเพื่อใช้บริการเหล่านี้ต่อไป หากต้องการอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงิน โปรดไปที่ Cloud Console
Google Maps Platform มีขีดจํากัดการใช้งานไหม

เราไม่จํากัดคําขอต่อวันสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform และขีดจํากัดการใช้งานเดียวจะเกี่ยวข้องกับจํานวนคําค้นหาสูงสุดต่อวินาที (QPS) หรือจํานวนคําค้นหาต่อนาที (QPM)

สําหรับเมทริกซ์ระยะทาง ระบบจะกําหนดขีดจํากัดเหตุการณ์ต่อวินาที (EPS) เป็นผลรวมของคําค้นหาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สําหรับเส้นทาง: เมทริกซ์เส้นทางของการประมวลผล ขีดจํากัดจะอยู่ในองค์ประกอบต่อนาที (EPM) โดยมีจํานวนองค์ประกอบในคําขอเท่ากับ (จํานวนต้นทาง × จํานวนปลายทาง)

ตารางต่อไปนี้แสดงขีดจํากัดการใช้งานสําหรับ API แต่ละรายการ

API ขีดจํากัดการใช้งาน
การตรวจสอบที่อยู่ 6,000 QPM
เส้นทาง 50 QPS
เมทริกซ์ระยะทาง EPS 1,000 ครั้ง
แผนที่แบบไดนามิก 500 QPS
ระดับความสูง 100 QPS
การเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ 50 QPS
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ 100 QPS
สถานที่ 100 QPS
ถนน 500 QPS
เส้นทาง: เส้นทางประมวลผล 3000 QPM
เส้นทาง: เมทริกซ์เส้นทางของ Compute 3000 EPM
แผนที่แบบคงที่ 500 QPS
Street View Image API 500 QPS
เขตเวลา 500 QPS

หากต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณสามารถตรวจสอบการใช้งาน API และตั้งขีดจํากัดรายวันให้กับคําขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ที่เรียกเก็บเงินได้

ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ต้องใช้งานได้ตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform มาตรฐาน

ระบบคํานวณค่าใช้จ่ายการใช้งานอย่างไร

สําหรับภาพรวมของราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform โปรดดูชีตราคา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินสําหรับ Google Maps Platform API ได้ที่การทําความเข้าใจการเรียกเก็บเงินสําหรับ Maps, เส้นทาง และสถานที่

ระบบนับการโหลดแผนที่ในแพลตฟอร์ม Google Maps อย่างไร

ระบบจะเรียกเก็บเงินเฉพาะการโหลดแผนที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้

 • หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันแสดงแผนที่โดยใช้ Maps JavaScript API
 • แอปพลิเคชันขอรูปภาพแผนที่ภาพเดียวจาก Maps Static API

ระบบจะเรียกเก็บเงินจากพาโนรามาใน Street View แยกจากการโหลดแผนที่

 • ระบบจะเรียกเก็บเงินพาโนรามา Street View แบบคงที่สําหรับคําขอแต่ละรายการไปยัง API แบบคงที่ของ Street View เพื่อฝังพาโนรามา Street View แบบคงที่ (ไม่ใช่อินเทอร์แอกทีฟ)
 • ระบบจะเรียกเก็บเงินพาโนรามา Street View แบบไดนามิกสําหรับการเรียกใช้ออบเจ็กต์พาโนรามาแต่ละครั้งใน Maps JavaScript API, Maps SDK สําหรับ Android หรือ Maps SDK สําหรับแอปพลิเคชัน iOS

หลังจากที่หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันโหลดแผนที่ หรือรูปภาพแผนที่แบบคงที่ หรือพาโนรามาใน Street View แล้ว ผู้ใช้โต้ตอบกับรูปภาพเหล่านั้น เช่น การแพน ซูม หรือสลับเลเยอร์ของแผนที่ จะไม่สร้างการโหลดแผนที่เพิ่มเติม หรือส่งผลกระทบต่อขีดจํากัดการใช้งาน

การเพิ่มตัวทําเครื่องหมายจะไม่สร้างการโหลดแผนที่เพิ่มเติม แต่อาจทําให้เกิดการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับวิธีระบุตําแหน่งหมุด (เช่น การโหลดหรือการโหลดคลาส `google.maps.Map()` ซ้ํา)

ฉันจะตรวจสอบการใช้งานได้อย่างไร

คุณตรวจสอบการใช้งาน API แต่ละรายการได้ใน Google Cloud Console

 1. เลือกโปรเจ็กต์ที่มี API ที่ต้องการตรวจสอบ
 2. คลิก API จากรายการ API ในหน้าแดชบอร์ด
 3. คลิกเมตริกหรือโควต้าที่บริเวณด้านบนของหน้า

หากต้องการดูรายงานการเข้าชมและข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินของทั้งโปรเจ็กต์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากยังไม่ได้ตั้งค่า ให้ตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน
 2. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของ Cloud Console
 3. เลือกโปรเจ็กต์
 4. คลิกรายงานในแถบด้านข้างซ้าย ใช้ตัวกรองที่แถบด้านข้างทางขวาเพื่อดูรายงานเกี่ยวกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การรายงาน Google Maps Platform รวมถึงการตรวจสอบการใช้งาน API และการใช้ API สูงสุด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเกินขีดจํากัดอัตราคําขอ (QPS)

หากเกินขีดจํากัด QPS ของผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ที่ระบุไว้ API จะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดกลับมา หากใช้งานเกินจํานวนครั้งสูงสุดที่กําหนด ระบบอาจบล็อกการเข้าถึง API ของคุณชั่วคราว

หากคุณส่งคําขอเกินขีดจํากัด QPS หรือใช้บริการในทางที่ผิด คําขอจะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจง หากยังคงใช้งานเกินขีดจํากัดต่อไป ระบบอาจบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Google Maps

หมายเหตุ: API บริการเว็บ 4 รายการมีฝั่งไคลเอ็นต์ที่เทียบเท่ากันซึ่งมีให้บริการใน Maps JavaScript API ได้แก่ เส้นทาง เมทริกซ์ระยะทาง ระดับความสูง และการเข้ารหัสภูมิศาสตร์

เกินขีดจํากัดการใช้งาน

หากเกินขีดจํากัดการใช้งาน คุณจะได้รับรหัสสถานะ OVER_QUERY_LIMIT เป็นการตอบกลับ

ซึ่งหมายความว่าบริการบนเว็บจะหยุดให้การตอบกลับปกติและเปลี่ยนเป็นรหัสสถานะ OVER_QUERY_LIMIT เท่านั้น จนกว่าจะมีการอนุญาตการใช้งานอีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหากได้รับข้อผิดพลาดเนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณส่งคําขอต่อวินาทีมากเกินไป

หากคุณใช้เกินขีดจํากัด QPS เป็นประจํา ให้พิจารณาลดการใช้งาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ของฉันได้รับการเข้าชมจํานวนมาก ฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ได้ไหม

ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนําให้คุณทําความคุ้นเคยกับขีดจํากัดการใช้งานสําหรับ Google Maps Platform ที่แอปพลิเคชันของคุณต้องใช้

เมื่อมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน หากคุณมีการใช้งานเกินขีดจํากัดการใช้งานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย $200 ต่อเดือน และคุณไม่มีวิธีการชําระเงินที่ถูกต้องในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน (บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร... ) API จะหยุดทํางานจนกว่าคุณจะเพิ่มวิธีการชําระเงินที่ถูกต้อง

วิธีคํานวณและเรียกเก็บเงินการใช้งาน

ระบบจะคํานวณการใช้งานเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน และกําหนดราคาดังที่แสดงในชีตการกําหนดราคา ทุกสิ้นเดือน ระบบจะเรียกเก็บเงินตามการใช้งานรวมจากวิธีการชําระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

การใช้ Google Maps Platform มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ดู ชีตการกําหนดราคาสําหรับภาพรวมของต้นทุนต่อ API หากแอปพลิเคชันสร้างคําขอหรือจํานวนการโหลดแผนที่สูงสุด $200 ต่อเดือน ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณสําหรับการใช้งานที่เกินเครดิตรายเดือน $200 กับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือทําความเข้าใจการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

การกําหนดราคาสกุลเงินอื่นๆ ใช้ได้ใช่ไหม

สกุลเงินเพิ่มเติมอาจพร้อมใช้งานภายในคอนโซล เมื่อเลือกสกุลเงินอื่น ระบบจะแปลงราคาจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เทียบเท่าในชีตราคา

ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแล้ว ฉันจะดูใบเรียกเก็บเงินได้อย่างไร

Google จะเรียกเก็บเงินจากคุณทุกเดือนสําหรับแต่ละเดือนสําหรับกิจกรรมของเดือนก่อนหน้า โดยใช้ วิธีการชําระเงินที่ระบุ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในคู่มือทําความเข้าใจการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

ฉันจะหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินจํานวนมากได้อย่างไรหากการใช้งานเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด

Google Maps Platform มีวิธีการตั้งค่าขีดจํากัดคําขอต่อวัน และกําหนดขีดจํากัดสูงสุดต่อวันที่เรียกเก็บเงินได้ คุณกําหนดขีดจํากัดการใช้งานสูงสุดต่อวันได้เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนงบประมาณเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อการเรียกเก็บเงินในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินถึงเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้

การกําหนดวงเงินสูงสุดต่อวันที่เรียกเก็บได้มีดังนี้

หากต้องการหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินจํานวนมาก ให้กําหนดขีดจํากัดการใช้งานรายวันเพื่อป้องกันการใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด คุณเปลี่ยนขีดจํากัดนี้ใน Cloud Console ได้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ แดชบอร์ด API และบริการ
 2. เลือกโปรเจ็กต์เมื่อได้รับข้อความแจ้ง
 3. เลือก API จากรายการ แล้วคลิกแท็บโควต้า
 4. คลิกไอคอนแก้ไขถัดจากโควต้า "คําขอต่อวัน"

หรือให้แก้ไขโควต้าหลายรายการสําหรับ API หลายรายการโดยใช้ หน้าแดชบอร์ด IAM และโควต้าผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่าและจัดการการแจ้งเตือนงบประมาณ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณเพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินเมื่อค่าใช้จ่ายในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินถึงเกณฑ์ที่คุณกําหนด ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อค่าใช้จ่ายโดยประมาณในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเกิน 50%, 90% และ 100% ของเกณฑ์

ฉันได้รับข้อความว่าโปรเจ็กต์ของฉันลิงก์อยู่กับ "บัญชีการเปลี่ยนของ Google Maps Platform" แต่ฉันไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนั้น ฉันควรทำอย่างไร

"บัญชีการเปลี่ยนของ Google Maps Platform" ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าบางรายเปลี่ยนไปใช้แผนการตั้งราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ การเปลี่ยนบัญชีครั้งนี้ทําให้ Google มอบเครดิตแบบครั้งเดียวให้ลูกค้าได้ใช้ Google Maps Platform ต่อไปโดยไม่เกินระดับ $200 ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อเกินขีดจํากัดนี้ บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินจะปิดลงและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เราขอแนะนําให้คุณตั้งค่าบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและเพลิดเพลินกับระดับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน $200 ต่อไปเพื่อไม่ให้บริการหยุดชะงัก วิธีเปลี่ยนบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของโปรเจ็กต์

 1. สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ (หากมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินอยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้)
 2. เชื่อมโยงบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินกับโปรเจ็กต์
เหตุใดระบบจึงกําหนดขีดจํากัดโควต้าเป็น 1 คําขอต่อวัน ฉันจะเพิ่มขีดจํากัดนี้ได้อย่างไร

หากคุณยังไม่ได้สร้างและแนบบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินลงในโปรเจ็กต์ของคุณ Maps Platform API จะถูกจํากัดไว้ที่ 1 คําขอต่อวัน คุณขอโควต้าที่สูงขึ้นได้โดยสร้างและแนบบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน โดยไปที่เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

เมื่อสร้างและแนบบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแล้ว ระบบจะนําขีดจํากัดโควต้ารายวันของคุณออก คุณสามารถเลือกกําหนดขีดจํากัดเพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดใน Cloud Console ได้

ฉันได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดการเรียกเก็บเงิน ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจาก Google ระบุว่าบัญชีของคุณใช้บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี ข้อกําหนดนี้ละเมิดข้อกําหนดของ Google ตามที่กําหนดไว้ในส่วน 3.2.4 ของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform ตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการละเมิดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

การใช้ Google Maps Platform

ฉันควรใช้คีย์หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบใดสําหรับผลิตภัณฑ์ Maps ที่แตกต่างกัน

ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณต้องระบุคีย์ API เพื่อตรวจสอบคําขอ Google Maps Platform พร้อมใช้งานสําหรับ Android, iOS หรือเว็บแอป และผ่านบริการเว็บ HTTP

คีย์ API:

 • คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ําที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Cloud Console
 • ตัวอย่างการโหลด API ที่มีคีย์: &key=AIzaSyBjsINSH5x39Ks6c0_CoS1yr1Mb3cB3cVo

ลายเซ็นดิจิทัล

 • ระบบจะสร้างลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้ข้อมูลลับในการลงชื่อเข้าใช้ URL ที่ Google มีให้ ลายเซ็นดิจิทัลใช้กับ Maps Static API และ Street View Static API

ข้อจํากัด

 • ข้อจํากัดของคีย์ API เป็นที่ไม่บังคับ แต่เราขอแนะนําให้จํากัดคีย์ API ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนวทางปฏิบัติแนะนําด้านความปลอดภัยของ API
 • คุณเพิ่มข้อจํากัดแอปพลิเคชันลงในคีย์ API ได้ เมื่อจํากัดแล้ว คีย์จะทํางานได้ในแพลตฟอร์มที่รองรับข้อจํากัดประเภทดังกล่าวเท่านั้น การจํากัดแอปพลิเคชันมี 4 ประเภท API ที่บังคับใช้ประเภทข้อจํากัดเดียวกันจะใช้คีย์ที่ถูกจํากัดเดียวกันได้
  • ที่อยู่ IP (เซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล) - สําหรับใช้กับ Web Service API
  • URL ที่มา HTTP (เว็บไซต์) สําหรับใช้กับ API ของเว็บ
  • การจํากัดแอป Android (ตามชื่อแพ็กเกจและลายนิ้วมือ) - เพื่อใช้กับ Maps SDK สําหรับ Android
  • ข้อจํากัดแอป iOS (ตามตัวระบุกลุ่ม iOS) - สําหรับใช้กับ Maps SDK สําหรับ iOS
 • คุณยังเพิ่มข้อจํากัด API ลงในคีย์ API ได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อรับ เพิ่ม และจํากัดคีย์ API

ตารางด้านล่างระบุข้อจํากัดของคีย์/ข้อมูลเข้าสู่ระบบและแอปพลิเคชันสําหรับ Google Maps Platform API/SDK แต่ละรายการ

API/SDK ข้อมูลเข้าสู่ระบบและข้อจํากัดของแอปพลิเคชัน
Maps SDK สําหรับ Android คีย์ API ที่มีการจํากัด Android1
Places SDK สําหรับ Android คีย์ API ที่มีการจํากัด Android1
Maps SDK สําหรับ iOS คีย์ API ที่มีข้อจํากัด iOS1
Places SDK สําหรับ iOS คีย์ API ที่มีข้อจํากัด iOS1
Maps JavaScript API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP1
Maps Static API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP1 + ลายเซ็นดิจิทัล2
Street View Static API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP1 + ลายเซ็นดิจิทัล2
Maps Embedded API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP1
API การตรวจสอบที่อยู่ คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
Directions API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
ระยะทางเมทริกซ์ API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
Elevation API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
API การเข้ารหัสภูมิศาสตร์ คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
Geolocation API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
Places API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
Roads API คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
API เส้นทาง คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
API ของเขตเวลา คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP1
1 ข้อจํากัดของคีย์ API เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับ แต่เราขอแนะนําให้จํากัดคีย์ API ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
2 อาจใช้ลายเซ็นดิจิทัลสําหรับ Maps Static API และ Street View Static API ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตาม เราขอแนะนําให้ใช้ทั้งคีย์ API และลายเซ็นดิจิทัลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์คําขอ
ฉันจะเปลี่ยนประเภทข้อจํากัดคีย์จาก URL ที่มา HTTP เป็นข้อจํากัดที่อยู่ IP ได้อย่างไร

ข้อสําคัญ: หากคุณใช้ Web Service API ที่มีคีย์ API ที่มีข้อจํากัดผู้อ้างอิง คําขอจะล้มเหลวโดยมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "คีย์ API ไม่มีข้อจํากัดผู้อ้างอิงเมื่อใช้กับ API นี้" คุณควรเปลี่ยนไปใช้คีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP

ก่อนที่จะเปลี่ยนประเภทข้อจํากัดคีย์ API จาก URL ที่มา HTTP เป็นที่อยู่ IP โปรดตรวจสอบว่า API ทั้งหมดที่ใช้คีย์ API ดังกล่าวรองรับประเภทข้อจํากัด IP API ที่มีข้อจํากัดประเภทเดียวกันใช้คีย์ที่ถูกจํากัดเดียวกันได้ หากคุณต้องการบังคับใช้ข้อจํากัดมากกว่า 1 รายการ ให้เพิ่มคีย์แยกต่างหากที่มีข้อจํากัดที่จําเป็น ดูวิธีเพิ่มคีย์ API ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดของคีย์ API ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform

หากต้องการเปลี่ยนคีย์ API ที่มีการจํากัดผู้อ้างอิง HTTP เป็นการจํากัดที่อยู่ IP ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Cloud Console
 2. เลือกโปรเจ็กต์ที่มีคีย์ API ที่ต้องการแก้ไข
 3. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ จากรายการคีย์ API ให้เลือกชื่อของคีย์ API เพื่อแก้ไขรายละเอียดของคีย์
 4. ในส่วนข้อจํากัดของคีย์ของหน้า ให้เลือก "ที่อยู่ IP (เว็บเซิร์ฟเวอร์, งาน Cron ฯลฯ)" และแทรกที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม แล้วคลิก "บันทึก"
ฉันจะรับคีย์ API ใหม่ได้อย่างไร
ดูเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform
ฉันจะดูการเปลี่ยนแปลงที่แนะนําใน Google Maps API แต่ละเวอร์ชันได้อย่างไร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันสําหรับ Maps API จํานวนมากมีให้บริการในลิงก์ต่อไปนี้

คุณยังตรวจสอบได้ด้วยว่า Google Maps Platform เวอร์ชันใดมีการแนะนําและแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือติดตามปัญหาสําหรับ Google Maps Platform ซึ่งอยู่ที่

https://issuestracker.google.com/bookmark-groups/76561

ฉันจะโหลด API ลงในหน้าเว็บแบบไม่พร้อมกันหลังจากที่หน้าเว็บโหลดแล้วได้อย่างไร

เพียงระบุพารามิเตอร์เรียกกลับเมื่อโหลด API ดูข้อมูลเพิ่มเติมและรหัสตัวอย่างได้ในบทเริ่มต้นใช้งานของเอกสาร Maps JavaScript API

ฉันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform แสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้อย่างไร

โดยค่าเริ่มต้น API จะพยายามโหลดภาษาที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงตามตําแหน่งของผู้ใช้หรือการตั้งค่าเบราว์เซอร์ API บางรายการให้คุณตั้งค่าภาษาได้อย่างชัดเจนเมื่อส่งคําขอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าภาษาได้ในเอกสารของ API แต่ละรายการ

ภาษาที่รองรับ:

Google มักอัปเดตภาษาที่รองรับ รายการต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รหัสภาษา ภาษา รหัสภาษา ภาษา
af อาฟรีกานส์ ja ญี่ปุ่น
sq แอลเบเนีย kn กันนาดา
AM อัมฮาริก kk คาซัค
ar อาหรับ กม. เขมร
hy อาร์เมเนีย ko เกาหลี
az อาร์เซอร์ไบจัน ky คีร์กิซ
eu บาสก์ lo ภาษาลาว
be เบลารุส lv ลัตเวีย
bn เบงกอล lt ลิทัวเนีย
bs บอสเนีย mk มาซีโดเนีย
bg บัลแกเรีย ms มาเลย์
my พม่า ml มาลายาลัม
ca คาตาลัน mr มาราฐี
zh จีน mn มองโกเลีย
zh-CN จีน (ตัวย่อ) ne เนปาล
zh-HK จีน (ฮ่องกง) no นอร์เวย์
zh-TW จีน (ดั้งเดิม) pl โปแลนด์
ชม. ภาษาโครเอเชีย pt โปรตุเกส
cs เช็ก pt-BR โปรตุเกส (บราซิล)
da เดนมาร์ก pt-PT โปรตุเกส (โปรตุเกส)
nl ดัตช์ pa ปัญจาบ
en อังกฤษ ro โรมาเนีย
en-AU อังกฤษ (ออสเตรเลีย) ru รัสเซีย
en-GB อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) sr เซอร์เบีย
et เอสโทเนีย si สิงหล
fa ฟาร์ซี sk สโลวัก
fi ฟินแลนด์ sl สโลวีเนีย
fil ฟิลิปปินส์ es สเปน
fr ฝรั่งเศส es-419 สเปน (ลาตินอเมริกา)
fr-CA ฝรั่งเศส (แคนาดา) sw สวาฮิลี
gl กาลิเชียน sv สวีเดน
ka จอร์เจีย ta ทมิฬ
de เยอรมัน te เตลูกู
el กรีก th ไทย
gu คุชราต tr ตุรกี
iw ฮีบรู uk ยูเครน
hi ฮินดี ur อูรดู
hu ฮังการี uz อุซเบกีสถาน
เท่ากับ ไอซ์แลนด์ vi เวียดนาม
รหัส อินโดนีเซีย zu ซูลู
it อิตาลี

คุณดูลักษณะของแผนที่ในภาษาที่แสดงด้านบนได้ในตัวอย่างแอปพลิเคชันนี้

ฉันจะเข้าถึง Google Maps Platform ผ่าน SSL (HTTPS) ได้ไหม

คุณเข้าถึง Maps JavaScript API, Maps Static API และ Web Service API ได้ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (HTTPS) โปรดดูเอกสารประกอบของ API ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึง API ผ่าน SSL

โปรดทราบว่า Maps Static API ไม่รองรับ URL ไอคอนที่กําหนดเองที่ใช้ HTTPS และไอคอนเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

ฉันจะรายงานข้อบกพร่องหรือขอฟีเจอร์ใหม่ใน Google Maps Platform ได้อย่างไร

หากพบพฤติกรรมที่คุณเชื่อว่าเป็นข้อบกพร่อง โปรดเริ่มดําเนินการดังกล่าวในฟอรัมที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการนี้จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ ตรวจสอบข้อบกพร่อง และตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโค้ดได้

หากต้องการส่งคําขอฟีเจอร์ โปรดเพิ่มฟีเจอร์นั้นในฟอรัมที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อยืนยันว่าโซลูชันนั้นเป็นไปตามข้อกําหนดของคุณ

เมื่อยืนยันแล้วว่าพบข้อบกพร่องใหม่หรือไม่เป็นไปตามฟังก์ชันการทํางานที่มีอยู่ของผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform โปรดรายงานข้อบกพร่องหรือคําขอฟีเจอร์โดยใช้เครื่องมือติดตามปัญหาของ Google Maps Platform

ก่อนเพิ่มข้อบกพร่องหรือคําขอฟีเจอร์ไปยังเครื่องมือติดตามปัญหา โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้เพิ่มข้อบกพร่องหรือฟีเจอร์ที่เป็นปัญหาแล้ว หากมี คุณสามารถติดดาวปัญหาเพื่อลงทะเบียนความสนใจและรับการแจ้งเตือนการอัปเดต

Google Maps Platform API ใช้คุกกี้ของเว็บไซต์อย่างไร

Maps SDK สําหรับ Android และ Maps SDK สําหรับ iOS ใช้คุกกี้ที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เช่น การคํานวณจํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันและ 7 วัน และการป้องกันการละเมิดบริการ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google ที่ลงชื่อเข้าใช้ และจะไม่มีการบันทึกข้อมูลที่เหลือที่รวบรวมจากการเรียก API

ฉันไม่พบคําตอบสําหรับคําถามของฉัน ฉันควรติดต่อใคร

ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์สัมพันธ์ของ Google ยังคงมีตัวตนอยู่ใน Stack Overflow ซึ่งเป็นเว็บไซต์ถามตอบที่แก้ไขร่วมกันสําหรับโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการถามคําถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาแอปพลิเคชัน Google Maps ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถามคําถามใน Stack Overflow ได้ในหน้าการสนับสนุน

โปรดคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อขอความช่วยเหลือ

 • ค้นหาการสนทนาปัจจุบัน ผู้ที่อาจพบปัญหาคล้ายกันและพบวิธีแก้ไข
 • ส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณหากเป็นไปได้ โพสต์ข้อมูลโค้ดเฉพาะในกรณีที่โค้ดดูออนไลน์ได้ยาก
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ข้อผิดพลาด และข้อเท็จจริงอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานี้

ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าอย่างไร

หากพบข้อผิดพลาดขณะโหลดหรือเรียกใช้ Google Maps API โปรดดูลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูคําอธิบายรหัสข้อผิดพลาด

แผนที่ของฉันมืดกว่าปกติ บอกว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่

ในบางกรณี รูปภาพแผนที่มืดหรือรูปภาพ "เชิงลบ" ของ Street View อาจแสดงลายน้ําโดยมีข้อความว่า "เพื่อการพัฒนาเท่านั้น" ลักษณะการทํางานเช่นนี้มักจะบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับคีย์ API หรือการเรียกเก็บเงิน หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณต้องมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและคําขอทั้งหมดต้องมีคีย์ API ที่ถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้


ฉันจะแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด OVER_DAILY_LIMIT หรือ OVER_QUERY_LIMIT ได้อย่างไร
ระบบอาจแสดงรหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
 • ไม่มีคีย์ API ในคําขอ
 • คีย์ API ที่ระบุไม่ถูกต้อง
 • โปรเจ็กต์ไม่มีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่แนบมา
 • ใช้การใช้งานสูงสุดเกินขีดจํากัดด้วยตนเองแล้ว
 • วิธีการชําระเงินที่ระบุใช้ไม่ได้อีกต่อไป (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ)
 • คุณมี PS เกินขีดจํากัดสําหรับ API ที่ระบุแล้ว

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณต้องมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและคําขอทั้งหมดต้องมีคีย์ API ที่ถูกต้อง โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

ฉันจะแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด kGMSPlacesRateLimitExceeded หรือ 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED ได้อย่างไร
หากเห็น kGMSPlacesRateLimitExceeded หรือ 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED แสดงว่าคุณอาจใช้ Places SDK สําหรับ Android หรือ Places SDK สําหรับ iOS ที่เลิกใช้งานแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมและค้นหา SDK ใหม่ที่ https://goo.gle/places-sdk-deprecation
ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร: "IP นี้ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คีย์ API นี้"

ข้อผิดพลาดนี้อาจทําให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

 • คุณได้เปิดใช้ข้อจํากัดที่อยู่ IP (เซิร์ฟเวอร์) ในคีย์ API และที่อยู่ IP ที่ไม่ได้รับอนุญาตกําลังพยายามส่งคําขอ
 • คุณได้เปิดใช้ข้อจํากัด HTTP referrer (เว็บไซต์) ในคีย์ API ของคุณ และ URL ที่ไม่ได้รับอนุญาตกําลังพยายามส่งคําขอ
 • คุณจํากัดการใช้งานแอป Android ได้โดยการตั้งค่าชื่อแพ็กเกจและลายนิ้วมือ และแอป Android ที่ไม่ได้รับอนุญาตกําลังพยายามส่งคําขอ
 • คุณจํากัดคําขอจากแอป iOS ด้วยการระบุตัวระบุ Bundle และแอป iOS ที่ไม่รู้จักกําลังพยายามส่งคําขอ
 • คุณน่าจะเคยพบข้อผิดพลาดนี้หากคุณใช้ API บริการเว็บกับคีย์ API ที่มีข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP คําขอสําหรับ API เหล่านี้ควรระบุด้วยคีย์ API ที่มีข้อจํากัดที่อยู่ IP เปลี่ยนประเภทข้อจํากัดของคีย์จากข้อจํากัดการอ้างอิง HTTP เป็นข้อจํากัดที่อยู่ IP ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจํากัดคีย์ API ได้ที่แนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับคีย์ API

ดูและแก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคีย์ API

หากต้องการดูคีย์ API และจัดการข้อจํากัดใดๆ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Cloud Console
 2. เลือกโปรเจ็กต์ที่มีคีย์ API ที่ต้องการตรวจสอบ
 3. หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมถึงข้อจํากัดที่ตั้งไว้สําหรับคีย์ ให้คลิกชื่อคีย์จากรายการคีย์ API
 4. ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบเต็มของคีย์ API ที่เลือกจะปรากฏขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดที่ตั้งค่าสําหรับคีย์นั้นด้วย คุณจะเปลี่ยนแปลง ลบ หรืออัปเดตข้อจํากัดได้ตามต้องการ
ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร: "คีย์ API ที่มีข้อจํากัดของแหล่งอ้างอิงใช้ไม่ได้กับ API นี้"

คุณกําลังใช้ API บริการเว็บ ที่มีคีย์ API ที่จํากัดเฉพาะผู้อ้างอิง HTTP เพื่อความปลอดภัย API บริการบนเว็บจะต้องใช้คีย์ API ที่จํากัดเฉพาะที่อยู่ IP เปลี่ยนประเภทข้อจํากัดของคีย์จากข้อจํากัดผู้อ้างอิง HTTP เป็นข้อจํากัดที่อยู่ IP หรือสร้างคีย์ API ใหม่หากคีย์ของคุณใช้กับ Maps JavaScript API อยู่แล้ว

บริการ Google Maps Platform

ฉันต้องการแปลงที่อยู่เป็นคู่ละติจูด/ลองจิจูด ฉันจะดําเนินการดังกล่าวกับ Google Maps Platform ได้ไหม

ได้ กระบวนการนี้เรียกว่า "การเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์" Maps JavaScript API มีคลาสสําหรับเรียกใช้บริการการเข้ารหัสภูมิศาสตร์ คลาสคือ google.maps.Geocoder

นอกจากนี้ Google ยังจัดเตรียม API การเข้ารหัสภูมิศาสตร์ ซึ่งมีอินเทอร์เฟซ REST ที่สามารถตอบกลับในรูปแบบ JSON และ XML ได้ด้วย

ประเทศใดสามารถเข้ารหัสภูมิศาสตร์ได้

หากต้องการดูประเทศที่เครื่องมือพิกัด Google Maps Platform รองรับในปัจจุบัน โปรดดูข้อมูลการครอบคลุมของ Google Maps

ความแม่นยําของตําแหน่งทางภูมิศาสตร์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นคุณควรพิจารณาใช้ช่อง location_type ที่แสดงผลเพื่อดูว่าระบบพบรายการที่ตรงกันมากเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันหรือไม่ โปรดทราบว่าความพร้อมใช้งานของข้อมูลการเข้ารหัสภูมิศาสตร์ขึ้นอยู่กับสัญญาของเรากับผู้ให้บริการข้อมูล ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ Google Maps Platform จึงมีตําแหน่งที่แตกต่างจาก Google Maps

ในบางครั้ง เครื่องมือจัดลําดับความสําคัญ API และเครื่องมือจัดตารางเวลา Google Maps ใช้ชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับประเทศ) เครื่องมืออัปเดต API จะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณจึงอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

ฉันควรจัดรูปแบบการค้นหา WHOIS อย่างไรเพื่อเพิ่มจํานวนคําขอที่ประสบความสําเร็จให้สูงที่สุด

โปรแกรมพิกัดภูมิศาสตร์ออกแบบมาเพื่อแมปที่อยู่กับพิกัดทางภูมิศาสตร์ เราจึงขอแนะนําให้จัดรูปแบบคําขอ eDiscovery ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่คําค้นหาจะประสบความสําเร็จ

 • ระบุที่อยู่ตามรูปแบบที่กําหนดโดยบริการไปรษณีย์แห่งชาติของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • อย่าระบุองค์ประกอบที่อยู่เพิ่มเติม เช่น ชื่อธุรกิจ หมายเลขหน่วย หมายเลขชั้น หรือหมายเลขห้องชุดที่ไม่รวมอยู่ในที่อยู่ตามที่กําหนดโดยบริการไปรษณีย์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ตอบกลับด้วย ZERO_RESULTS
 • จัดรูปแบบโค้ด Plus ตามที่แสดงที่นี่ (รวมถึงอักขระหลีก URL ไปยัง %2B และเว้นวรรคซึ่งกําหนดเป็นอักขระหลีก URL ไปยัง %20)
  • รหัสส่วนกลางคือรหัสพื้นที่ 4 อักขระและยาวอย่างน้อย 6 อักขระ (รหัสท้องถิ่นแบบยาว (849VCWC8+R9) คือ 849VCWC8%2BR9)
  • รหัสผสมเป็นอักขระท้องถิ่น 6 ตัวขึ้นไปที่มีตําแหน่งที่อาจไม่เหมาะสม (CWC8+R9 Mountain View, CA, USA คือ CWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA)
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เลขที่ถนนของสถานที่แทนชื่ออาคาร
 • ใช้ที่อยู่ถนนที่ต้องการเพื่อระบุถนนแยก ถ้าเป็นไปได้
 • อย่าใส่ "คําแนะนํา" เช่น จุดสังเกตที่อยู่ใกล้เคียง
ฉันควรจัดรูปแบบที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาบนทางหลวงที่มีหมายเลขรหัสสําหรับการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์อย่างไร

โปรแกรมรวบรวมข้อมูล Google Maps Platform กําหนดว่าต้องระบุทางหลวงที่มีหมายเลขในสหรัฐอเมริกาในที่อยู่ต่อไปนี้

 • ถนนในเคาน์ตี: "Co Road NNN" โดยที่ NNN คือหมายเลขถนน เช่น "Co Road 82"
 • ทางหลวงรัฐ: "State NNN" โดยที่ State คือชื่อเต็มของรัฐและ NNN คือหมายเลขทางหลวง เช่น "California 82"
 • ทางหลวงของสหรัฐอเมริกา: "U.S. NNN" โดยที่ NNN คือหมายเลขทางหลวง เช่น "U.S. 101"
 • รัฐในสหรัฐอเมริกา: "Interstate NNN" โดยที่ NNN คือหมายเลขระหว่างรัฐ เช่น "Interstate 280"
ฉันควรใช้คลาสเครื่องมือเข้ารหัส API เมื่อใดและควรใช้บริการการเข้ารหัสภูมิศาสตร์ HTTP เมื่อใด

ดูเอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ต่างๆ

ฉันจะแสดงเส้นทางการขับขี่ด้วย Google Maps Platform ได้อย่างไร

บริการเส้นทางการประมวลผลของ Routes API และ Directions API ช่วยให้คุณระบุเส้นทางการขับขี่สําหรับเส้นทางเดียวและหลายทางได้ ตัวเลือกการกําหนดเส้นทางจะช่วยกําหนดทิศทางโดยใช้โหมดการเดินทาง (ขับรถ) เส้นทางเดียวหรือชุดเส้นทาง และข้อจํากัด (ไม่มีทางพิเศษ) โดยบริการเหล่านี้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

 • อินเทอร์เฟซคําขอ/การตอบกลับ HTTP (ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันอื่นๆ) ทํางานร่วมกับ Maps SDK สําหรับ Android และบริการเว็บ Google Maps อื่นๆ ได้
 • JavaScript API สําหรับแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นต์ช่วยให้คุณระบุเส้นทางการขับขี่ผ่านคลาส google.maps.DirectionsService ได้ คลาส DirectionsRenderer จะสร้างแผงการวางซ้อนและเส้นทางให้คุณโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเพิ่มเติมแสดงอยู่ในเอกสารประกอบ
 • อินเทอร์เฟซไคลเอ็นต์ Java, Python, Go และ Node.js สําหรับแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีฟังก์ชันการทํางานเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของไคลเอ็นต์ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API เส้นทาง
ประเทศใดที่มีเส้นทางการขับขี่

หากต้องการดูประเทศที่รองรับเส้นทางการขับรถในผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ในปัจจุบัน โปรดดูข้อมูลการครอบคลุมของ Google Maps โปรดทราบว่าความพร้อมใช้งานของข้อมูลเส้นทางการขับขี่จะขึ้นอยู่กับสัญญาของเรากับผู้ให้บริการข้อมูล และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางขนส่งสาธารณะมีให้บริการในประเทศใดบ้าง

Directions API และ ระยะทางเมทริกซ์ API รองรับ พาร์ทเนอร์ของ Google แผนการเดินทางทั้งหมด ยกเว้นในญี่ปุ่น

ฟีเจอร์ KML และ GeoRSS ที่รองรับใน Maps JavaScript API มีอะไรบ้าง

คลาส KmlLayer ใน Maps JavaScript API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์วางซ้อนไฟล์ KML/KMZ และ GeoRSS ไว้บนแผนที่ได้ ดูเอกสารประกอบและตัวอย่างได้ที่นี่

ขนาดและความซับซ้อนของ KML ที่แสดงได้โดยใช้คลาส KmlLayer ของ Maps JavaScript API มีอะไรบ้าง

ดูการจํากัดขนาดและความซับซ้อนในการแสดง KML โดยใช้คลาส KmlLayer ได้ที่นี่

ฉันจะแสดงผลไฟล์ KML ที่โฮสต์ในเว็บไซต์อินทราเน็ตบนแผนที่ได้อย่างไร

คลาส KmlLayer ที่สร้างการวางซ้อน KML ใน Maps JavaScript API ใช้บริการที่โฮสต์โดย Google เพื่อเรียกและแยกวิเคราะห์ไฟล์ KML สําหรับการแสดงผล จึงแสดงไฟล์ KML ที่ไม่ได้โฮสต์ใน URL ที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ หรือที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าถึงไม่ได้

หากต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ไฟล์ KML ที่โฮสต์ในเว็บไซต์อินทราเน็ต เราขอแนะนําให้แสดงผล KML ในฝั่งไคลเอ็นต์โดยใช้ไลบรารี JavaScript ของบุคคลที่สาม เนื่องจากเบราว์เซอร์วิเคราะห์วิเคราะห์ไฟล์ KML ประสิทธิภาพอาจต่ํากว่าเมื่อใช้คลาส KmlLayer

จํานวนสูงสุดของเครื่องหมายหรือจุดยอดมุมที่ Maps Static API รองรับคือเท่าใด

ไม่มีการจํากัดจํานวนเครื่องหมายหรือจุดยอดมุมที่ API แบบคงที่ของ Maps รองรับ เมื่อใช้ไอคอนที่กําหนดเอง คุณจะระบุไอคอนที่ไม่ซ้ํากันได้สูงสุด 5 ไอคอนต่อคําขอ แต่ใช้ไอคอนแต่ละรายการได้หลายครั้งในแผนที่

โปรดทราบว่า URL ของ Maps Static API อาจมีอักขระได้สูงสุด 8,192 ตัว ซึ่งจะจํากัดจํานวนเครื่องหมายและจุดยอดมุมที่ระบุได้ตามจํานวนหลักทศนิยมที่ใช้เมื่อระบุคู่ละติจูด/ลองจิจูด ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จํานวนตําแหน่งทศนิยมที่ใช้เกี่ยวกับความแม่นยําในการสํารวจโลกได้ที่บทความ Wikipedia เกี่ยวกับ องศาทศนิยม

เหตุใดฉันจึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform ไม่ได้ในบางประเทศ

ไม่สามารถใช้ Maps API ในเขตแดนที่ไม่อนุญาต และดูข้อกําหนดในการให้บริการ

ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับแผนที่ฐานของ Google ได้อย่างไร
ส่งความคิดเห็นผ่าน Google Maps เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป เช่น
 • ที่อยู่หรือตำแหน่งเครื่องหมายไม่ถูกต้อง
 • ชื่อถนนไม่ถูกต้อง
 • ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับถนนเดินรถทางเดียวและ 2 ทาง
 • ถนนวาดไม่ถูกต้อง
 • ถนนที่ถูกปิด
 • ถนนที่ไม่มีอยู่จริง

หากต้องการแก้ไขสถานที่หรือข้อมูลธุรกิจ ให้แนะนําให้แก้ไข

หากจําเป็นต้องนําเนื้อหาออกใน Maps ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย โปรดส่งคําขอทางกฎหมาย

สําหรับคําขอที่สําคัญหรือเร่งด่วน โปรดส่งเคสขอรับความช่วยเหลือพร้อมรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องแก้ไข

ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพสําหรับบริการที่ใช้กับ Maps JavaScript API อย่างไร

ฟีเจอร์บางอย่างฝั่งไคลเอ็นต์มีไว้เพื่อรายงานความสําเร็จหรือล้มเหลวเพื่อคํานวณ SLO (วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ) ข้อมูลนี้จะส่งไปยัง Google ที่ maps.googleapis.com/maps_api_js_slo/log ในการโทรที่บันทึกข้อมูล SLO ข้อมูลนี้รวมถึงสถานะความสําเร็จ เวลาในการตอบสนอง และเวอร์ชัน/ช่องทางของ Maps JavaScript API ที่ใช้งานอยู่ การโทรอาจจัดกลุ่มไว้เพื่อประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าคุณอาจต้องอนุญาต maps.googleapis.com ในนโยบายรักษาความปลอดภัยเนื้อหาเพื่อดูแลให้ไม่มีการบล็อกการโทรเหล่านี้ในระดับเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น Content-Security-Policy: default-src 'self' maps.googleapis.com; ที่มีส่วนหัว HTTP หรือ <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' maps.googleapis.com;"> ที่มีเมตาแท็ก HTML

Maps JavaScript API

Maps JavaScript API จะใช้เวลานานเท่าใดหลังจากที่โหลดแล้ว

คุณต้องรีเฟรชหน้าเว็บที่โหลด Maps JavaScript API อย่างน้อยทุกๆ 5 วัน

Google Maps SDK สําหรับ iOS

ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร: kGMSPlacesRateLimitExceeded
หากเห็นข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่าคุณอาจใช้ Places SDK สําหรับ iOS ที่เลิกใช้งานไปแล้ว เราได้ปิด Places SDK สําหรับ iOS เวอร์ชัน 2.7.0 แล้ว และจะไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป โปรดอัปเดตแอปให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดโดยเร็วที่สุด โปรดดูรายละเอียดในคําแนะนําในการย้ายข้อมูล
ฉันได้รับข้อขัดข้องเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยอุปกรณ์ iOS 8.x ฉันควรทำอย่างไร

หากพบปัญหาขณะแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 8.x ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้การบันทึกเฟรม GPU ในรูปแบบ XCode ที่เรียกใช้

 1. ใน XCode ให้เลือก Product, Scheme และ Manage Schemes
 2. เลือกรูปแบบ แล้วเลือกแก้ไข...
 3. ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกเฟรมของ GPU เป็นปิดใช้ โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้อาจไม่มีในอุปกรณ์บางเครื่อง
หน้าจอที่ปัดเศษและกว้างขึ้นบน Google Maps สําหรับ iOS SDK จะส่งผลอย่างไร

ตั้งแต่ iPhone X ไปจนถึง iPhone จะมีรูปร่างหน้าจอที่มีมุมโค้งมน ส่วนเว้าด้านบนเป็นเซ็นเซอร์สําหรับสัมผัสของอุปกรณ์ และมีสัญญาณบอกสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอสําหรับเข้าถึงหน้าจอหลัก Apple ใช้ SDK พื้นที่ปลอดภัยใน iOS 11.0 ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปวางตําแหน่งองค์ประกอบในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ให้ถูกตัดโดยรูปร่างหน้าจอใหม่ได้

Google Maps iOS SDK มีองค์ประกอบและส่วนควบคุมที่เป็นภาพมากมาย เช่น เครื่องมือเลือกภายในและลิงก์รายงานปัญหา ในเวอร์ชัน 2.4 องค์ประกอบภาพและตัวควบคุมเหล่านี้สามารถถูกตัดออกด้วยรูปร่างหน้าจอใหม่ ในโหมดแนวนอน เครื่องมือเลือกพื้นภายในอาจตัดโดยรอยบากหรือสัญญาณบอกสถานะปุ่มหน้าแรก

เมื่อเปิดตัว Google Maps iOS SDK 2.5 ปัญหาการจัดวางเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้แอปใน iPhone X ขึ้นไป ระยะห่างจากขอบใน GMSMapView และ GMSพาโนรามาView จะเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้องค์ประกอบด้านภาพถูกตัด

โดยค่าเริ่มต้น เราจะใช้ระยะห่างจากขอบของคุณเสมอ Google Maps iOS SDK สมมติว่าการขยายเบาะรองมีไว้เพื่อใช้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย หากคุณออกแบบอินเทอร์เฟซโดยมีสมมติฐานว่าทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัย ก็จะไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม

หากคุณออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้ไม่ได้กับการปรับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของเรา เราได้แนะนําพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ให้กับ GMSMapView ที่มีชื่อว่า ระยะห่างการปรับค่าใช้จ่าย ตอนนี้ GMSMapView อนุญาตให้คุณเลือกลักษณะการทํางานของการปรับระยะห่างจากขอบได้ 1 ใน 3 แบบ ได้แก่ "ตลอดเวลา" (ค่าเริ่มต้น) "อัตโนมัติ" และ "ไม่เลย"

หากตั้งค่า GMSMAPView ให้ใช้ระยะห่างจากขอบ "เสมอ" ก็จะเพิ่มชุดข้อมูลพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในระยะห่างจากขอบเสมอ วิธีนี้ช่วยให้คุณออกแบบอินเทอร์เฟซโดยใช้สมมติฐานว่าตําแหน่งทั้งหมดมาจากขอบของพื้นที่ที่ปลอดภัย นี่คือค่าเริ่มต้น

หากตั้งค่า GMSMapView ให้ใช้ลักษณะการทํางานของระยะห่างจากขอบ "อัตโนมัติ" ก็จะเลือกระยะห่างจากขอบหรือระยะห่างจากพื้นที่ที่ปลอดภัยเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มระยะห่างจากขอบหน้าจอ พร้อมทั้งทําให้องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้เสมอ

หากตั้งค่า GMSMapView ให้ใช้พฤติกรรมระยะห่างจาก "ไม่เลย" ก็จะไม่มีการเพิ่มพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในระยะห่างจากขอบ นี่เป็นลักษณะการทํางานก่อนรุ่น 2.5 และอาจมีประโยชน์หากระยะห่างจากขอบของคุณครอบคลุมพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่แล้ว หรือหากพฤติกรรมอื่นๆ ทํางานได้ไม่ดีกับอินเทอร์เฟซของคุณ คุณมีหน้าที่ดูแลให้โลโก้และประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Google แสดงอยู่เสมอ ดังที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ในทางตรงกันข้าม GMSพาโนรามาView ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้ระยะห่างจากขอบ (ไม่บังคับ) ซึ่งหมายความว่าไม่มีระยะห่างจากขอบในการปรับ และ GMSพาโนรามาView จะใช้ระยะห่างจากขอบที่จําเป็นเสมอเพื่อให้องค์ประกอบภาพทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย

Google Maps SDK สําหรับ Android

ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างไร: 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED
หากเห็นข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่าคุณกําลังใช้ Places SDK สําหรับ Android ที่เลิกใช้งานไปแล้ว เราได้ปิด Places SDK สําหรับ Android เวอร์ชันบริการ Google Play แล้ว และจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป โปรดอัปเดตแอปให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดโดยเร็วที่สุด โปรดดูรายละเอียดในคําแนะนําในการย้ายข้อมูล
แอปของฉันจะแสดงเฉพาะการ์ดสีเทาเปล่าแทนแผนที่ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

สาเหตุทั่วไปที่ทําให้ไทล์สีเทาว่างเปล่าแสดงแทนแผนที่คือปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์ คุณสามารถทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยใช้ adb logcat

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง adb แล้ว หากไม่มี ให้ทําตามคู่มือที่นี่
 2. ติดตั้งแอปที่แสดงปัญหาในอุปกรณ์หรือโปรแกรมจําลองของ Android หากใช้โปรแกรมจําลอง Android โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าโปรแกรมจําลองมี Play Store รวมอยู่ด้วย
 3. ในเทอร์มินัล Android Studio ให้เรียกใช้ adb logcat -e "Google Maps Android API" การดําเนินการนี้จะพิมพ์เฉพาะบรรทัดที่มีข้อความในบันทึกตรงกับ "Google Maps Android API" เท่านั้น (คุณส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ข้อความต่อท้ายได้: > logcat.txt)
 4. จําลองการเกิดปัญหาในอุปกรณ์และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น
  • ระบบกําลังอ้างอิงคีย์ API ที่ไม่ถูกต้อง/ไม่ได้ตั้งใจในไฟล์ Manifest
  • ไม่ได้เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์
  • ไม่ได้เปิดใช้ SDK ใน API โปรเจ็กต์
  • มีการเพิ่มลายนิ้วมือ SHA1 ที่ไม่ถูกต้องในข้อจํากัดของคีย์ API
  • ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play จะไม่รวมอยู่ในไฟล์ build.gradle

URL Signing

ฉันจะลงนาม URL โดยใช้ JavaScript ได้ไหม

เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการลงนาม URL โดยใช้ JavaScript เนื่องจากจะทําให้ข้อมูลลับในการลงนาม URL ของคุณแสดงต่อผู้ใช้ปลายทาง ดังนั้นลายเซ็นควรสร้างโดยคอมโพเนนต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ทําไมฉันจึงได้รับการตอบกลับ HTTP 403 Forbidden สําหรับคําขอบริการเว็บ Maps API

การตอบกลับ HTTP 403 ระบุปัญหาด้านสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็นเพราะยืนยันลายเซ็นของคําขอนี้ไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ

 1. ระบบระบุลายเซ็นไม่ถูกต้องสําหรับคําขอนี้
 2. คําขอระบุแพ็กเกจ API ของ Google Maps Platform Premium แต่ไม่ได้ระบุลายเซ็น และการเรียกใช้บริการกําหนดให้คําขอที่ใช้คีย์ API มีลายเซ็นที่ถูกต้อง
 3. ระบุลายเซ็นแล้ว แต่ไม่ได้ระบุคีย์ API ของแพ็กเกจ Google Maps Platform Premium ที่เกี่ยวข้อง