การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

Geolocation API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะสร้างการเรียกไปยัง SKU เดียวสำหรับแอปทั้งหมดยกเว้นแอปที่มาพร้อมเครื่องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Geolocation API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Geolocation API

Geolocation API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดๆ อาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK ของคุณ สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะใช้เครดิตนี้ 1 กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Geolocation API

คำขอ Geolocation API มีการเรียกเก็บเงินโดยใช้ SKU สำหรับ Geolocation

SKU: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ระบบจะเรียกเก็บเงิน SKU ของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับคำขอไปยัง Geolocation API

ช่วง VOLUME รายเดือน
(ราคาต่อคำขอ)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000 คน
0.005 USD ต่อแต่ละ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
0.004 USD ต่อแต่ละ
(4.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาที่กำหนด

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานได้ที่นโยบายของ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Geolocation API หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของการรับส่งข้อมูลที่ใช้งานจริง ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ใดก็ได้ ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวัน ในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Geolocation API

  1. ใน Cloud Console ให้เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Geolocation API
  3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
    ตารางรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
    ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการ (ไม่เกินขีดจำกัดของโควต้า หากมี) ในช่องขีดจำกัดโควต้า แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันใดวันหนึ่ง แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ไม่ได้ในช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้น


  1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform