การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Air Quality API

Air Quality API ใช้รูปแบบราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ Air Quality API จะสร้างการเรียกใช้ SKU คุณภาพอากาศ นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Air Quality API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Air Quality API

Air Quality API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Air Quality API

SKU: คุณภาพอากาศ

SKU นี้ใช้กับปลายทางและวิธีการต่อไปนี้

 • currentConditions
 • ประวัติ (ต่อหน้า)
 • heatmapTiles
 • ช่วงปริมาณรายเดือน
  (ราคาต่อคำขอ)
  0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
  0.005 USD ต่อ
  (5.00 USD ต่อ 1,000)
  0.004 USD ต่อแต่ละ
  (4.00 USD ต่อ 1,000)
  ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

  ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

  แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ Air Quality API ดังกล่าวยังคงมีขีดจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

  • การค้นหาสูงสุดต่อนาที: 6,000 QPM

  ระบบจะนำโควต้านี้ไปใช้กับแต่ละเมธอดแยกกัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะสร้าง QPM ให้ API แต่ละรายการได้สูงสุด 6,000 QPM

  ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานได้ที่นโยบายสำหรับ Air Quality API และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

  จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

  หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้งาน Air Quality API หรือให้เป็นไปตามปริมาณการรับส่งข้อมูลการผลิต ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

  วิธีดูหรือเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Air Quality API

  1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
  2. คลิก API แบบเลื่อนลงและเลือก API คุณภาพอากาศ
  3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
   ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
   ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

  หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


  1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform