การเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform

 • มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
 • SKU คือการผสมผสานระหว่าง Product API + บริการหรือฟังก์ชันที่เรียกว่า (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่)
 • ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมี SKU หลายรายการที่เรียกเก็บเงินในอัตราที่แตกต่างกัน (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่; Places API - เติมข้อความอัตโนมัติ - ต่อคำขอ)
 • ราคา SKU จะแบ่งเป็นระดับชั้นตามปริมาณการใช้งาน โดยมี 3 ระดับคือ 0–100,000 100,001-500,000 หรือ 500,001 ขึ้นไป
 • โดยจะคำนวณค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน SKU x ราคาต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

สำหรับบัญชีการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ผ่านเกณฑ์ เครดิต Google Maps Platform ที่ตรงตามเกณฑ์จะมีให้ทุกเดือน (ซึ่งจะรีเซ็ตวันแรกของแต่ละเดือน ตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก) และจะใช้กับ SKU ที่ตรงตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดูรายงานการเรียกเก็บเงิน แต่ละรายการจะแสดงค่าใช้จ่ายก่อนหักเครดิต เครดิต และค่าใช้จ่ายหลังหักเครดิต

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ หน้านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการกำหนดราคาและวิธีการคำนวณค่าบริการสำหรับการใช้งานสำหรับ API และ SDK แต่ละรายการ

ความช่วยเหลือจาก Google

ช่วงทดลองใช้ Google Cloud แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Google Cloud มอบข้อเสนอทดลองใช้ ซึ่งคุณจะใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด $300 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรมทดลองใช้ Google Cloud ช่วงทดลองใช้จะมีผลกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีแรกที่คุณสร้าง

ระหว่างช่วงทดลองใช้ บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณจะอยู่ในโหมดทดลองใช้และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ การทดลองใช้จะสิ้นสุดลงหลังจากระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง หรือเมื่อใช้ไปแล้ว $300 แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน

ในหรือก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีแรกสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ให้เป็นบัญชีแบบชำระเงินเพื่อไม่ให้การใช้งาน Google Maps Platform หยุดชะงัก (ดูการอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชำระเงิน)

เครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform

ภาพหน้าจอแสดงเครดิต Google Maps Platform รายเดือน

Google Maps Platform มีเครดิตรายเดือนมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูราคา) เครดิตรายเดือนจะมีผลกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps แต่ละบัญชีที่คุณสร้าง เครดิตรายเดือนนี้จะรีเซ็ตทุกวันแรกของแต่ละเดือน ตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

คุณดูได้ว่าการเรียกเก็บเงินเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับจำนวนเครดิตรายเดือนในหน้าภาพรวมของ Google Maps Platform ใน Google Cloud Console

บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps คือบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่มีโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ SDK หรือ Google Maps Platform หรือกล่าวอย่างเจาะจงคือ โปรเจ็กต์ที่มีกิจกรรมซึ่งทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินสำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ตรงตามข้อกำหนด (ดูภาพรวมการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform)

บัญชีแรก

หากมีการใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกที่คุณสร้างสำหรับโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ Google Maps Platform API หรือ SDK ทั้งช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform มูลค่า $300 และ Google Maps Platform ที่เกิดซ้ำของ Google Maps Platform จะใช้เครดิตรายเดือนจำนวน $200

วิธีการทำงานก็คือ ระหว่างช่วงทดลองใช้ ระบบจะหักค่าใช้จ่ายจากเครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform จำนวน $200 เป็นครั้งแรก หากการเรียกเก็บเงินเกิน $200 ในเดือนหนึ่งๆ จำนวนเงินที่เกินจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่เหลืออยู่จากการทดลองใช้ Google Cloud Platform $300

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในหรือก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกเป็นบัญชีแบบชำระเงิน เมื่อคุณอัปเกรดแล้ว เครดิตรายเดือนจำนวน $200 จะมีผลกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ของคุณต่อไปแม้ว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

หลายบัญชี

การสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ Maps หลายบัญชีถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

เครดิตเพิ่มเติม

เครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติมมีให้บริการผ่านโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อด้านข่าว และองค์กรวิชาการ

หากมีเครดิตเพิ่มเติมเหลืออยู่ของเดือนนั้น คุณจะดูแผนภาพต่อไปนี้ได้โดยเลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินในหน้าการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

เครดิตเพิ่มเติมของ Google Maps Platform

งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรการกุศล องค์กรรับมือเหตุวิกฤติและองค์กรสื่อ

เรากำลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต และองค์กรสื่อข่าว ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลในปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ์ Google Maps Platform จะเปลี่ยนไปใช้เครดิต Google Maps Platform

ดูโปรแกรมสาธารณะเพื่อเรียนรู้วิธีสมัครรับเครดิต Google Maps Platform

จัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

จัดการการเรียกเก็บเงิน

 1. เลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

 2. ดำเนินงานการจัดการต่อไปนี้

  • ดูภาพรวมของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ชำระเงิน และเพิ่มผู้ดูแลระบบบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินจากหน้าภาพรวม เราขอแนะนำให้มีเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหลายคน เพื่อให้ทีมของคุณมีบุคคลที่มีบทบาทเหล่านี้อยู่เสมอ
  • สร้างงบประมาณและการแจ้งเตือนในหน้างบประมาณและการแจ้งเตือน
  • ดูประวัติการทำธุรกรรมและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากหน้าธุรกรรม
  • ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากหน้าการส่งออกการเรียกเก็บเงิน
  • กำหนดค่าบัญชีการชำระเงินและรายชื่อติดต่อในหน้าการตั้งค่าการชำระเงิน
  • ตั้งค่าวิธีการชำระเงินในหน้าวิธีการชำระเงิน

สร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสร้างงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและตรวจสอบการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจาก Cloud ได้จากที่เดียว เมื่อใช้งบประมาณ คุณจะสร้างการแจ้งเตือนที่ส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินได้เมื่อค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนด

คอนโซล

วิธีสร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือนในโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์

 • ใน Cloud Console ให้ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
 • เลือกงบประมาณและการแจ้งเตือน แล้วเลือกสร้างงบประมาณเพื่อเริ่มสร้างงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์
 • กำหนดงบประมาณในส่วนกำหนดงบประมาณ และระบุเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลในส่วนตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณต่อไปนี้
 • เลือกเสร็จสิ้นเพื่อกำหนดงบประมาณและเปิดใช้การแจ้งเตือนสำหรับโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์ หากมีโปรเจ็กต์ในระบบคลาวด์หลายโปรเจ็กต์ คุณต้องกำหนดงบประมาณและการแจ้งเตือนแยกกันในแต่ละโปรเจ็กต์

gcloud

เปิดใช้ API ที่จำเป็นเพื่อสร้างงบประมาณการเรียกเก็บเงิน

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

ตั้งงบประมาณเพื่อแจ้งเตือนการใช้จ่ายจริง 50% และแจ้งเตือนอีกครั้งที่ 75% ของการใช้จ่ายที่คาดการณ์

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้