รายการสาธารณะ

โปรแกรมสาธารณะคืออะไร

เรากำลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อด้านข่าว และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนให้แก่องค์กรและโปรแกรมเหล่านี้

ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลในปัจจุบันที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จะเปลี่ยนไปใช้เครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์สามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกคนจะได้รับเครดิตรายเดือนตามรอบมูลค่า $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

รายละเอียด

องค์กร Google เพื่อการกุศลที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัคร เพื่อรับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับการใช้งาน Google Maps Platform เริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศลของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชี เพื่อที่จะสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรการกุศล คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศล จึงจะส่งใบสมัครได้

หน่วยกู้ภัยภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สำหรับโครงการของตนได้ ผู้สมัครต้องมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับการรับมือภาวะวิกฤต
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

องค์กรสื่อ

รายละเอียด

นักข่าวที่ได้รับการยืนยันและองค์กรสื่อสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักคือการทำข่าวจึงจะสมัครรับเครดิตสื่อด้านข่าวของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับองค์กรสื่อข่าว
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรสื่อต่างๆ

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพ Google Cloud ที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ผู้สมัครต้องมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

การมีสิทธิ์

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud จึงจะสมัครรับเครดิตสำหรับสตาร์ทอัพใน Google Maps Platform ได้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ สำหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud และสมัคร
 2. เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสมัครรับเครดิตเพื่อสอนหลักสูตรได้ นักศึกษาที่สนใจสามารถกระตุ้นให้คณาจารย์สมัครรับเครดิตเพื่อใช้ในหลักสูตรถัดไป ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับคณาจารย์ผู้สอน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Cloud สำหรับคณาจารย์ให้เสร็จสิ้น

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform โดยเริ่มต้นที่ $1, 000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วจึงจะสมัครรับเครดิตบริษัทขนส่งใน Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรของบริษัทขนส่ง