การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ API การตรวจสอบที่อยู่

Address Validation API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ นอกเหนือจากข้อกําหนดในการให้บริการของ Google ทั้งหมด ยังมีขีดจํากัดการใช้งานเฉพาะสําหรับ Address Validation API จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน API การตรวจสอบที่อยู่

Address Validation API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ SKU และ SDK ของ Google Maps Platform จะเรียกเก็บเงินโดย SKU ระบบจะติดตามการใช้งานสําหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคํานวณโดย

การใช้ SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคํานวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ผ่านการรับรอง เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ต่อเดือนสําหรับแต่ละบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน โดยระบบจะให้เครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ

การกําหนดราคาสําหรับ Address Validation API

SKU: การตรวจสอบที่อยู่

คําขอไปยังเมธอด validAddress (REST) และ VERIFICATIONAddress (gRPC) ของ Address Validation API

ช่วงความถี่รายเดือน
(ราคาต่อคําขอ)
0-100,000 100,001–500,000 คน มากกว่า 500,000
0.017 USD ต่อภาษา
(17.00 USD ต่อ 1,000)
0.0136 USD ต่อภาษา
(13.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจํานวนคําขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจํากัดการใช้งานต่อไปนี้จะยังใช้ได้สําหรับ Address Validation API

  • จํานวนคําค้นหาสูงสุดต่อนาที (QPM): 6,000

ข้อจํากัดของข้อกําหนดในการให้บริการ

สําหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาต โปรดดูส่วนการจํากัดใบอนุญาตในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Address Validation API หรือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านปริมาณการใช้งานจริง ให้ตั้งค่าขีดจํากัดโควต้ารายวันให้กับคําขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวัน ในเวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดโควต้าสําหรับ Address Validation API

  1. ใน Cloud Console ให้เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Address Validation API
  3. หากต้องการดูขีดจํากัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคําขอ
    ตารางจะแสดงชื่อรายการโควต้าและขีดจํากัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจํากัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขของขีดจํากัดนั้น
    ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนจํานวนโควต้ารายวันที่ต้องการที่เรียกเก็บเงินได้ในช่องขีดจํากัดโควต้า (ไม่เกินขีดจํากัดของโควต้า หากมี) โดย Google จะเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจํากัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันหนึ่งๆ แล้ว แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API สําหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นไม่ได้


  1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform