ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หน้านี้จะอธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Maps Embed API สามารถแสดงผลได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด Maps Embed API จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแทนที่แผนที่ อาจมีเงื่อนไขข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การแสดงแผนที่ที่มีลายน้ำเป็นสีเข้ม

คำขอที่ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่คำขอไม่ถูกต้อง Maps Embed API จะแสดงรหัสสถานะ HTTP 4xx และข้อความที่อธิบายปัญหา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของเงื่อนไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่รายการข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น โปรดตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดจริงที่ API ส่งคืนเพื่อดูรายละเอียดปัญหาที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเงื่อนไขข้อผิดพลาด รหัสสถานะ
คำขอมีพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือพารามิเตอร์ที่จำเป็น ไม่มี เช่น พารามิเตอร์ zoom ไม่ได้อยู่ในช่วงของค่าตัวเลขที่คาดไว้ หรือพารามิเตอร์ที่จำเป็นขาดหายไปจากคำขอ 400 BAD REQUEST
คีย์ API ในคำขอไม่ถูกต้อง 403 FORBIDDEN

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคีย์ API และ QPS

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคีย์ API และ QPS ถือเป็นคำขอที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการอ้างอิง HTTP

ระบบจะแสดงแผนที่ที่มืดหรือภาพ Street View "เชิงลบ" ที่มีลายน้ำ"เพื่อการพัฒนาเท่านั้น" กลับมาแสดงในกรณีต่อไปนี้

การตรวจสอบข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์ของคุณ

หากเป็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการอ้างอิง HTTP ส่วน Maps Embed API จะเขียนข้อความแสดงข้อผิดพลาดไปยัง window.console สำหรับคำขอที่ไม่ถูกต้อง (รวมถึงคีย์ API และข้อผิดพลาด QPS) ระบบจะรายงานเฉพาะรหัสสถานะ HTTP 4xx ในคอนโซล ส่วนนี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบเอาต์พุตของคอนโซลใน Google Chrome หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่นๆ โปรดดูเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ นี่เป็นรายการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบเอาต์พุตของคอนโซลในเบราว์เซอร์อื่นๆ บางรายการเพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ใน Chrome คุณใช้คอนโซล JavaScript เพื่อตรวจสอบเอาต์พุตของคอนโซลได้ดังนี้

  1. หากต้องการเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เลือกไอคอนเมนู > เครื่องมือเพิ่มเติม > เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. หากต้องการเปิดคอนโซล JavaScript ให้คลิกแท็บคอนโซลที่ด้านบนของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และยังใช้คีย์ ESC เพื่อสลับคอนโซล JavaScript ได้อีกด้วย