จัดการข้อผิดพลาดคําขอ

Routes API จะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอด เช่น หากคุณไม่ใส่คีย์ API ในคำขอ เมธอดจะแสดงผล

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

หากคุณไม่ระบุพารามิเตอร์เนื้อหาที่จำเป็น เช่น origin เมธอดจะแสดงผล

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการจัดการข้อผิดพลาดได้ที่ข้อผิดพลาด