Google Maps Platform API ตามแพลตฟอร์ม

หากไม่แน่ใจว่าต้องใช้ API ใด ลองใช้เครื่องมือเลือก API

Android

Maps SDK สำหรับ Android Maps สำหรับแอป Android ที่มาพร้อมเครื่อง

Places SDK สำหรับ Android เชื่อมโยงผู้ใช้ของคุณกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หลายล้านแห่ง

iOS

Maps SDK สำหรับ iOS Maps สำหรับแอป iOS ที่มาพร้อมเครื่อง

Places SDK สำหรับ iOS เชื่อมโยงผู้ใช้ของคุณกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หลายล้านแห่ง

API ของเว็บ

Maps Embed API เพิ่ม Google แผนที่ลงในเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องใช้รหัสหรือขีดจำกัดของโควต้า

Maps JavaScript API ปรับแต่งแผนที่ด้วยเนื้อหาและภาพของคุณเอง

ไลบรารีสถานที่, Maps JavaScript API ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่นับล้านๆ แห่ง

Maps Static API รูปภาพแผนที่อย่างง่ายแบบฝังได้ที่มีโค้ดเพียงเล็กน้อย

Street View Static API ภาพและภาพพาโนรามาจริง

API บริการเว็บ

Address Validation API ตรวจสอบที่อยู่และคอมโพเนนต์

Aerial View API สร้างและแสดงวิดีโอมุมมองทางอากาศที่แสดงผลโดยใช้ภาพภูมิศาสตร์ 3 มิติของ Google

Air Quality API ขอข้อมูลคุณภาพอากาศของสถานที่เฉพาะเจาะจง

Directions API ทิศทางระหว่างสถานที่หลายแห่ง

Distance Matrix API เวลาในการเดินทางและระยะทางสำหรับจุดหมายหลายแห่ง

Elevation API ข้อมูลระดับความสูงจากจุดใดก็ได้ในโลก

Geocoding API แปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นที่อยู่

Geolocation API ข้อมูลตำแหน่งจากเสาสัญญาณมือถือและโหนด Wi-Fi

Map Tiles API มีการ์ด 3 มิติแบบภาพเสมือนจริงความละเอียดสูง ชิ้นส่วน 2 มิติ และการ์ด Street View สำหรับสร้างการแสดงภาพแผนที่ที่กำหนดเองได้อย่างสมจริง

Places API ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่นับล้านๆ แห่ง

Pollen API รับข้อมูลเกสรดอกไม้ ซึ่งรวมถึงประเภท ต้นไม้ และดัชนีสำหรับสถานที่แบบเจาะจง

Roads API ฟังก์ชันการทำงานแบบลากเส้นทางไปตามถนเพื่อให้ติดตามการแสดงเส้นทาง GPS ได้อย่างแม่นยำ

Routes API Directions API และ Distance Matrix API รุ่นใหม่ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ

Solar API ให้การเข้าถึงศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคารหลายร้อยล้านหลัง

Time Zone API ข้อมูลเขตเวลาสำหรับทุกสถานที่ในโลก

ข้ามแพลตฟอร์ม

URL ของ Maps เปิด Google Maps และเริ่มต้นการดําเนินการ เช่น การค้นหาหรือเส้นทาง โดยใช้รูปแบบ URL ข้ามแพลตฟอร์มทั่วไป