Zarządzaj starszymi stylami mapy

Styl mapy to zestaw dostosowań, które można powiązać z identyfikatorem mapy, do którego odwołuje się kod aplikacji w celu wyświetlenia mapy niestandardowej.

Chociaż do utworzenia stylu nie jest wymagany identyfikator mapy, przed użyciem stylu musisz powiązać go z identyfikatorem mapy i dodać go do aplikacji. Jest to jedyny punkt w cyklu życia stylu mapy, w którym każdy musi wejść w interakcję z kodem aplikacji.

Style opublikowane a wersje robocze

Opublikowany styl jest „aktywny”. Wszystkie mapy korzystające z tego stylu wyświetlą jego opublikowaną wersję. Wersje robocze stylu są w trakcie opracowywania i nie są wyświetlane na mapach do czasu ich opublikowania.

Gdy po raz pierwszy utworzysz nowy styl, czyli zduplikujesz istniejący styl lub wersję stylu albo zaimportujesz styl JSON, pierwsze wystąpienie nowego stylu zostanie opublikowane automatycznie.

Utwórz styl

Utwórz styl mapy, korzystając z jednej z tych metod:

 • Utworzenie nowego stylu z użyciem domyślnych stylów Map Google lub na podstawie sugerowanego szablonu.
 • Duplikowanie istniejącego stylu.
 • Utworzenie duplikatu poprzedniej wersji jednego z istniejących stylów.
 • Importuję styl JSON.

Utwórz nowy styl

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Style mapy.
 2. Kliknij Utwórz styl i wybierz opcję Mapa Google.
 3. Kliknij Zapisz.
 4. W oknie Save and Publish Map (Zapisz i opublikuj mapę) wpisz nazwę i opcjonalny opis mapy, a następnie kliknij Save (Zapisz).

Styl zostanie automatycznie opublikowany i pojawi się strona główna nowego stylu.

Zduplikuj istniejący styl

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Style mapy.
 2. Wybierz jeden z istniejących stylów i kliknij Duplikuj.
 3. W oknie Powiel styl mapy wpisz nową nazwę mapy i w razie potrzeby dodaj opis.
 4. Kliknij Zapisz.

Styl zostanie automatycznie opublikowany i pojawi się strona główna nowego stylu.

Duplikowanie wersji stylu

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Style mapy.
 2. Wybierz jeden z istniejących stylów i kliknij Dostosuj styl.
 3. Wybierz Ustawienia > Historia zmian.
 4. Wybierz wersję stylu i kliknij Duplikuj u dołu panelu Historia wersji.

Zduplikowany styl zostanie automatycznie opublikowany. Na dole strony znajduje się małe powiadomienie z informacją o zduplikowaniu stylu oraz linkiem do otwarcia nowo zduplikowanego stylu w nowej karcie.

Pierwszy styl na mapie to wersja stylu oryginalnego. W przeciwieństwie do innych datowanych wersji roboczych i opublikowanych nie ma żadnych stylów podrzędnych do wyboru. Aby przywrócić ten styl lub zduplikować go, wybierz nagłówek z datą.

Importuj styl JSON

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Style mapy.
 2. Kliknij Utwórz styl.
 3. W sekcji Create your custom style (Utwórz własny styl) wybierz opcję Import JSON (Importuj plik JSON).
 4. Wklej w polu prawidłowy kod stylu JSON.
  • Jeśli plik JSON jest nieprawidłowy, tuż pod polem JSON zobaczysz powiadomienie zapisane wielkimi literami.
  • Jeśli plik JSON jest prawidłowy, zobaczysz podgląd wklejonego stylu i dostępny będzie niebieski przycisk ZAPISZ.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Styl zostanie opublikowany automatycznie i nastąpi przekierowanie do strony głównej nowego stylu.

Przywracanie wersji stylu

Jeśli chcesz użyć poprzedniej wersji stylu, możesz ją przywrócić. Jeśli na przykład masz styl mapy marki utworzony do obsługi wydarzenia specjalnego, po jego zakończeniu możesz przywrócić standardową wersję stylu mapy.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Style mapy.
 2. Wybierz styl i kliknij Dostosuj styl.
 3. Wybierz Ustawienia > Historia zmian.
 4. Wybierz wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij Przywróć u dołu panelu Historia wersji. Przywrócony styl stanie się jego najnowszą wersją roboczą.
 5. Zamknij panel „Historia wersji” i kliknij Opublikuj.

Zaktualizuj szczegóły stylu

Po utworzeniu stylu mapy możesz go edytować, zduplikować, zmienić jego nazwę, a także dodać do niego identyfikatory map, korzystając z opcji u góry strony głównej stylu.

Zrzut ekranu strony głównej pojedynczego stylu mapy z nazwą mapy, elementami sterującymi umożliwiającymi dostosowanie lub duplikowanie lub usuwaniem stylu bądź jego duplikowaniem bądź usuwaniem, obrazem pokazującym styl zastosowany do zmapowanego obszaru oraz powiadomienie z informacją o braku identyfikatorów map powiązanych z tym stylem oraz przyciskiem „Dodaj identyfikatory map”.

 • Aby kontynuować dostosowywanie lub wyświetlić szczegóły stylu, wybierz Dostosuj styl.
 • Aby zmienić nazwę stylu lub edytować jego opis, wybierz Edytuj.
 • Zduplikuj styl, klikając Duplikuj.
 • Aby usunąć styl, kliknij Usuń.
 • Dodaj lub wyświetl identyfikatory map powiązane ze stylem.

Powiązywanie i usuwanie identyfikatorów map w stylu

Style mogą być powiązane z wieloma identyfikatorami map, ponieważ ten sam styl można zastosować w wielu aplikacjach Map Google. Każdy identyfikator mapy może być jednak powiązany tylko z jednym stylem.

 1. Na stronie Style mapy wybierz styl.
 2. Wybierz przycisk Dodaj identyfikatory map (w przypadku stylów bez powiązanych identyfikatorów mapy) lub ikonę ołówka (w przypadku stylów, które mają już co najmniej 1 powiązany identyfikator mapy). Otworzy się panel Dodaj / edytuj identyfikatory map.
 3. Zaznacz pole obok identyfikatora mapy, który chcesz powiązać z tym stylem, lub odznacz pole wyboru, aby usunąć powiązanie.
 4. Kliknij Zapisz.

Aby użyć stylu mapy w chmurze, dodaj identyfikator mapy do swojej aplikacji.