Sử dụng và thanh toán API theo vị trí địa lý

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API vị trí địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Yêu cầu về API vị trí địa lý tạo lệnh gọi đến một SKU cho tất cả trừ ứng dụng gốc trên thiết bị di động. Cùng với Điều khoản sử dụng tổng thể của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho API vị trí địa lý. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có sẵn trong Google Cloud Console.

Cách tính phí API Vị trí địa lý

API vị trí địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các API và SDK của Nền tảng Google Maps được tính phí theo SKU. Hoạt động sử dụng được theo dõi đối với từng SKU, và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính bằng

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Sử dụng Công cụ tính giá và sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU Google Maps Platform đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng 200 đô la Mỹ trên Nền tảng Google Maps mỗi tháng cho mỗi tài khoản thanh toán. Khoản tín dụng này sẽ tự động được áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Định giá cho API vị trí địa lý

Các yêu cầu đối với API vị trí địa lý được thanh toán bằng SKU cho vị trí địa lý.

SKU: Vị trí địa lý

SKU Vị trí địa lý bị tính phí đối với những yêu cầu gửi đến API Vị trí địa lý.

PHẠM VI TUỔI HÀNG THÁNG
(Giá cho mỗi YÊU CẦU)
0–100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,005 USD/mỗi
(5,00 USD/1000)
0,004 USD/mỗi
(4,00 USD/1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng giới hạn sử dụng sau đây được áp dụng cho API vị trí địa lý:

  • 100 yêu cầu mỗi giây cho mỗi người dùng.

Hạn chế về Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin về điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách đối với API vị trí địa lýmục Hạn chế cấp phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API Nền tảng Google Maps, hãy đặt hạn mức hằng ngày cho tất cả các yêu cầu đối với mọi API có thể lập hoá đơn. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn ngạch cho API vị trí địa lý:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống các API rồi chọn API vị trí địa lý.
  3. Để xem các hạn mức về hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Requests (Yêu cầu).
    Một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
    Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Giới hạn hạn mức, hãy nhập hạn mức thanh toán hằng ngày có thể lập hóa đơn ưu tiên (tối đa hạn mức, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể thanh toán vào một ngày bất kỳ, thì ứng dụng sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


  1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo một tài khoản thanh toán trên Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Google Maps Platform để nhận được tín dụng Maps Platform.