com.google.android.libraries.maps

Android sınıfları için Google Haritalar SDK'sını içerir.

Arayüzler

GoogleMap.CancelableCallback Bir görev tamamlandığında veya iptal edildiğinde raporlama için geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.InfoWindowAdapter Bilgi pencerelerinin özelleştirilmiş bir şekilde oluşturulması için görünümler sağlar. 
GoogleMap.OnCameraChangeListener Bu arayüz kullanımdan kaldırılmıştır. GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListener ve GoogleMap.OnCameraIdleListener ile değiştirildi. Kullanımdan kaldırılan onCameraChange yönteminin, yeni kamera değişikliği işleyicilerdeki yöntemlere göre çağrılma sırası tanımlanmamıştır.  
GoogleMap.OnCameraIdleListener Kamera hareketi sona erdiğinde geri arama arayüzü. 
GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener Kameranın hareketi durdurulduğunda veya kamera yeni bir nedenle hareket etmeye başladığında geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnCameraMoveListener Kameranın konumu değiştiğinde kaydedilen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener Kamera hareketinin başladığı anı gösteren geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnCircleClickListener Bir çevre tıklandığında kaydedilen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener Zemin bindirmenin tıklanmasıyla ilişkili geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnIndoorStateChangeListener İç mekan durumu değiştiğinde izleyen bir dinleyici. 
GoogleMap.OnInfoWindowClickListener Bir işaretçinin bilgi penceresindeki tıklama/dokunma etkinlikleri için geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener Bir işaretçinin bilgi penceresindeki kapatma etkinlikleri için geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener Kullanıcı, bir işaretçinin bilgi penceresine uzun bastığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMapClickListener Kullanıcının haritaya dokunduğunda kaydedilen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMapLoadedCallback Haritanın oluşturulması tamamlandığında kullanılan geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMapLongClickListener Kullanıcının haritaya uzun bastığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMarkerClickListener Bir işaretçi tıklandığında veya dokunulduğunda çağrılan yöntemler için imzaları tanımlar. 
GoogleMap.OnMarkerDragListener İşaretçilerde sürükleme etkinlikleri için geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener Konumum düğmesi tıklandığında gerçekleştirilecek geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnMyLocationChangeListener Bu arayüz kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi kullanın. FusedLocationProviderApi, daha iyi konum bulma ve güç kullanımı sağlar ve "Konumum" mavi noktası tarafından kullanılır. FusedLocationProviderApi veya Konum Geliştirici Kılavuzu'nu kullanan Mevcut Yeri Seçme eğiticisine bakın.  
GoogleMap.OnMyLocationClickListener Konumum noktası (kullanıcının konumunu belirtir) tıklandığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnPoiClickListener ÖY dokunma işlemlerini izleyen bir dinleyici. 
GoogleMap.OnPolygonClickListener Bir poligon tıklandığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.OnPolylineClickListener Bir çoklu çizgi tıklandığında uygulanan geri çağırma arayüzü. 
GoogleMap.SnapshotReadyCallback Anlık görüntü alındığında bildirim almak için kullanılan geri çağırma arayüzü. 
LocationSource Genellikle bir GoogleMap nesnesine konum verilerini sağlamak için bir arayüz tanımlar. 
LocationSource.OnLocationChangedListener Konum güncellemesini işler. 
OnMapReadyCallback Harita kullanıma hazır olduğunda geri çağırma arayüzü. 
OnStreetViewPanoramaReadyCallback Street View panoraması kullanıma hazır olduğunda geri arama arayüzü. 
StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaCameraChangeListener StreetViewPanoramaKamera değiştiğinde bir işleyici
StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaChangeListener Street View panoraması yeni bir panorama yüklediğinde bunu izleyen dinleyici
StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaClickListener Kullanıcının panoramaya dokunduğunda kaydedilen geri çağırma arayüzü. 
StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener Kullanıcının panoramaya uzun bastığında kullanılan geri çağırma arayüzü. 

Sınıflar

CameraUpdate Kamera hareketini tanımlar. 
CameraUpdateFactory Bir haritanın kamerasını değiştiren CameraUpdate nesneleri oluşturma yöntemlerini içeren bir sınıf. 
GoogleMap Bu, Android için Google Haritalar SDK'sının ana sınıfıdır ve haritayla ilgili tüm yöntemler için giriş noktasıdır. 
GoogleMapOptions GoogleMap için GoogleMapOptions yapılandırmasını tanımlar. 
MapFragment Bir uygulamadaki Harita bileşeni. 
MapsInitializer Harita alınmadan önce özelliklerin kullanılması gerekiyorsa Android için Google Haritalar SDK'sını başlatmak için bu sınıfı kullanın. 
MapView Bir haritanın gösterildiği Görünüm (Google Haritalar hizmetinden elde edilen verilerle). 
Projeksiyon Projeksiyon, ekrandaki konum ile Dünya yüzeyindeki (LatLng) coğrafi koordinatlar arasında çeviri yapmak için kullanılır.
StreetViewPanorama Bu, Android için Google Haritalar SDK'sındaki Street View özelliğinin ana sınıfıdır ve Street View panoramalarıyla ilgili tüm yöntemler için giriş noktasıdır. 
StreetViewPanoramaFragment Bir uygulamadaki StreetViewPanorama bileşeni. 
StreetViewPanoramaOptions StreetViewPanorama için PanoramaOptions yapılandırmasını tanımlar. 
StreetViewPanoramaView Bir Street View panoraması gösteren (Google Haritalar hizmetinden elde edilen verilerle) Görünüm.
SupportMapFragment Bir uygulamadaki Harita bileşeni. 
SupportStreetViewPanoramaFragment Bir uygulamadaki StreetViewPanorama bileşeni. 
UiSettings Google Haritası'nın kullanıcı arayüzü ayarları.