GoogleHarita.OnPolygonClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnPolygonClickListener

Bir çokgen tıklandığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onPolygonClick(Poligon poligon)
Bir poligon tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onPolygonClick (Polygon polygon)

Bir poligon tıklandığında çağrılır.

Buna Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
çokgen Tıklanan poligon.