GoogleMap.OnMyLocationClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMyLocationClickListener

Konumum noktası (kullanıcının konumunu belirtir) tıklandığında gerçekleşen geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onMyLocationClick(Konum konumu)
Konumum noktası tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onMyLocationClick (Konum konumu)

Konumum noktası tıklandığında çağrılır.

Buna Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
yer Konumum noktasının mevcut konumu.