GoogleMap.OnMapLongClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMapLongClickListener

Kullanıcının haritaya uzun bastığında kullanılan geri çağırma arayüzü.

İşleyiciler Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onMapLongClick(LatLng noktası)
Kullanıcı haritada uzun basma hareketi yaptığında, ancak haritanın bindirmelerinin hiçbiri hareketi işlemediğinde çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onMapLongClick (LatLng noktası)

Kullanıcı haritada uzun basma hareketi yaptığında, ancak haritanın bindirmelerinin hiçbiri hareketi işlemediğinde çağrılır. Bu yöntemin uygulamaları, her zaman Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
puan Zeminde basılan nokta (ekran noktasından projeksiyon yapılır).