GoogleHarita.KameraChangeListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnCameraChangeListener

Bu arayüz kullanımdan kaldırılmıştır.
GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListener ve GoogleMap.OnCameraIdleListener ile değiştirildi. Kullanımdan kaldırılan onCameraChange yönteminin, yeni kamera değişikliği işleyicilerdeki yöntemlere göre çağrılma sırası tanımlanmamıştır.

Kameranın konumu değiştiğinde kaydedilen geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onCameraChange(CameraPosition konumu)
Kamera konumu değiştirildikten sonra çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onCameraChange (CameraPosition konumu)

Kamera konumu değiştirildikten sonra çağrılır. Animasyon sırasında bu dinleyiciye ara kamera konumları hakkında bildirim gönderilmeyebilir. Her zaman animasyondaki son konum için çağrılır.

Buna Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
position Son kamera değişikliğinin sonundaki CameraPosition.