GoogleMap.OnPoiClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnPoiClickListener

ÖY dokunma işlemlerini izleyen bir dinleyici.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onPoiClick(PointOfInterest öy)
Bir ÖY tıklandığında veya ÖY'ye dokunulduğunda çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onPoiClick (PointOfInterest poi)

Bir ÖY tıklandığında veya ÖY'ye dokunulduğunda çağrılır.

Buna Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
ÖY Tıklanan veya dokunulan önemli yer.