GoogleMap.OnMapClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMapClickListener

Kullanıcının haritaya dokunduğunda kaydedilen geri çağırma arayüzü.

İşleyiciler Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onMapClick(LatLng noktası)
Kullanıcı haritada bir dokunma hareketi yaptığında, ancak haritanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediyse çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onMapClick (LatLng noktası)

Kullanıcı haritada bir dokunma hareketi yaptığında, ancak haritanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediyse çağrılır. Bu yöntemin uygulamaları, her zaman Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
puan Zemindeki nokta (ekran noktasından yansıtılan) dokunulan noktadır.