GoogleMap.OnMarkerClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMarkerClickListener

Bir işaretçi tıklandığında veya dokunulduğunda çağrılan yöntemler için imzaları tanımlar.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boole
onMarkerClick(İşaretçi işaretçisi)
Bir işaretçi tıklandığında veya bir işarete dokunulduğunda çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut boole onMarkerClick (İşaretçi işaretçisi)

Bir işaretçi tıklandığında veya bir işarete dokunulduğunda çağrılır.

Not: Bir işaretçi tıklandığında veya dokunulduğunda gerçekleşen ilk şey, o anda gösterilen herhangi bir bilgi penceresinin kapatılması ve GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener ayarının tetiklenmesidir. Daha sonra OnMarkerClickListener tetiklenir. Bu nedenle, OnMarkerClickListener içindeki herhangi bir işaretçide isInfoWindowShown() çağrısı yapıldığında "false" döndürülür.

Parametreler
keçeli kalem Tıklanan işaretçi.
İlerlemeler
  • İşleyici etkinliği tükettiyse true (yani, varsayılan davranışın gerçekleşmemesi gerekir), aksi halde false (yani, varsayılan davranış gerçekleşmelidir). Varsayılan davranış, kameranın işaretçiye gitmesi ve bir bilgi penceresinin görünmesidir.