Logowanie

Żądania, odpowiedzi i komunikaty podsumowujące wysyłane do interfejsu Google Ads API mogą być rejestrowane w Twoim własnym rejestratorze niestandardowym lub domyślnym rejestratorze w bibliotece Ruby.

Poziomy dziennika

Biblioteka będzie rejestrować różne typy zdarzeń na różnych poziomach rejestrowania. Po udanej odpowiedzi interfejsu API podsumowanie zostanie zarejestrowane INFO, a pełne żądanie i odpowiedzi – logowane DEBUG. W przypadku żądania, które spowodowało błąd interfejsu API, komunikat z podsumowaniem zostanie zarejestrowany WARN, a pełne żądanie i odpowiedź – INFO.

W przypadku częściowych błędów szczegółowe informacje o niepowodzeniu są logowane w dzienniku DEBUG.

Konfiguracja

Rejestrator można skonfigurować w ramach konfiguracji google_ads_config.rb. Możesz skonfigurować domyślny rejestrator, określając pola log_level i log_target, lub wskazać zupełnie własny rejestrator, podając wartość logger. Jeśli podasz logger, wartości log_level i log_target będą ignorowane.

Możesz też określić rejestrator po utworzeniu instancji klienta za pomocą polecenia client.logger=.