Cấp quyền trên màn hình ô tô

Trong AAOS, quy trình cấp quyền giống như cấp quyền trên Android Auto, ngoại trừ việc người dùng xem thông tin chi tiết về quyền trên màn hình ô tô thay vì trên điện thoại.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng mở ứng dụng của bạn và họ phải cấp quyền. Mẫu trang đích (không hiển thị) 1
Người dùng chọn cấp quyền cho ứng dụng. Mẫu tin nhắn
Mẫu thông báo có hai nút
2
Người dùng thấy hộp thoại cấp quyền của hệ thống trên màn hình ô tô và cấp quyền. Mẫu thông báo có thông báo ngắn (làm mới)
Thông báo về mẫu tin nhắn
2
Ứng dụng trở về mẫu đích. Mẫu đích (trong trường hợp này là mẫu Danh sách địa điểm)
Mẫu Danh sách địa điểm có Nhà riêng, Cơ quan, Gần đây, Mục yêu thích và Đặt trước
1 (việc cần làm mới)