Giao tiếp với ứng dụng bằng giọng nói

Để hỗ trợ việc xây dựng các tính năng như trợ lý kỹ thuật số trong ứng dụng, Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô hiện cho phép bạn sử dụng micrô của ô tô để ghi lại nội dung nhập bằng giọng nói từ người lái xe.

Khi video đang ghi, một chỉ báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Bản ghi được gửi trực tiếp đến ứng dụng (không lưu trong thư viện) để xử lý và thực hiện các thao tác tiếp theo.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng nhấn vào nút micrô của ứng dụng (trên chuỗi thao tác) để bắt đầu nhập bằng giọng nói. Mẫu điều hướng
Mẫu điều hướng trong suốt hành trình của người dùng
1
Trong khi người dùng đang nói, một chỉ báo trực quan sẽ báo hiệu rằng quá trình ghi đang diễn ra. Mẫu điều hướng
Mẫu điều hướng trong suốt hành trình của người dùng với lớp phủ giọng nói
1
Thông báo ngắn cho người dùng biết rằng ứng dụng đã hiểu và phản hồi hướng dẫn bằng giọng nói của người dùng. Mẫu điều hướng (làm mới)
Mẫu điều hướng trong suốt hành trình của người dùng với thông báo ngắn
1