Nút

Các nút cho phép truy cập vào các thao tác mà người lái xe có thể cần thực hiện, ví dụ: để xác nhận lựa chọn hoặc quay lại mẫu trước đó.

Có thể bao gồm:

  • Chỉ biểu tượng
  • Chỉ gắn nhãn
  • Biểu tượng + nhãn
Ví dụ về nút

Hỗ trợ mẫu

Các nút được hỗ trợ trong các mẫu Pane, Tin nhắn, Tin nhắn dàiĐăng nhập hoặc trên chuỗi thao tác trong bất kỳ mẫu nào.

Hướng dẫn

Bạn có thể cung cấp màu nền trước và màu nền để thay thế màu mặc định. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) xe có thể chọn xem có sử dụng các màu bạn cung cấp trong các phiên bản AAOS của ứng dụng hay không. Bạn cũng có thể chỉ định nút nào là nút chính hoặc tạo nút hẹn giờ có bộ hẹn giờ tích hợp.

Đảm bảo nhãn ngắn gọn để tránh bị cắt bớt – đặc biệt là trên mẫu Điều hướng, trong đó có ít không gian hơn so với các mẫu khác.

Các nút chính

Trong một số mẫu có tối đa 2 nút (Tin nhắn, Tin nhắn dàiPane), bạn có thể tuỳ ý gắn thẻ một nút làm nút chính để thể hiện hành động chính. Sau đó, nút chính sẽ được xử lý đặc biệt trong giao diện người dùng, chẳng hạn như làm nổi bật bằng màu nhấn của ứng dụng, để nâng cao mức độ nổi bật và khả năng hữu dụng của nút.

Mẫu tin nhắn có hai nút trên Android Auto
Mẫu tin nhắn có hai nút trên AAOS

Trong ví dụ này về Android Auto, nút chính trên mẫu Tin nhắn có màu nhấn bằng màu nhấn do ứng dụng cung cấp.

Trong ví dụ về AAOS này, OEM của xe đã áp dụng màu nhấn riêng và chọn đặt nút chính ở bên phải.

Nút hẹn giờ

Các ứng dụng có thể tạo các nút liên kết với các thao tác mặc định được tự động thực hiện nếu người dùng không thao tác trong một khoảng thời gian nhất định (ứng dụng có thể tuỳ chỉnh). Để biết quy trình mẫu sử dụng chiến lược này, hãy xem phần Phản hồi cảnh báo được tính giờ.

Để truyền tải bộ đếm ngược đến người dùng, nút này sẽ tự trở thành một bộ tính giờ, kèm theo chỉ báo tiến trình tích hợp. Đồng hồ đếm ngược được biểu thị bằng vùng tô bóng di chuyển theo chiều ngang trên nút.

Thư viện ứng dụng sẽ xác định màu của bộ tính giờ dựa trên màu nền đề xuất của ứng dụng cho nút, sửa đổi nếu cần để đảm bảo đủ độ tương phản.

Để tạo nút xác định thời gian, hãy gán cờ mặc định cho nút đó.

Mẫu thông báo có hai nút; một nút được chỉ định là có dấu thời gian với một lá cờ mặc định
Mẫu thông báo có hai nút; một nút được chỉ định là có dấu thời gian với một lá cờ mặc định

Trong những ví dụ này, hành động Tiếp tục hoặc Chấp nhận sẽ tự động được thực hiện nếu người dùng không chọn hành động khác trước khi chỉ báo tiến trình được tô bóng di chuyển hoàn toàn qua nút.