Đang bật quảng cáo thử nghiệm

Tài liệu hướng dẫn này giải thích cách bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình tích hợp quảng cáo. Điều quan trọng là bạn phải bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí cho nhà quảng cáo của Google. Nếu bạn nhấp vào quá nhiều quảng cáo không ở chế độ thử nghiệm, tài khoản của bạn sẽ có nguy cơ bị gắn cờ do hoạt động không hợp lệ.

Dưới đây là hai cách để nhận quảng cáo thử nghiệm:

 1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo mẫu của Google.

 2. Sử dụng đơn vị quảng cáo riêng của bạn và bật các thiết bị thử nghiệm.

Điều kiện tiên quyết

 • Hoàn thành các bước Bắt đầu sử dụng.

 • Nhập plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào ứng dụng Unity của bạn.

Đơn vị quảng cáo mẫu

Cách nhanh nhất để bật tính năng thử nghiệm là sử dụng các đơn vị quảng cáo thử nghiệm do Google cung cấp. Các đơn vị quảng cáo này không liên kết với tài khoản AdMob của bạn, vì vậy, tài khoản của bạn sẽ không có khả năng tạo lưu lượng truy cập không hợp lệ khi sử dụng các đơn vị quảng cáo này.

Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là các đơn vị quảng cáo thử nghiệm khác nhau do Google cung cấp sẽ được sử dụng tùy thuộc vào nền tảng. Bạn sẽ cần sử dụng đơn vị quảng cáo thử nghiệm iOS để đưa ra các yêu cầu quảng cáo thử nghiệm trên iOS và đơn vị quảng cáo thử nghiệm Android để đưa ra các yêu cầu trên Android.

Dưới đây là các đơn vị quảng cáo mẫu cho từng định dạng trên cả Android và iOS:

Android

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo mẫu
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/3419835294
Quảng cáo biểu ngữ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5354046379
Quảng cáo gốc ca-app-pub-3940256099942544/2247696110

iOS

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo mẫu
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/5662855259
Quảng cáo biểu ngữ ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/1712485313
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/6978759866
Quảng cáo gốc ca-app-pub-3940256099942544/3986624511

Các đơn vị quảng cáo này trỏ đến quảng cáo thử nghiệm cụ thể.

Bật thiết bị thử nghiệm

Nếu muốn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn bằng quảng cáo tìm kiếm sản phẩm, giờ đây, bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng Mã đơn vị quảng cáo riêng mà bạn đã tạo trong giao diện người dùng AdMob. Bạn có thể thêm thiết bị thử nghiệm vào giao diện người dùng AdMob hoặc theo cách có lập trình bằng cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Thực hiện theo các bước dưới đây để thêm thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm.

Thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob

Một cách đơn giản, không cần lập trình để thêm thiết bị thử nghiệm và thử nghiệm các bản dựng ứng dụng mới hoặc có sẵn là sử dụng giao diện người dùng AdMob. Tìm hiểu cách thực hiện.

Thêm thiết bị thử nghiệm bằng cách lập trình

Nếu bạn muốn thử nghiệm quảng cáo trong ứng dụng khi đang phát triển, hãy làm theo các bước dưới đây để đăng ký thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình.

 1. Chạy một ứng dụng được định cấu hình với SDK quảng cáo trên thiết bị di động và đưa ra yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng một trong các mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm được liệt kê ở trên. Danh sách mã.

  ...
  private void RequestBanner()
  {
    #if UNITY_ANDROID
      string adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111";
    #elif UNITY_IPHONE
      string adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
    #else
      string adUnitId = "unexpected_platform";
    #endif
  
    // Create a 320x50 banner at the top of the screen.
    bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.Banner, AdPosition.Top);
    // Create an empty ad request.
    AdRequest request = new AdRequest.Builder().build();
    // Load the banner with the request.
    bannerView.LoadAd(request);
  }
 2. Kiểm tra đầu ra logcat hoặc bảng điều khiển để tìm thông báo trông giống như sau:

  Android

  I/Ads: Use
   RequestConfiguration.Builder
    .setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device.

  iOS

  <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
   @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
 3. Sao chép mã thiết bị thử nghiệm gồm chữ và số vào khay nhớ tạm.

 4. Thêm mã thiết bị thử nghiệm vào danh sách đã tạo.

  deviceIds.Add("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
 5. Sửa đổi mã của bạn để gọi SetTestDeviceIds trên RequestConfiguration.Builder bằng danh sách mã thiết bị thử nghiệm.

  List<string> deviceIds = new List<string>();
  deviceIds.Add("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
  RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration
    .Builder()
    .SetTestDeviceIds(deviceIds)
    .build();
 6. Đặt requestConfiguration trên toàn cầu thành MobileAds.

  MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);
 7. Chạy lại ứng dụng của bạn. Nếu đã thêm chính xác thiết bị làm thiết bị thử nghiệm, bạn sẽ thấy nhãn Quảng cáo thử nghiệm ở phía trên cùng của quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng:

  Việc nhấp vào những quảng cáo có nhãn Quảng cáo thử nghiệm này rất an toàn. Mọi thông tin về số lượt yêu cầu, số lượt hiển thị và số lượt nhấp vào quảng cáo thử nghiệm sẽ không hiển thị trong các báo cáo của tài khoản.

 8. Giờ đây, thiết bị của bạn đã được đăng ký làm thiết bị thử nghiệm, bạn có thể bắt đầu nhận nhiều quảng cáo thử nghiệm thực tế hơn bằng cách thay thế adUnitID thử nghiệm bằng adUnitID của riêng bạn.

Thử nghiệm bằng Trình chỉnh sửa Unity

Bắt đầu từ phiên bản 5.4.0, bạn có thể thử nghiệm các quảng cáo của mình ngay trong trình chỉnh sửa Unity. Trình chỉnh sửa này sẽ thêm một Hình ảnh được thiết kế sẵn cung cấp trải nghiệm tương tự như cách quảng cáo thực tế sẽ hoạt động trên nền tảng di động.

Thử nghiệm bằng tính năng dàn xếp

Các đơn vị quảng cáo mẫu của Google chỉ hiển thị quảng cáo của Google. Để thử nghiệm cấu hình dàn xếp, bạn phải sử dụng phương pháp bật thiết bị thử nghiệm.

Quảng cáo đã dàn xếp KHÔNG hiển thị nhãn Quảng cáo thử nghiệm. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo bật quảng cáo thử nghiệm cho từng mạng dàn xếp để các mạng này không gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ. Hãy xem hướng dẫn dàn xếp tương ứng của từng mạng để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bộ điều hợp mạng quảng cáo dàn xếp có hỗ trợ quảng cáo thử nghiệm hay không, cách an toàn nhất là tránh nhấp vào các quảng cáo từ mạng đó trong giai đoạn phát triển. Bạn có thể sử dụng phương thức MediationAdapterClassName() trên mọi định dạng quảng cáo để tìm ra mạng quảng cáo đã phân phát quảng cáo hiện tại.