Bật quảng cáo thử nghiệm

Hướng dẫn này giải thích cách bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình tích hợp quảng cáo. Bạn phải bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí cho nhà quảng cáo của Google. Nếu nhấp vào quá nhiều quảng cáo mà không ở chế độ thử nghiệm, thì bạn có nguy cơ tài khoản bị gắn cờ do hoạt động không hợp lệ.

Có hai cách để nhận quảng cáo thử nghiệm:

 1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo mẫu của Google.

 2. Sử dụng đơn vị quảng cáo của riêng bạn và bật các thiết bị thử nghiệm.

Điều kiện tiên quyết

Đơn vị quảng cáo mẫu

Cách nhanh nhất để bật tính năng thử nghiệm là sử dụng các đơn vị quảng cáo thử nghiệm do Google cung cấp. Các đơn vị quảng cáo này không được liên kết với tài khoản AdMob của bạn, vì vậy, tài khoản của bạn sẽ không có nguy cơ tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ khi sử dụng các đơn vị quảng cáo này.

Điều quan trọng cần lưu ý là Google có các đơn vị quảng cáo thử nghiệm khác nhau cho AndroidiOS. Bạn sẽ cần sử dụng đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành cho iOS để thực hiện các yêu cầu quảng cáo thử nghiệm trên iOS và sử dụng đơn vị quảng cáo thử nghiệm Android để đưa ra yêu cầu trên Android.

Các đơn vị quảng cáo này trỏ đến các mẫu quảng cáo thử nghiệm cụ thể.

Bật thiết bị thử nghiệm

Nếu muốn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn bằng quảng cáo tìm kiếm sản phẩm, giờ đây, bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng mã đơn vị quảng cáo riêng mà bạn đã tạo trong giao diện người dùng AdMob .

Làm theo các bước dưới đây để thêm thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm.

Thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob

Để thêm thiết bị thử nghiệm và thử nghiệm các bản dựng ứng dụng mới hoặc hiện có một cách đơn giản, không cần lập trình, hãy sử dụng giao diện người dùng AdMob. Tìm hiểu cách làm.

Thêm thiết bị thử nghiệm theo cách có lập trình

Nếu bạn muốn thử nghiệm quảng cáo trong ứng dụng khi đang phát triển, hãy làm theo các bước bên dưới để đăng ký thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình.

 1. Chạy một ứng dụng được định cấu hình bằng SDK quảng cáo trên thiết bị di động và đưa ra yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng một trong các mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm nêu trên.

  void loadBanner() {
   
   final adUnitId = Platform.isAndroid
    ? 'ca-app-pub-3940256099942544/6300978111'
    : 'ca-app-pub-3940256099942544/2934735716';
   final bannerAd = BannerAd(
    adUnitId: adUnitId,
    request: AdRequest(),
    size: AdSize.banner,
   );
   bannerAd.load();
   
  }
  
 2. Kiểm tra bảng điều khiển hoặc đầu ra logcat để tìm thông báo giống như sau:

  Android

  I/Ads: Use
   RequestConfiguration.Builder
    .setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device.

  iOS

  <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
   @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
 3. Sao chép mã thiết bị thử nghiệm gồm chữ và số vào bảng nhớ tạm.

 4. Sửa đổi mã để gọi MobileAds.instance.updateRequestConfiguration bằng danh sách mã thiết bị thử nghiệm trước khi thực hiện yêu cầu quảng cáo.

  MobileAds.instance.updateRequestConfiguration(
   RequestConfiguration(testDeviceIds: ['33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231']));
  
 5. Chạy lại ứng dụng của bạn. Nếu đã thêm chính xác thiết bị làm thiết bị thử nghiệm, bạn sẽ thấy nhãn Quảng cáo thử nghiệm ở phía trên cùng của quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng:

  Việc nhấp vào những quảng cáo có nhãn Quảng cáo thử nghiệm này rất an toàn. Mọi số yêu cầu, số lượt hiển thị và số lượt nhấp vào quảng cáo thử nghiệm sẽ không hiển thị trong các báo cáo của tài khoản.

 6. Giờ đây, thiết bị của bạn đã được đăng ký làm thiết bị thử nghiệm, bạn có thể bắt đầu nhận quảng cáo thử nghiệm thực tế hơn bằng cách thay thế adUnitID thử nghiệm bằng adUnitID của riêng bạn.

Thử nghiệm bằng tính năng dàn xếp

Các đơn vị quảng cáo mẫu của Google chỉ hiển thị Google Ads. Để thử nghiệm cấu hình dàn xếp, bạn phải sử dụng phương pháp bật thiết bị thử nghiệm.

Quảng cáo đã dàn xếp KHÔNG hiển thị nhãn Quảng cáo thử nghiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo thử nghiệm được bật cho từng mạng dàn xếp để các mạng này không gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ. Hãy xem hướng dẫn dàn xếp tương ứng của từng mạng trên AndroidiOS để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bộ chuyển đổi mạng quảng cáo dàn xếp có hỗ trợ quảng cáo thử nghiệm hay không, cách an toàn nhất là tránh nhấp vào các quảng cáo từ mạng đó trong quá trình phát triển. Bạn có thể xem Ad.responseInfo về mọi định dạng quảng cáo để tìm hiểu mạng quảng cáo nào đã phân phát quảng cáo hiện tại.