Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Đang bật quảng cáo thử nghiệm

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài liệu hướng dẫn này giải thích cách bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình tích hợp quảng cáo. Điều quan trọng là bạn phải bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí cho nhà quảng cáo của Google. Nếu nhấp vào quá nhiều quảng cáo mà không bật chế độ thử nghiệm, thì tài khoản của bạn sẽ có nguy cơ bị gắn cờ do hoạt động không hợp lệ.

Dưới đây là hai cách để nhận quảng cáo thử nghiệm:

 1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo mẫu của Google.
 2. Sử dụng đơn vị quảng cáo riêng của bạn và bật các thiết bị thử nghiệm.

Điều kiện tiên quyết

Đơn vị quảng cáo thử nghiệm

Cách nhanh nhất để bật tính năng thử nghiệm là sử dụng các đơn vị quảng cáo thử nghiệm do Google cung cấp. Các đơn vị quảng cáo này không liên kết với tài khoản AdMob của bạn, vì vậy, tài khoản của bạn sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ khi sử dụng các đơn vị quảng cáo này.

Dưới đây là các đơn vị quảng cáo thử nghiệm trỏ đến tệp sáng tạo thử nghiệm cụ thể cho từng định dạng:

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo mẫu
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/3419835294
Quảng cáo biểu ngữ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Quảng cáo xen kẽ dạng video ca-app-pub-3940256099942544/8691691433
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5354046379
Quảng cáo gốc nâng cao ca-app-pub-3940256099942544/2247696110
Quảng cáo gốc nâng cao dạng video ca-app-pub-3940256099942544/1044960115

Bật thiết bị thử nghiệm

Nếu muốn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn bằng quảng cáo tìm kiếm sản phẩm, giờ đây, bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng Mã đơn vị quảng cáo riêng mà bạn đã tạo trong AdMob Giao diện người dùng. Bạn có thể thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob hoặc bằng cách lập trình trong SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Thực hiện theo các bước dưới đây để thêm thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm.

Thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob

Một cách đơn giản, không cần lập trình để thêm thiết bị thử nghiệm và thử nghiệm các bản dựng ứng dụng mới hoặc có sẵn là sử dụng giao diện người dùng AdMob. Tìm hiểu cách thực hiện.

Thêm thiết bị thử nghiệm bằng cách lập trình

Nếu bạn muốn thử nghiệm quảng cáo trong ứng dụng khi đang phát triển, hãy làm theo các bước dưới đây để đăng ký thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình.

 1. Tải ứng dụng có tích hợp quảng cáo và tạo một yêu cầu quảng cáo.
 2. Kiểm tra đầu ra logcat để tìm thông báo giống như bên dưới. Thông báo đó sẽ cho bạn biết mã thiết bị của bạn và cách thêm thiết bị đó làm thiết bị thử nghiệm:
  I/Ads: Use RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
  to get test ads on this device."
  Sao chép mã thiết bị thử nghiệm vào bảng nhớ tạm.
 3. Sửa đổi mã của bạn để gọi RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds() và chuyển danh sách mã thiết bị thử nghiệm.

  Java

  List<String> testDeviceIds = Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231");
  RequestConfiguration configuration =
    new RequestConfiguration.Builder().setTestDeviceIds(testDeviceIds).build();
  MobileAds.setRequestConfiguration(configuration);
  

  Kotlin

  val testDeviceIds = Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231")
  val configuration = RequestConfiguration.Builder().setTestDeviceIds(testDeviceIds).build()
  MobileAds.setRequestConfiguration(configuration)
  
  Bạn có thể tùy ý kiểm tra AdRequest.isTestDevice() để xác nhận rằng thiết bị của bạn đã được thêm đúng cách làm thiết bị thử nghiệm.
 4. Chạy lại ứng dụng của bạn. Nếu quảng cáo của Google hiển thị, bạn sẽ thấy nhãn Quảng cáo thử nghiệm xuất hiện ở chính giữa phía trên cùng của quảng cáo (quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo có tặng thưởng dạng video):

  Đối với quảng cáo gốc nâng cao, chuỗi Quảng cáo thử nghiệm sẽ được thêm trước tài sản dòng tiêu đề.

Việc nhấp vào những quảng cáo có nhãn Quảng cáo thử nghiệm này rất an toàn. Số yêu cầu, số lượt hiển thị và số lượt nhấp vào quảng cáo thử nghiệm sẽ không xuất hiện trong báo cáo của tài khoản.

Thử nghiệm với tính năng dàn xếp

Các đơn vị quảng cáo mẫu của Google chỉ hiển thị Google Ads. Để thử nghiệm cấu hình dàn xếp, bạn phải sử dụng phương pháp bật thiết bị thử nghiệm.

Quảng cáo đã dàn xếp KHÔNG hiển thị nhãn Quảng cáo thử nghiệm. Bạn phải đảm bảo bật quảng cáo thử nghiệm cho từng mạng dàn xếp để các mạng này không gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ. Hãy xem hướng dẫn dàn xếp tương ứng của từng mạng để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bộ điều hợp mạng quảng cáo dàn xếp có hỗ trợ quảng cáo thử nghiệm hay không, cách an toàn nhất là tránh nhấp vào các quảng cáo từ mạng đó trong giai đoạn phát triển. Bạn có thể sử dụng phương thức getMediationAdapterClassName() trên mọi định dạng quảng cáo để tìm ra mạng quảng cáo đã phân phát quảng cáo hiện tại.