Quảng cáo biểu ngữ có kích thước cố định

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ các kích thước quảng cáo cố định cho các trường hợp khi thích ứng quảng cáo biểu ngữ không đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bảng sau đây liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước tính bằng dp (RxC) Mô tả Phạm vi cung cấp Hằng số AdSize
320x50 Biểu ngữ Điện thoại và máy tính bảng BANNER
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng LARGE_BANNER
300x250 Hình chữ nhật trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng MEDIUM_RECTANGLE
468x60 Biểu ngữ có kích thước đầy đủ IAB Máy tính bảng FULL_BANNER
728x90 Hình chữ nhật dài IAB Máy tính bảng LEADERBOARD

Vùng chứa mà bạn đặt quảng cáo ít nhất phải lớn bằng biểu ngữ. Bất kỳ khoảng đệm nào cũng sẽ làm giảm kích thước vùng chứa một cách hiệu quả. Nếu vùng chứa không thể vừa với quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo không được hiển thị và các cảnh báo đã được ghi lại:

W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x495 dp.

Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ có kích thước cố định

Java Kotlin