Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Android bằng AdMob và không sử dụng Firebase. Nếu bạn dự định đưa Firebase vào ứng dụng (hoặc bạn đang cân nhắc việc đó), hãy xem phiên bản hướng dẫn dành cho AdMob với Firebase.

Việc tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) và thực hiện theo các bước để triển khai định dạng đó.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng phiên bản Android Studio 3.2 trở lên
 • minSdkVersion 16 trở lên
 • compileSdkVersion 28 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Các ứng dụng có thể nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách sử dụng phần phụ thuộc Gradle trỏ đến kho lưu trữ Maven của Google. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng google() được tham chiếu trong mục allprojects của tệp build.gradle cấp dự án.

Ví dụ về tệp build.gradle cấp dự án (phần trích dẫn)

allprojects {
  repositories {
    google()
  }
}

Tiếp theo, hãy mở tệp build.gradle ở cấp ứng dụng cho ứng dụng của bạn và tìm mục "phần phụ thuộc".

Ví dụ về tệp build.gradle cấp ứng dụng (phần trích dẫn)

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0'
}

Thêm dòng in đậm ở trên để hướng dẫn Gradle tải phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động và các phần phụ thuộc liên quan khác. Sau khi thực hiện xong, hãy lưu tệp và thực hiện đồng bộ hóa Gradle.

Cập nhật tệp AndroidManifest.xml

Thêm mã ứng dụng AdMob của bạn (đã xác định trong AdMob giao diện người dùng) vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng bằng cách thêm thẻ <meta-data> với android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID", như được hiển thị bên dưới.

Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob. Đối với android:value, hãy chèn mã ứng dụng AdMob của bạn trong dấu ngoặc kép (như được hiển thị bên dưới).

<manifest>
  <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  </application>
</manifest>

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.initialize(). Lệnh gọi này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại một trình xử lý hoàn thành sau khi việc khởi chạy hoàn tất (hoặc sau khi hết 30 giây chờ). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức initialize() trong một Hoạt động:

Ví dụ về MainActivity (phần trích dẫn)

Java

package ...
import ...
import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

package ...
import ...
import com.google.android.gms.ads.MobileAds;

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  ...
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
  ...
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi trình xử lý hoàn thành được gọi trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Chọn định dạng quảng cáo

Giờ thì bạn đã nhập xong SDK quảng cáo trên thiết bị di động và sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp nhiều định dạng quảng cáo khác nhau để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo có thể tùy chỉnh là quảng cáo phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo, do đó bố cục quảng cáo sẽ phù hợp hơn với thiết kế ứng dụng của bạn.

Triển khai Native Ads

Quảng cáo có tặng thưởng

Loại quảng cáo này tặng thưởng cho người dùng khi họ xem những đoạn video ngắn và tương tác với bản khảo sát hoặc quảng cáo có thể chơi. Phù hợp để kiếm tiền từ người dùng miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)