Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Android bằng AdMob và hiện không sử dụng Firebase. Nếu bạn dự định đưa Firebase vào ứng dụng (hoặc bạn đang cân nhắc việc đó), hãy xem phiên bản AdMob với Firebase của hướng dẫn này.

Việc tích hợp SDK quảng cáo trên điện thoại di động của Google là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) và thực hiện theo các bước để triển khai định dạng.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Android Studio 1.0 trở lên
 • Nhắm mục tiêu API Android cấp 14 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên điện thoại di động

Các ứng dụng có thể nhập SDK quảng cáo trên điện thoại di động của Google bằng cách sử dụng phần phụ thuộc Gradle hướng đến vị trí lưu trữ Maven của Google. Để sử dụng vị trí lưu trữ đó, bạn cần tham chiếu kho lưu trữ trong tệp build.gradle ở cấp dự án của ứng dụng. Mở vị trí lưu trữ của bạn và tìm mục allprojects:

Tệp build.gradle cấp dự án mẫu (phần trích dẫn)

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Thêm chỉ thị google() ở trên nếu chưa có.

Tiếp theo, mở tệp build.gradle ở cấp ứng dụng cho ứng dụng của bạn và tìm mục "phần phụ thuộc".

Tệp build.gradle cấp ứng dụng mẫu (phần trích dẫn)

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0'
}

Thêm dòng in đậm ở trên để hướng dẫn Gradle tải phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Sau khi thực hiện xong, hãy lưu tệp và thực hiện đồng bộ hóa Gradle.

Cập nhật tệp AndroidManifest.xml

Thêm Mã ứng dụng AdMob vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng bằng cách thêm thẻ <meta-data> hiển thị bên dưới. Bạn có thể tìm thấy ID ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob. Đối với android:value, hãy chèn ID ứng dụng AdMob trong dầu ngoặc kép như được hiển thị dưới đây.

<manifest>
  <application>
    <!-- Sample AdMob App ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="YOUR_ADMOB_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

Khởi tạo MobileAds

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.initialize() thông qua Mã ứng dụng AdMob của bạn. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi khởi chạy ứng dụng.

Dưới đây là một ví dụ về cách gọi phương thức initialize() trong một Hoạt động:

Ví dụ về MainActivity (trích đoạn)

Java

package ...
import ...
import com.google.android.gms.ads.MobileAds;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  ...
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
    MobileAds.initialize(this, "YOUR_ADMOB_APP_ID");
  }
  ...
}

Kotlin

package ...
import ...
import com.google.android.gms.ads.MobileAds;

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  ...
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
    MobileAds.initialize(this, "YOUR_ADMOB_APP_ID")
  }
  ...
}

Chọn định dạng quảng cáo

Giờ thì bạn đã nhập xong SDK quảng cáo trên điện thoại di động và sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh có hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên điện thoại di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng những quảng cáo này tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi một nhiệm vụ được hoàn thành.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần cho phép bạn tự do tùy chỉnh cách nội dung, chẳng hạn như dòng tiêu đề và lời gọi hành đọng, hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách tự chọn phông chữ, màu và các chi tiết khác, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương có thể thêm vào trải nghiệm người dùng phong phú.

Quảng cáo gốc hiện đang ở giai đoạn beta kín và chỉ dành cho một số nhà xuất bản.

Triển khai Native Ads

Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo video có tặng thưởng là quảng cáo video toàn màn hình mà người dùng có thể chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.